Inicjatywa WiFi4EU poparta przez państwa UE

Inicjatywa WiFi4EU poparta przez państwa UE

Kraje członkowskie KE poparły inicjatywę pod nazwą WiFi4EU, która ma umożliwić zainteresowanym władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci, na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach.


Kraje członkowskie KE poparły inicjatywę pod nazwą WiFi4EU, która ma umożliwić zainteresowanym władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci, na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach.

Stało się to w niespełna trzy miesiące po tym jak plan ten przedstawił Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

WiFi4EU, na które przewidziano 120 mln euro będzie finansowana z funduszy dostępnych w ramach narzędzia Connecting Europe Facility. Zasada rozdziału środków ma być taka, że będą one geograficznie zbalansowane między krajami członkowskimi UE, a finansowane będą w pierwszej kolejności te projekty, które zostaną najwcześniej zgłoszone. Według KE w ten sposób uda się zapewnić szybkie Wi-Fi dla około 6-8 tys. miejsc w UE,

Koncepcja zakłada, że hotspoty będą się opierały się na bardzo szybkich łączach szerokopasmowych umożliwiających użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości".

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 r. i potrwa do 2020 r.

Źródło: KE

Zdjęcie: Photogenica