Przejdź do treści

Gmina Jaworze z dotacją na światłowód dla szkół

Data: 2016-10-13 01:26:00
Gmina Jaworze z dotacją na światłowód dla szkół

Gmina Jaworze otrzymała dotację od Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości ponad 100 tysięcy złotych na przyłączenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej i Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pozyskana kwota pokryje 100 proc. planowanej inwestycji.

Usługa polegać będzie na przyłączeniu, za pomocą linii światłowodowej, szkół do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. W jej zakres wchodzić będą działania polegające na:

  • usłudze projektowania przyłączenia do sieci,
  • dostawie i montażu urządzeń telekomunikacyjnych, przewodów i osprzętu niezbędnego do zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • konfiguracji urządzeń i opracowaniu dokumentacji powykonawczej.

Technologia światłowodowa oraz materiały są powszechnie uznawane za przedstawiające optymalny stosunek jakości do ceny oraz dające szerokie spektrum rozwoju. W chwili obecnej nasze placówki oświatowe posiadają jedynie wąskopasmowy dostęp do internetu, ograniczony w praktyce jedynie do sal informatycznych. Dlatego też opracowano i złożono wniosek w celu otrzymania wsparcia na poprawę dostępności do Internetu.

Wykonanie w ramach projektu przyłączenia sieci szerokopasmowej da możliwość rozprowadzenia wysokiej jakości sygnału (min. przepustowość 100 Mb/s) do poszczególnych sal lekcyjnych. Takie działanie da możliwość podniesienia jakość kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi interaktywnych. Dzięki szerokopasmowemu dostępowi do sieci nasze szkoły będą mogły na bieżąco korzystać z nowoczesnych, wysokiej jakości usług i zasobów edukacyjnych (np. e-podręczniki, biblioteki cyfrowe, cyfrowe muzea, wideokonferencje, telekonsultacje edukacyjne, współpraca międzynarodowa pomiędzy placówkami, szkolenia on-line dla nauczycieli, wdrażanie nowych modeli i metod nauczania). Pozwoli to na prawidłowe prowadzenie stałej i systematycznej edukacji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyni się do podniesienia efektywności kształcenia zarówno wśród uczniów, jak i prowadzących zajęcia nauczycieli.

  • dofinansowanie z budżetu państwa  (za pośrednictwem Wojewody Śląskiego)
  • 100 proc. kosztów inwestycji (blisko 105 tys. zł),
  • Szkoła Podstawowa: 36 866,80 zł,
  • Gimnazjum: 67 444,40 zł.
  • Realizacja do końca 2016 roku.

Źródło: i zdjecie: Urząd gminy Jaworze

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

internet dla szkół, światłowody, dotacja, śląskie, Jaworze

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie