Przejdź do treści

CPPC: Jak się przygotować do podpisania umowy na projekty z 1.1 POPC

Data: 2016-07-28 02:47:00
CPPC: Jak się przygotować do podpisania umowy na projekty z 1.1 POPC

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Centrum Projektów Polska Cyfrowa przygotowała prezentację dotyczącą przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcją w zakresie przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jak informuje CPPC wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, otrzymują informację o pozytywnym  wyniku oceny wraz z wezwaniem do przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie zobowiązany do przesłania wymienionych w piśmie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania.

W przypadku niedostarczenia dokumentacji w terminie lub dostarczenia niekompletnej lub niepoprawnej dokumentacji do wnioskodawcy kierowane jest pismo z prośbą o wyjaśnienia lub uzupełnienia w podanym ostatecznym terminie.

Umowa o dofinansowanie powinna zostać podpisana w ciągu 30 dni od momentu poinformowania i jeżeli termin ten nie zostanie dochowany z winy wnioskodawcy, może to oznaczać utratę przyznanego dofinansowania. Wnioskodawcy będą zapraszani do podpisania umowy w siedzibie CPPC.

Tymczasem do 26 lipca CCPC rozstrzygnęła konkurs na 62 obszary, z czego na 25 nie wyłononiono beneficjentów po ocenie formalnej lub merytorycznej, a na 37 obszarów przyznano dofinansowanie. 

Źródło: CPPC

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konkurs, dofinansowanie, dotacje, umowa, CPPC, POPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie