Przejdź do treści

8.3 POIG na Lubelszczyźnie pod batutą marszałkowską

Data: 2015-11-02 06:58:00
8.3 POIG na Lubelszczyźnie pod batutą marszałkowską

Ponad 6 tys. gospodarstwa domowych w województwie lubelskim zostało objętych projektem walki z wykluczeniem cyfrowym w ramach 8.3 POIG,  zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w partnerstwie z gminami i powiatami. Było on realizowany w trzech edycjach i objął 81 gmin na Lubelszczyźnie, a jego wartość sięgnęła  sumie ponad 41 mln zł. To jedno z największych przedsięwzięć walki z wykluczeniem cyfrowym w Polsce, zrealizowane w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej.

W 2010 roku województwo lubelskie w partnerstwie z gminami i powiatami zdecydowało, że walkę z wykluczeniem cyfrowym warto realizować korzystając ze środków dostępnych w ramach działania 8.3 POIG.
Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się w trzech edycjach i objęła w sumie 81 gmin na terenie Lubelszczyzny, których łączna wartość przekroczyła sumę 41 mln zł i stała się tym samym jedną z największych inicjatyw w walce z wykluczeniem cyfrowym w Polsce zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013.

– Do zbadania zasadności i chęci uczestnictwa w projekcie przeprowadziliśmy ankietę wśród samorządów. Bardzo szybko okazało się, że zainteresowanie jest ogromne. Tym bardziej, że województwo lubelskie zobowiązało się do pełnienia roli lidera w kwestii realizacji – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. To ostatnie oznaczało, że samorządy lokalne zostały odciążone od pracy związanej  z  przygotowaniem wniosków konkursowych czy przygotowywaniem przetargów na sprzęt komputerowy, Internet, szkolenia.

Z samorządami, które wyraziły chęć uczestnictwa w inicjatywie Województwo Lubelskie podpisywało list intencyjny, a następnie umowę Konsorcjum. Do zadań lokalnych samorządów należało przede wszystkim wyłonienie grupy beneficjentów końcowych projektów przy współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej oraz koordynacja działań na poziomie lokalnym.

W 2010 r. województwo lubelskie po raz pierwszy z powodzeniem wystartowało w konkursie w ramach działania 8.3 POIG, czego konsekwencją było podpisanie 10 lutego 2011 r. przez zarząd województwa lubelskiego z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim”. Do udziału przystąpiło 47 gmin i dwa powiaty (puławski i świdnicki). Budżet projektu, który objął ponad 3 tys. beneficjentów indywidualnych wynosił ponad 18,4 mln zł. Jak się później okazało był to zarazem największy projekt realizowany przez województwo lubelskie z działania 8.3 POIG.

Zamówienia podzielone

W celu usprawnienia przeprowadzanych przetargów zamówienia podzielone zostały na trzy części: zakup zestawów komputerowych z serwisem, dostarczenie Internetu oraz szkolenia. Zainteresowani udziałem w przetargu mieli możliwość składania ofert na jedną, dwie lub trzy części postępowania. Jednak w praktyce okazało się, że w każdej z trzech edycji zamówienie było dzielone na kilka firm. W I edycji zainteresowanie przetargiem było duże, szczególnie w kwestii dostawy komputerów. Umowę na dostawę zestawów komputerowych wartą 7,6 mln zł podpisano jesienią 2012 r. Przetarg wygrała firma Talex.

Jej zadaniem było dostarczanie ponad 3 tysięcy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym. Dodatkowo poznański integrator objął również dostarczony sprzęt usługą serwisu gwarancyjnego, a także zapewnił wsparcie użytkowników za pośrednictwem własnego call center oraz zespołu help desk.

Ze względu na duży i dość rozproszony obszar realizacji projektu przetarg na dostarczenie beneficjentom usługi dostępu do internetu wygrało konsorcjum firm: Nordisk Polska i Eneco Artur Komorowski, proponując internet mobilny.

– W trakcie realizacji I edycji projektu, wiele gmin, które nie brały w nim udziału, zaczęły się zgłaszać o naszego urzędu, z pytaniem, czy też mogą otrzymać komputery i Internet dla swych mieszkańców. Pojawił się też pomysł, by działaniem objąć osoby niepełnosprawne  – mówi Sławomir Sosnowski.

Dlatego też województwo lubelskie po raz drugi wystartowało w konkursie 8.3 POIG i w sierpniu 2012 r. podpisało z Władzą Wdrążającą Programy Europejskie umowę na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”, której wartość wynosiła blisko 6,7 mln zł. Do współpracy z samorządem zgłosiło się 10 gmin i 2 powiaty (lubelski i opolski). Dzialanie objęło 831 gospodarstw domowych. Ponadto projekt został uzupełniony o grupę 121 osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja do tej edycji zaczęła się wiosną 2013 r., a rok później została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a firmą Econnect Group na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych oraz zapewnieniem opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania dla beneficjentów ostatecznych. Za postępowanie dotyczące szkolenia odpowiedzialna była firma Syntea, a za zapewnienie Internetu konsorcjum firm Icreatio, Computex oraz Internet Integrations Partners.

Także dla niedowiarków

Gdy komputery z I edycji projektu zaczęły trafiać do beneficjentów, do samorządów biorących w nim udział  zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, które także wyraziły chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Wcześniej wielu z nich niespecjalnie wierzyło, że można otrzymać coś za darmo.

W tej sytuacji województwo lubelskie postanowiło poczynić przygotowania do trzeciej edycji projektu i kolejny raz aplikować w konkursie. W grudniu 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”, której wartość wynosiła 15,9 mln zł. Do współpracy z samorządem zgłosiły się 34 gminy, 2 powiaty (kraśnicki i radzyński), a projekt objął w sumie 2328 gospodarstw domowych. Rekrutacja do tej edycji zaczęła się wiosną 2014 r., a już na początku 2015 r. ruszyły szkolenia, które realizowała firma Altkom. Za dostawę sprzętu komputerowego oraz Internetu odpowiedzialne były firmy Koncept oraz Green Operator. W połowie kwietnia 2015 r. wszyscy beneficjenci II edycji mieli już w domach sprzęt i Internet.

Nie zdarzyło się, by jakaś gmina wzięła udział w trzech edycjach projektu, choć było kilka, które dwa razy zgłosiły akces, np. Leśna Podlaska, Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski czy Drelów.   

Warto także podkreślić, że w każdej z trzech edycji dodatkowo w sprzęt komputerowy (w sumie 685 komputerów) i Internet zostały wyposażone instytucje podległe m.in. biblioteki, domy kultury, szkoły, domy pomocy społecznej.

W związku z oszczędnościami przetargowymi województwo dla każdego beneficjenta wszystkich trzech edycji mogło dodatkowo zakupić urządzenie wielofunkcyjne (sumie 6326 urządzenia dla beneficjentów indywidualnych i 276 dla podległych jednostek). To rodzaj sprzętu drukującego z prędkością 40 stron na minutę, posiadającego również funkcje skanera a także ksero. Województwo Lubelskie prowadzi postępowanie przetargowe na dyski twarde dla beneficjentów. Zakończenie wszystkich trzech edycji planowane jest na koniec 2015 r.

Będzie przetarg na internet

Po zakończeniu realizacji projekty wejdą w tzw. pięcioletni okres trwałości, co oznacza, że od przyszłego roku koszty dostępu do Internetu będą pokrywały samorządy uczestniczące w projektach. W związku z tym wspólnie z Województwem Lubelskim musiały zdecydować, czy poszczególne samorządy będą ogłaszać samodzielnie postępowanie na dostarczenie Internetu, czy też powierzą to samorządowi województwa, w ramach jednego dużego przetargu na całe województwo.  Ostatecznie kilka jst zdecydowało się takie postępowanie przeprowadzić samodzielne, a Urząd Marszałkowski ogłosi też duży przetarg dla wykluczonych cyfrowo z  pozostałych gmin i powiatów.

Podsumowując projekt Urząd Marszałkowski podkreśla, że realizacja tego rodzaju inicjatyw pokazała, jak wielkie są potrzeby mieszkańców województwa lubelskiego w tym zakresie. A przy okazji udało się zrealizować jedno z największych przedsięwzięć walki z wykluczeniem cyfrowym w Polsce.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Sławomir Sosnowski, wykluczenie cyfrowe, jst, lubelskie, 8.3 POIG

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie