Przejdź do treści

Z wizytą w obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy koło Stanisławowa

W obiekcie Infrastruktury UKE w Boruczy koło Stanisławowa gdzie mieszczą się:

Centralne Laboratorium Badań Technicznych – CLBT

Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych – CSKER

Centrum Przetwarzania Danych - Platforma Lokalizacyjno Informacyjna z Centralną Bazą Danych - CPD PLI CBD

 

 

 

Komplet urządzeń potrzebnych do Kontroli Emisji Radiowych Wnętrze mobilnego stanowiska do kontroli Emisji Radiowych z najnowocześniejszym w Polsce wyposażeniem do pomiaru i kontroli pasm radiowych Samochód z mobilnym stanowiskiem do kontroli emisji radiowych był intensywnie wykorzystywany podczas Euro 2012 Mobilne stanowisko do Kontroli Emisji Radiowych Stanowisko do Kontroli Emisji Radiowych - Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych Poligon doświadczalny do badań kompatybilności elektromagnetycznej Kabina do badania wpływu zasilanych sieciowo układów elektronicznych na sieć zasilającą Stanowisko do pomiaru wpływu przepięcia, wyładowania atmosferycznego na urządzenia elektroniczne Stanowisko do pomiaru szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego emitowanego ze źródeł światła Stanowisko do pomiaru współczynnika SAR (wpływu pola elektrycznego wytwarzanego przez telefon komórkowy na mózg człowieka) Wnętrze komory bezodbiciowej. Komora jest wyłożona absorberami które przeciwdziałają odbiciom, jest całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego Właz wejściowy do największej w Polsce, posiadającej akredytację, komory bezodbiciowej zajmującej się badaniem kompatybilności elektronicznej urządzeń Recepcja i wejście do Centralnego Laboratorium Badań Technicznych Część budynku UKE w której znajduje się Centralne Laboratorium Badań Technicznych wraz z Komorą Bezodbiciową

Laboratorium, UKE

przeczytaj_tresc_ponownie