Przejdź do treści

Forum wyszukaj na forum

 
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'Ad4BJK'
Ad4BJK Postów na forum - 4

Odp: FTTH- budowa niezgodnie z wymaganiami

2016-04-20 12:31:36
Stanowisko powyższe jest tylko częściowo prawdziwe. Rzecz w tym, że rozporządzenie nie reguluje, kto ma budowac instalacje budynkowe, lecz tylko ich wymaga na etapie przekazywania budynku do eksploatacji. Wynika stąd, że instalacja budynkowa musi być wykonana, co oczywiście pośrednio obciąża inwestora - o ile nie znajdzie on przedsiębiorcy przesyłowego chętnego na jej wybudowanie w całości lub części.

Co więcej:

1) niekoniecznie ten, kto wybudował, będzie jej właścicielem. Wybudować może deweloper i jeżeli jej nie przekaże innemu przedsiębiorcy PRZED wyodrtębnieniem lokali, to instalacja ta będzie stanowić część składową nieruchomości zgodnie z art. 46-48 Kc

2) jeżeli wybuduje przedsiębiorca telekomunikacyjny, to może być jej właścicielem (w oparciu o art. 49 Kc), co jednak nie wyklucza, że może jej własność przekazać w ramach umowy np. z deweloperem - deweloperowi lub wspólnocie

3) poszczególne elementy składowe instalacji budynkowej (część symetryczna, koncentryczna/współosiowa światłowodowa etc.) mogą mieć różnych właścicieli.

Istotne, aby na etapie oddawania budynku do eksploatacji spełniono przedmiotowe wymagania.

Kwestia: czy i jaka część instalacji budynkowej powstaje przy dofinansowaniu jest tutaj nieistotna.

przeczytaj_tresc_ponownie