Przejdź do treści

Forum wyszukaj na forum

 
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'PM'
PM Postów na forum - 6

FTTH- budowa niezgodnie z wymaganiami

2016-04-04 09:43:14
Tagi: Brak tagów
Zastanawiający jst fakt, że część operatorów buduje za środki EU sieci FTTH zgodnie z ywmaganiami nowego Rozporzadzenia o warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania , a część nie . Czy to od końca uczciwe jest że część operatorów stosuje się do tych wymagań a część nie? Dotyczy to szczególnie budynków istniejących. Jesli takie sytuacje mają miejsce to ewidentna jest tu próba ograniczenia dostępu do medium innym operatorom. Po co tworzy się przepis który nie jest respektowany przez wszystkich  i w dodatku wydawane są pieniadze które tak naprawdę należą do obywateli, bo tak trzeba nazwać środki EU pozyskane na ten cel?  Moim zdaniem powinny być cofane dotacje tym operatorom co omijają obowiązujące przpeisy. Chyba przepisy wyrażnie określaja że środki EU musza być wydawane godnie zo bowiązującymi przepisami prawa.
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'login'
login Postów na forum - 3

Odp: FTTH- budowa niezgodnie z wymaganiami

2016-04-08 13:40:42
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązuje deweloperów, a nie operatorów telekomunikacyjnych. Wybudowana w ten sposób infrastruktura telekomunikacyjna w budynku od punktu styku do gniazda abonenta lub skrzynki w mieszkaniu jest własnością dewelopera, ew. potem wspólnoty mieszkaniowej, a nie operatora.
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'Ad4BJK'
Ad4BJK Postów na forum - 4

Odp: FTTH- budowa niezgodnie z wymaganiami

2016-04-20 13:06:03
Cytat:
Zastanawiający jst fakt, że część operatorów buduje za środki EU sieci FTTH zgodnie z ywmaganiami nowego Rozporzadzenia o warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania , a część nie . Czy to od końca uczciwe jest że część operatorów stosuje się do tych wymagań a część nie? Dotyczy to szczególnie budynków istniejących. Jesli takie sytuacje mają miejsce to ewidentna jest tu próba ograniczenia dostępu do medium innym operatorom. Po co tworzy się przepis który nie jest respektowany przez wszystkich  i w dodatku wydawane są pieniadze które tak naprawdę należą do obywateli, bo tak trzeba nazwać środki EU pozyskane na ten cel?  Moim zdaniem powinny być cofane dotacje tym operatorom co omijają obowiązujące przpeisy. Chyba przepisy wyrażnie określaja że środki EU musza być wydawane godnie zo bowiązującymi przepisami prawa.
 

 

Kwestia obowiązywania zmienionych wymagań jest określona we wstępie do rozporządzenia.

Inaczej się ma w przypadku nowych budynków (gdzie przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych... bezwzględnie winny mieć zastosowanie - z zastrzeżeniem przepisów przejściowych), inaczej w przypadku istniejących (gdzie przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych...  mają zastosowanie warunkowo - patrz par. 2 ust. 2 oraz ust. 3a rozporządzenia).

Wykonanie instalacji FTTH w istniejącym budynku przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nie podlega przepisom rozporządzenia, bo takie działanie nie jest modernizacją/przebudową etc. budynku.

Zupełnie odrębną kwestią jest, w jakim zakresie winny być wykonywane instalacje dofinansowane ze środków UE. Tutaj istotne jest, jakie kryteria określono w warunkach dofinansowania, które jednak nie mogą modyfikować aktualnie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie w prawie krajowym.

Zatem: w przypadku nowych budynków podlegających obowiązującej treści warunków... instalacja budynkowa winna spełniać wymagania, ale... jeżeli dwóch przedsiębiorców wybuduje po 1 włóknie do każdego lokalu, to warunek bedzie spełniony.

Inaczej się to ma w przypadku starych budynków lub budynków nowych, ale nie podlegających obowiązującej treści warunków... 

Wtedy przedsiębiorca może wybudować 1 włókno.

Zawsze jednak pozostaje przepis art. 139 PrTelekom i - jeżeli pt nie wykorzystuje włókna na swoje potrzeby - możliwe jest uzasadnienie obowiązku udostępnienia na podstawie tego przepisu.
awatar_uzytkownika_o_nazwie :'Ad4BJK'
Ad4BJK Postów na forum - 4
  • Wpis usunięto 2016-04-22 13:34:40 (Ad4BJK)

Wpis usunięty

2016-04-20 13:06:03
Wpis usunięty

przeczytaj_tresc_ponownie