Przejdź do treści

Jak latarnicy będą nieść Polakom kaganek cyfrowej oświaty

Data: 2012-01-02 14:49:00
Jak latarnicy będą nieść Polakom kaganek cyfrowej oświaty

By unijne środki na inwestycje szerokopasmowe mogły być dobrze wykorzystane, konieczne jest rozbudzenie wśród Polaków świadomości znaczenia nowoczesnych usług informacyjnych – przekonują  przedstawiciele stowarzyszenia Miasta w Internecie (MwI). W ramach projektu systemowego będzie ono realizować program Polska Cyfrowa Równych Szans.  Jakie działania zamierza podjąć MwI i czy program spełni swe oczekiwania?  

Celem „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest wsparcie samorządów oraz prywatnych operatorów w realizowaniu inwestycji telekomunikacyjnych z wykorzystaniem środków unijnych.  Równolegle prowadzone będą tzw. działania miękkie, polegające na edukacji cyfrowej Polaków. Realizację projektu systemowego powierzono resortowi infrastruktury (obecnie zajmuje się nim Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji). Do dyspozycji na ten cel ma 36 mln zł.

Resort postanowił podzielić program na dwa równoległe działania, na realizację których ogłoszono niezależne przetargi. Pierwsza część projektu to walka z wykluczeniem cyfrowym (tzw. działania miękkie), a druga to wsparcie doradcze budowy infrastruktury szerokopasmowej. Przy czym jak podkreśla Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji priorytet ma ta druga część. Przygotowywany ma być też raport otwarcia, w ramach którego przeprowadzona zostanie inwentaryzacja projektów szerokopasmowych realizowanych przez samorządy i operatorów w ramach działań 8.4 POIG. Przetarg na wykonanie raportu otwarcia  wygrały Instytut Łączności i spółka Nizielski & Borys Consulting.

Pierwsze do działania przystąpiło jednak Stowarzyszenie Miasta w Internecie, które wygrało przetarg na prowadzenie działań związanych z rozbudzaniem świadomości cyfrowej Polaków.  Oficjalnie projekt wystartował 30 listopada w Tarnowie, gdzie odbyła się konferencja, na której  MwI zaprezentowało, jak zamierza realizować program „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Jednym z jego celów jest dotarcie w ciągu dwóch lat z cyfrową edukacją do niemal 2500 polskich gmin. Zadanie to ma być powierzone 2600 cyfrowym latarnikom - lokalnym liderom, którzy rozpoczną pracę od podstaw z grupą wykluczonych cyfrowo.
- Poszukujemy ludzi, którzy będą umieli i chcieli pomóc innym w pokonaniu nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się z praktycznymi korzyściami poruszania się po cyfrowym świecie – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia MwI (na zdjęciu). Przede wszystkim mają oni pytać o potrzeby osób, które nie korzystają jeszcze z Internetu, i pokazywać im korzyści jakie może im to przynieść. – Obecnie jedną z najważniejszych przyczyn, dlaczego ludzie nie korzystają z Internetu w Polsce, jest właśnie brak potrzeby lub niedostrzeganie korzyści – podkreśla Krzysztof Głomb. A fakty są takie, że dziś w grupie osób w wieku 45-54 lat tylko 48 proc. Polaków korzysta z sieci. Wśród ludzi między 55. a 64. rokiem życia odsetek ten spada do 32 proc., a wśród osób powyżej 65 lat, internautami jest tylko 9 proc.

MwI jest ciągle na etapie rekrutacji latarników. Na razie bowiem zgłosiło się 300 osób. Jednak stowarzyszenie już organizuje pierwsze pilotażowe szkolenia dla latarników w woj. zachodniopomorskim. – W ten sposób chcemy wyłonić trenerów dla latarników i wypracować wspólny cykl szkoleń  - tłumaczy Krzysztof Głomb. Stowarzyszenie planuje też  ogłosić konkurs wśród latarników na opracowanie najlepszych programów cyfrowej edukacji w swych środowiskach. Taki autorski program ma być  rozpisany na 18 miesięcy, a autorzy dwustu najlepszych pomysłów dostaną środki na ich realizację.

Ważnym elementem projektu systemowego będzie także uruchomienie Portalu Edukacji Cyfrowej. Za jego pośrednictwem latarnicy będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów. Jednak, jak podkreśla Krzysztof Głomb, będą także organizowane spotkania. – Spodziewam się, ze to będzie wielkie święto, gdy zjedzie się w jedno miejsce 2,5 tys. latarników – mówi Krzysztof Głomb.

Cel, jaki postawiło ministerstwo stowarzyszeniu MwI, to objęcie wsparciem 54 tys. wykluczonych cyfrowo. To oznacza, że każdy z latarników w ciągu dwóch lat ma zanieść kaganek cyfrowej oświaty przynajmniej do 21 osób. Cel nie wydaje się być specjalnie wyśrubowany.  Tym bardziej, że MwI ma na projekt około 15 mln zł. Można wręcz stwierdzić, że najtrudniejszą część zadania  MwI ma już za sobą - w wyścigu o realizację tego projektu zdystansowała konkurentów wśród których byli m.in.  Teledigital i Fundacja Wspomagania Wsi razem z polskim oddziałem UNDP (United Nations Development Programme, agenda ONZ).

Marek Jaślan

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie