Przejdź do treści

Zapis czatu nt. realizacji projektów 8.4 POIG

Data: 2010-11-04 00:00:00
Zapis czatu nt. realizacji projektów 8.4 POIG

W dniu 4 listopada 2010 r. odbył się czat internetowy poświęcony realizacji projektów w ramach działania 8.4 POIG. Na pytania uczestników dyskusji odpowiadali Marek Kossakowski, Tomasz Hołówko i Piotr Abramowicz  zespołu  ds. Informatyzacji z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Jacek Sołtys z firmy Wlan-Tech-Plus, która jako pierwsza w Polsce przeprowadziła i rozliczyła taki projekt. Poniżej publikujemy zapis dyskusji.

W dniu 4 listopada 2010 r. odbył się czat internetowy poświęcony realizacji projektów w ramach działania 8.4 POIG. Na pytania uczestników dyskusji odpowiadali Marek Kossakowski, Tomasz Hołówko i Piotr Abramowicz  zespołu  ds. Informatyzacji z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Jacek Sołtys z firmy Wlan-Tech-Plus, która jako pierwsza w Polsce przeprowadziła i rozliczyła taki projekt. Poniżej publikujemy zapis dyskusji.

 
(09:59:58) MOD: Witamy na czacie dotyczącym projektów w ramach działania 8.4 POIG!
Na pytania uczestników odpowiadać będą eksperci z Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie - Panowie Marek Kossakowski, Tomasz Hołówko i Piotr Abramowicz oraz beneficjent, który zrealizował i rozliczył tego typu projekt- Pan Jacek Sołtys z firmy Wlan-Tech-Plus.
 
(10:05:25) Rogal: Mam pytanie do WWPE - ilu beneficjentów rozliczyło pozytywnie swój projekt z działania 8.4 do tej pory?
 
(10:05:32) WWPE: Dwa projekty w ramach działania 8.4 zakończyły się pozytywnie, a jeden z tych beneficjentów wyraził chęć złożenia wniosku o dofinansowanie podczas kolejnego naboru.

 
(10:07:17) Rogal: I pytanie do beneficjenta - czy dzisiaj mając doświadczenie, które ma - podjąłby się realizacji projektu.

(10:08:59) Beneficjent_8_4: Witam. Tak, mimo nakładu pracy jaki trzeba włożyć w prowadzanie projektu samodzielnie

 
(10:09:18) Ewa S.: Czy moment złożenia przez jakiś  podmiot wniosku na 8.4. blokuje ten `biały` teren na inne równoległe wnioski? Jak długo trwa proces weryfikacji  i czy przy/po  pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na projekt 8.4. teren przestaje być `biały`mimo, ze realizacja jeszcze się de facto nie zaczęła?
 
(10:09:22) WWPE2: Wnioski na ten sam obszar nie przestają być białą plamą w momencie wpływu pierwszego projektu. Jeśli wpłyną projekty które będą posiadały pokrywające sie miejscowości pierwszeństwo będzie miał ten projekt który zostanie wyżej oceniony. Proces oceny formalnej, merytorycznej nie powinien przekraczać 80 dni roboczych  (długość może zostać wydłużona w przypadku dużej ilości wniosków). Wniosek taki tak naprawdę nie przestaje być białą plamą , natomiast zostanie wyłączony przy następnym naborze wniosków.
 
(10:11:36) Ewa S.: Wyszukiwarka UKE dotycząca informacji, czy dany obszar jest biały/szary/czarny jest dostępna z zastrzezeniem, ze` nie jest wiążąca dla WWPE.` Na jakiej bazie weryfikuje więc obszary WWPE i  czy to będzie ogólnodostępne? Teoretycznie - w sytuacji dzisiejszej moze okazać się, że aplikacja projektu 8.4. jest bezprzedmiotowa, bo WWPE ma inne informacje nt czy dany obszar jest biały/szary/czarny...
 
(10:11:41) WWPE: dla WWPE wiążące są mapy inwentaryzacji dostępne na stronach Urzędów Marszałkowskich. Wszystkie linki znajdują się na stronie internetowej WWPE w zakładce innowacyjna gospodarka.
 
(10:12:43) wroniasty: Czy beneficjent mógłby w skrócie opisać swój projekt?
 
(10:12:45) Beneficjent_8_4: Projekt zakładał częściowa modernizacje sieci istniejącej w celu zapewnienia zasobów dla nowo budowanej infrastruktury, oraz budowę sieci stacji bazowych, do których zostali podłączeni abonenci
 
(10:13:25) Ziutecki: Czy mapy białych plam zostały zaktualizowane? Około rok temu wnioskowaliśmy, że w naszej okolicy są miejsca, gdzie nie ma internetu - a na mapie tego nie było widać.
 
(10:13:35) WWPE: Wszystkie informacje otrzymane od beneficjentów dotyczące rozbieżności związanych z lokalizacją "białych plam" zostały zgłoszone do jednostek przygotowujących mapy z danego województwa.
 
(10:15:23) adam: dzień dobry, czy WWPE chce promować wnioski zawierające rozwiązania kablowe co do infrastruktury? Np takie w których sieć szkieletowa będzie światłowodowa, a sieć dostępowa np. mieszana. Czy takie wnioski mogą liczyć na znacznie większą punktację, czy znacznie większe dofinansowanie?
 
(10:15:28) WWPE: Wybór technologii oceniany jest przez zewnętrznych ekspertów w trakcie oceny merytorycznej
 
(10:16:51) VW: Dzień dobry. Obligatoryjnym wskaźnikiem projektu w ramach działania 8.4. jest „Liczba odbiorców końcowych usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dostarczonej w ramach projektu”. Czy do liczby tej można zaliczyć odbiorcę końcowego, do którego lokalu beneficjent podłączy łącze szerokopasmowe i z którym beneficjent podpisze umowę o przyłączeniu, a inny podmiot – współpracujący z beneficjentem - umowę o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu ?
 
(10:16:53) WWPE2: Wartość wskaźników można określić na podstawie podpisanych umów z odbiorcą końcowym lub podpisanych faktur. Proszę o doprecyzowanie drugiej części pytania - proszę o informację, czy w obu przypadkach odbiorca końcowy będzie korzystał z usług internetu szerokopasmowego.
 
(10:16:59) JanKowalski: Kiedy będzie lista zatwierdzonych projektów POIG 8.4 z I rundy 2010?
 
(10:17:05) WWPE: W przybliżeniu lista rankingowa zawierająca projekty z I rundy 2010 zostanie przekazana do instytucji pośredniczącej do końca bieżącego miesiąca.
 
(10:20:12) radzio1: Witam. Mam pytanie dotyczące działania jakie prowadzi TP w ramach porozumienia z UKE "68 gmin". Na moim terenie realizują gminę Zarszyn. Gmina ta nie jest białą plamą, jedynie 3 miejscowości. Dowiedziałem się że z tej gminy do tych mijscowości kładą światłowoy oraz że będą wszędzie Klientom do domu podłączać światłowód. Czy te ich działania są zgodne z założeniami?? Ja chcąc pisać projekt z zautomatu mam wywaloną tę gminę ! a oni sobie robią "białe plamy" na tym terenie.  Proszę mi powiedzieć czy jest to dobrze robione, gdzie ewnetualnie to zgosić do skontrolowania ?
 
(10:20:16) WWPE: TP prowadzi inwestycje wyłącznie o sieci miedziane. W ramach Porozumienia UKE-TP, TP nie zadeklarowało budowy sieci światłowodowych do mieszkań w technologii FTTH.
 
(10:20:25) marcin.g: Pojawiło się nowe rozporządzenie ministra dotyczące kwestii środków kwalifikowanych. Czy będzie możliwość żeby nowe rozporządzenie dotyczyło projektów które jeszcze nie zostały podpisane? Czy jedynie będzie dotyczyła tylko nowo składanych wniosków.
 
(10:20:28) WWPE2: Jeśli wytyczne, regulacje zawarte w dokumentach zmieniają się na korzyść beneficjenta, istnieje możliwość aby beneficjent się nimi posługiwał. Jeżeli będzie konieczna zmiana zapisów wniosków o dofinansowanie podpisane umowy będą wymagały aneksowania na prośbę beneficjenta.
 
(10:22:07) radzio1: Ale tak robią. gdzie mogę zgłosić ten proceder ?
 
(10:22:08) MOD: Proszę opisać problem i skierować na adres m.ostanek@uke.gov.pl
 
(10:23:56) Ewa S.: W sierpniu pojawiła się nowa linia demarkacyjna między RPO i dotycząca tez 8.4. w temacie budowy sieci dostępowej. Podkreśla się priorytetową rolę 8.4., ale w sytuacji, gdy na dany `biały` teren nie jest składany wniosek 8.4.- jakie są  szanse na projekt ( dot. jednocześnie sieci dostępowej i szkieletowej) współfinansowany z RPO w swietle tej nowej linii demarkacyjnej?
 
(10:24:04) WWPE: Prosimy o skierowanie zapytania drogą mailową do zespołu ds. informatyzacji WWPE poig@wwpe.gov.pl
 
(10:26:05) adam: rozumiem ale czy takie wnioski będa lepiej oceniane? Wiadomo, że realizacja sieci w technologii radiowej w paśmie uwolnionym nie gwarantuje takiej jakości usług jakie oferuje sieć kablowa. Inwestycja w sieć kablową będzie zupełnie nieopłacalna i długo może się nie zwrócić. Czy nie należałoby się zastanowić nad większym promowaniem tego typu rozwiązań?
 
(10:26:06) WWPE2: Przy ocenie technologii dostarczania internetu do beneficjentów końcowych ocenia się czy zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu na którym będzie prowadzony projekt. Właściwe będzie przedstawienie w biznes planie kilku wariantów przedstawiających różne zastosowania technologii.
 
(10:29:16) MIchalek: Czy sprawiedliwym jest traktowanie gminy, która fizycznie posiada tylko infrastrukturę TP jako gminę, która ma dostęp do trzech operatorów do Netii, TP i Centertelu z czego Netia i Centertel korzystają tylko z łącz TP. W większości obszarów w Polsce można korzysta z łącz TP a gminy te traktowane są jako białe plamy mimo to.
 
(10:29:22) WWPE: W opisanym przypadku traktujemy gminę jako "szarą", a w przypadku rozbieżności prosimy o kontakt z pracownikami WWPE poig@wwpe.gov.pl. Sprawa zostanie skierowana do właściwego urzędu marszałkowskiego.
 
(10:30:07) radzio1: te działania TP w tej gminie mam opisać i wysłać na podane wyżej emaile do uke i wwpe ??
 
(10:30:09) MOD: Proszę opisać problem i wysłać do UKE na adres m.ostanek@uke.gov.pl
  
(10:30:20) WWPE: właściwy adres do kontaktu poig@wwpe.gov.pl
 
(10:30:57) VW: Precyzując pytanie - w każdej konfiguracji odbiorca będzie korzystał z szerokopasmowego internetu. Natomiast, beneficjent podpisze z odbiorcą umowę o przyłączeniu do sieci, a z podmiotem trzecim (nie będącym beneficjentem/wnioskodawcą) umowę o świadczenie usługi szerokopasmowego internetu (ten podmiot będzie wystawiał również faktury za świadczenie usług). Czy to będzie ok ?
 
(10:30:59) WWPE2: Podmiot, od którego Pan kupuje transfer internetowy nie jest wliczany do wskaźników, jak również nie są wliczani do wskaźników odbiorcy końcowi podmiotu, któremu Pan odsprzedaje internet w celu dalszej dystrybucji. Do wskaźnika liczby odbiorców podłączonych do internetu uznaje się odbiorców końcowych dla których beneficjant świadczy usługi internetowe.
 
(10:31:51) Kamil Kurek: Czy WWPE ma jakiś pomysl na wnioski które są składane na duże obszary białych plam niejako z automatu przez firmy w celu zablokowania danych terenów pod racjonalne inwestycje?
 
(10:31:56) WWPE: UKE wraz z WWPE pracuje nad rozwiązaniem tej kwestii.
 
(10:34:04) MOD: Czekamy również na pytania do beneficjenta, który rozliczył projekt i przeszedł pozytywnie kontrolę UKE :)
 
(10:34:08) tomasz99: Chciałbym złożyć wniosek na budowę sieci światłowodowej na pewnym terenie. Teren ten jest już objęty innym, szerszym wnioskiem, który został przesunięty do listy rezerwowej i który sądząc po ilości miejscowości dotyczy sieci radiowej. Czy mój projekt na światłowód zostanie od razu odrzucony, czy ma jakieś szanse?
 
(10:34:15) WWPE: W przypadku podpisania umowy z beneficjentem, który wszedł na listę podstawową, Pański projekt zostanie odrzucony.
 
 
(10:35:48) VW: Moje kolejne pytanie również zwiazane jest ze wskaźnikami. Jednym z rekomendowanych wskaźników realizacji projektu jest „liczba osób/gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu”. Czy do tej liczby możemy zaliczyć gospodarstwa domowe z budynku, do którego doprowadzono łącze szerokopasmowe, czy tylko te, do których lokalu (mieszkania) doprowadzono takie łącze?

(10:36:46) WWPE2: Do tej liczby zaliczamy tylko te gospodarstwa domowe, do których jest bezpośrednio podłączony internet. Liczbę tą weryfikuje się na podstawie podpisanych umów. Jeśli do budynku nieskalnego w którym znajdują się dwa gospodarstwa domowe zostanie dostarczony internet do obu gospodarstw, to znaczy że dany wskaźnik ma wartość dwa.

 
(10:36:04) D.W.: w mojej gminie urząd marszałkowski podczas inwentaryzacji uwzględnił tylko firmy takie jak TP, Netia w ogóle nie biorąc pod uwagę lokalnych ISP, kto weryfikuje takie białe plamy sztucznie naciągane?
 
(10:36:07) WWPE: Należy skierować sprawę do WWPE poig@wwpe.gov.pl. Sprawa jest przekazywana do właściwego urzędu marszałkowskiego, a w przypadku dalszych wątpliwości - do UKE
 
(10:38:06) MIchalek: Czy w ramach projektu można wziąć po uwagę  także świadczenie usługi telewizji kablowej, korzystających z tych samych technologii co dostęp do internetu ? Takie działanie pozwoliłoby na szybszy zwrot inwestycji a niekiedy pozwoliłoby w ogóle utrzymać się projektowi na rynku.
 
(10:38:11) WWPE: W ramach projektu można wziąć pod uwagę świadczenie usługi telewizji kablowej korzystając z tej samej infrastruktury, która odpowiada za dostęp do internetu.
 
(10:38:53) radzio1: Na terenie gdzie chciałbym uzyskać dotację jest bardzo dużo białych plam, praktycznie 90%. Prawdopodobnie została źle przeprowadzona jakaś analiza. W jaki sposób można sprostować lub na nowo przeprowadzić analizy tych miejscowości pod kątem czy ma być białą czy czarną plamą ??? np jest taka sytuacja, że w jednej miejscowości owszem jest możliwość 2mb internet, ale tylko dla kilku, może kilkunastu klientów ale nie dla ogółu całego.
 
(10:39:31) WWPE: Nalezy skierowac sprawe do WWPE poig@wwpe.gov.pl
 
(10:40:41) jj: Przedsiębiorcy telekomunikacyjni  przygotowują  wnioski o dofinansowanie dla obszarów w oparciu o dane inwentaryzacyjne opublikowane na stronach urzędów  marszałkowskich. W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi, czy to oznacza, że nie będą brane pod uwagę przy ocenie kwalifikowalności obszarów informacje zamieszczone na stronach UKE tzn. wykaz zrealizowanych oraz uruchomionych  inwestycji TPSA, a także dane z Wyszukiwarki dla małych i średnich przedsiębiorców - beneficjentów działania 8.4?
 
(10:40:46) WWPE: Wyszukiwarka lokalizacji na stronie UKE zawiera w sobie wszystkie dostępne mapy inwentaryzacji.
 
(10:40:49) VW: Czy dofinansowanie może otrzymać projekt, który przewiduje budowę infrastruktury „ostatniej mili” do węzła, w którym jeszcze nie jest oferowana hurtowa usługa dostępu do Internetu, ale według upublicznionych planów innego operatora będzie oferowana przed rozpoczęciem realizacji projektu przez beneficjenta?
 
(10:40:49) WWPE2: Wnioskodawca może złożyć wniosek na realizacje takiego projektu , ale podejmuje to działanie na własne ryzyko i musi pamiętać że jest zobowiązany do osiągnięcia celów założonych we wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, że zbudowana infrastruktura powinna być pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji internetu  a użytkownikiem końcowym.
 
(10:42:08) VW: Jeśli prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i zatrudniałam w poprzednich latach 40 osób. Indywidualną działalność gospodarczą prowadzi też mój mąż i zatrudniał w poprzednich latach 20 osób. Czy kwalifikuję się jako mały przedsiębiorca?
 
(10:42:13) WWPE: Weryfikacja klasyfikacji beneficjenta odbywa się na zasadzie zaznaczenia odpowiedniego okna we wniosku o dofinansowanie.
 
(10:44:30) D.W.: Pytanie do beneficjenta: czas o złożenia wniosku a rozpoczęciem realizacji projektu jest bardzo długi, jakie problemy w związku ztym pojawiły się podczas zakupu sprzętu, zlecania usług podwykonawcom?
 
(10:44:32) Beneficjent_8_4: Od momentu pierwszego złożenia dokumentów, do podpisania umowy minęło ok. 5 miesięcy. Przez ten okres sytuacja na rynku telekomunikacyjnym w zakresie urządzeń na pasmo 5.x Ghz nie uległa znaczącym zmianom, projekt nie zakładał inwestycji wymagających pozwoleń budowlanych itp. więc nie było to jakimś istotnym problemem.
 
(10:44:40) MIchalek: Piszecie Państwo, że sprawy dotyczące złej klasyfikacji obszarów (plam) nalezy kierować pod adres e-mail do instutcji opdowiedzialnej. Pragnę jednak żauważyć że termin składania wniosków jest określony jasno i ograniczony. Czy instutcja rozwiąże problem błędnej inwentrazacji w krótkim czasie?
 
(10:44:47) WWPE: Nie blokuje to złożenia wniosku o dofinansowanie. w przypadku odrzucenia na tej podstawie, można złożyć protest i czekać na jego rozpatrzenie. Sprawy lokalizacji są zgłaszane do WWPE a następnie przekazywane do urzędów marszałkowskich i UKE.
 
(10:45:13) monika: Czy dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu na odcinku ostatniej mili może odbywać się za pomocą internetu satelitarnego? Czy taka forma dostarczania internetu jest objęta możliwością dofinansowania?
 
(10:45:13) WWPE2: W chwili obecnej technologia satelitarna nie jest dostępna technologią w ramach działania 8.4 , natomiast wiemy, że dostawcy tej technologii prowadza rozmowy z WWPE i MSWiA o wprowadzenie tej technologii do 8.4.
 
(10:49:28) D.W.: co z projektami, na które zostały podpisane stosowne umowy, realizowanymi na terenie białych plam, które po kontroli okazują się czarnymi plamami?
 
(10:49:35) WWPE: Weryfikacje danych obszarów należy również sprawdzić w oparciu o dokumenty zamieszczone na stronie WWPE, gdzie są opublikowane listy z podpisanymi umowami oraz listy z zatwierdzonymi do realizacji projektami i wskazanymi obszarami, których projekty te dotyczą.
 
(10:50:35) tymoteusz: kwestia pozwolenia na budowę - jak i z czym to jeść... w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę światłowodową - prowadzoną w kanalizacji TPSA z bezpośrednim wejściem do budynków mieszkalnych w ciągu też że kanalizacji...   jej wymagalnośc i odstepstaw od
 
(10:50:41) WWPE: Prowadzenie światłowodów w kanalizacji TP nie wymaga pozwolenia na budowę.
 
(10:51:56) edysia: Jakimi kryteriami kierował się beneficjent przy wyborze obszarów realizacji projektu poza inwentaryzacją Urzędu Marszałkowskiego?
 
(10:51:58) Beneficjent_8_4: Teren objęty wnioskiem musiał spełniać dwa niezależne kryteria, na moment składania wniosku być "białą plamą" , i drugi możliwość dojścia własnymi zasobami sieciowymi. Mimo iż teren był "białą plamą"  występowali tam różni operatorzy, nawet tacy których działalność dotyczyła wsi, bądź kilku bloków,  jednak w ofercie nie było informacji o świadczeniu usługi o przepustowości określonej przez WWPE.
 
(10:52:35) VW: Czy to zatem oznacza, że poza moim oświadczeniem, że jestem małym przedsiębiorcą, nie biorą Państwo pod uwagę innych okoliczności? W przewodniku po kryteriach opublikowanym na Państwa stronie www jest następująca informacja: "kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania - sprawdzamy, czy wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą". Czy nie wynika z tego, że weryfikacja klasyfikacji beneficjenta odbywa się nie tylko na zasadzie zaznaczenia odpowiedniego okna we wniosku o dofinansowanie?
 
(10:52:44) WWPE: Klasyfikację wnioskodawcy WWPE ocenia na etapie realizacji. Na etapie wnioskowania beneficjent zaznacza jedynie odpowiednie pole we wniosku.
 
(10:54:45) monika: Czy w związku z prowadzonymi rozmowami będzie możliwość aplikowania o środki na dostęp do internetu satelitarnego jeszcze w tej rundzie aplikacyjnej? czy takie zmiany mogą zostać wprowadzone podczas już ogłoszonego konkursu?
 
(10:54:48) MOD: Niestety nie.
 
(10:54:59) MIchalek: Czy można przedstawić kilka wariantów - kanalizacja TP i własna kanalizacja może okazać się bowiem, że dostęp do kanalizacji nie będzie mozliwy o czym dowiemy się dopiero po złożeniu zapytania o dostęp na podstawie ROI ? Czy w takim przypadku mozna założyć, że będziemy prowadzić na danych odcinkach doziemnie siec ?
 
(10:55:05) WWPE: Na etapie wnioskowania należy wskazać konkretne rozwiązanie. Dopuszcza się rozwiązanie wariantowe w biznesplanie. Zmianę sposobu poprowadzenia okablowania można wprowadzić na etapie realizacji.
 
(10:56:05) MIchalek: Czy projekt może dotyczyć oprócz białych plam (np. jedna gmina) także obszarów w ktorych zgodnie z inwentaryzacją jest dostęp do internetu o przepłkywności 2 Mbit/s ? Chodzi o jeden projekt na szerszy obszar, obszar kilku gmin z rózną klasyfikacją obszaru ?
 
(10:56:06) WWPE2: Działanie może być zrealizowane na kilku obszarach jednocześnie, jednakże wszystkie te obszary muszą być zaklasyfikowane zgodnie z mapą inwentaryzacji jako klasyfikujące się do dofinansowania. Ponadto jeżeli pomiędzy tymi obszarami występuje obszar nieklasyfikujący się do dofinansowania to można na nim wybudować infrastrukturę przesyłowa łączącą obszary zaklasyfikowane do dofinansowania, przy czym nie można podłączyć na tym obszarze odbiorców końcowych.
 
(10:56:34) D.W.: do beneficjenta: na forumszerokopasmowym pisze Pan, że był jakiś problem przy zakupie sprzętu, jakie to dokładnie było problemy?
 
(10:56:40) Beneficjent_8_4: problem polegał na zbyt dokładnym określeniu specyfikacji sprzętu,( producent / model), w ciągu realizacji całego projektu musieliśmy trzymać się wybranych we wniosku rozwiązań,  mimo iż można by było wykorzystać inne bardziej efektywne rozwiązania które w międzyczasie się pojawiły, kompatybilne z resztą urządzeń zamontowanych w ramach projektu.
 
(10:57:29) tymoteusz: jeżeli nie zachodzi konieczność posiadania zezwolenia to czy przekopanie terenu pomiedzy studnią tp a budynkiem administrowanym przez np: spółdzielnie - za jej zgodą (dalej biegnac w swietle instalacji tp - ale osobnym peszlem na odcinku do 10m) bedzie juz stawiało wymóg posiadania zezwolenia na budowe..itd... pytam bo walczymy o zamkniecie i podpisanie umów a rozbijamy się o pierdoły które każdy z "władnych" inaczej interpretuje i stawia wymogi
 
(10:57:33) WWPE: Zgodnie z prawem budowlanym, podejście do budynku powinno być przyłącze, na które nie jest wymagane pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie.
 
(10:58:26) zbigyp: Jesli zbudowana instalacja bedzie prowadzona na infrastrukturze operatora energetyki,
czy we wniosku wystarczy list intencyjny, czy kompletny projekt ?
 
(10:58:29) WWPE: Na etapie wniosku projekt nie jest potrzebny. Wystarczy zgoda operatora.
 
(10:59:08) MIchalek: Chciałbym się upewnić, klasyfikują sie do uzyskania dofinansowania projekty realizowane tylko i wyłącznie "na białych plamach" ?
 
(10:59:14) WWPE: Tylko na białych i szarych plamach.
 
(11:00:40) Ala: Jakie są kryteria bycia "małym przedsiębiorcą"? Czy jest określona liczba zatrudnianych pracowników?
 
(11:00:41) WWPE2: Informacje na temat klasyfikacji do mikro małych lub średnich przedsiębiorstw znajdą Państwo w Poradniku dla użytkowników MŚP , dostępnym na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl w zakładce innowacyjna gospodarka - dokumenty.Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem, jest to nie więcej niż 50 osób. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacji podanymi we wskazanym adresie.
 
(11:03:24) info-net : a jeżeli miejscowość jest rozległa, w jej niewielkiej części jest jakaś infrastruktura a cała reszta to kicha - jak ją odczarnoplamić?
 
(11:03:31) WWPE: Można wydzielić fragment miejscowości jako białą plamę. Zgodnie z art 29 megaustawy i nowa definicją linii demarkacyjnej, inwentaryzacja pozwoli na rekwalifikacje takich obszarów na terenie całej Polski - I połowa 2011 r.
 
(11:05:21) marcin.g: Z tego co zrozumiałem to w nowym rozporządzeniu kwalifikują się koszty dzierżawy między innymi masztów, kanalizacji itp. Koszty te są jednak pokrywane tylko w okresie realizacji projektu czy również utrzymania jeżeli właściciel masztu np. wystawi faktura na 5lat z góry.
 
(11:05:28) WWPE: Koszty dzierżawy są kwalifikowane tylko w trakcie realizacji projektu.
 
(11:07:25) VW: Co to oznacza, że klasyfikację wnioskodawcy WWPE ocenia na etapie realizacji projektu ? W jakim trybie, i w jakich konkretnie okolicznościach to się odbywa ? Jakie są konsekwencje tego, że WWPE uzna (po podpisaniu umowy o dofinansowanie), że jestem średnim, choć z mojego oświadczenia we wniosku wynika coś innego?
 
(11:07:26) WWPE2: WWPE określa to na podstawie złożonej dokumentacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w zakresie MŚP, które ustala się na podstawie Poradnika dla użytkowników MŚP. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje informacje na temat przedsiębiorstwa. Na tej podstawie jest możliwe zweryfikowanie czy złożone razem z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie MŚP było prawidłowe. Ponadto wnioskodawca w pkt 11 podpunkt b wniosku o dofinansowanie opisuje powiązania z innymi podmiotami, które stanowią także kryteria klasyfikacji - klasyfikacje określa się również na podstawie kryterium rocznego obrotu i całkowitego bilansu rocznego, kryteria są określone w ww. poradniku.
 
(11:07:41) Ala: Mam pytanie do Pana Beneficjenta 8_4: co było najtrudniejsze w przygotowaniu i rozliczeniu wniosku? Czego najbardziej obawia się Pan na przyszłość, w związku z realizacją projektu?
 
(11:07:45) Beneficjent_8_4: Same przygotowanie  wniosku (dokładnie studium wykonalności i wniosek) zostało zlecone firmie konsultingowej,która zgodnie z moimi wytycznymi przygotowała projekt. Reszta zajmowałem się sam, w dokumentacji otrzymywanej z WWPE był dokładnie opisany sposób prowadzenia i rozliczania projektu, wszystkie wątpliwości były wyjaśniane przez pracowników WWPE, największym problemem był czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji i prowadzenie wniosku.
 
(11:10:14) Jacek K: witam, jak długo maksymalnie może trwać projekt?
 
(11:10:19) WWPE: maksymalnie 3 lata, ale musi być zamknięty do 31 grudnia 2015 r.
 
(11:14:06) zbigyp: Czy urządzenia zasilające typu turbina wiatrowa/panel słoneczny stanowią koszt kwalifikowany?
 
(11:14:12) WWPE: Tak, w uzasadnionych przypadkach. Zasadność użycia takiego rozwiązania jest oceniana podczas oceny merytorycznej przez zewnętrznego eksperta.
 
(11:17:58) MOD: do zakończenia czatu pozostało 10 min. prosimy o pytania
 
(11:18:09) Tomasz: witam, słyszałem, że prowadzone są rozmowy o włączenie technologii satelitarnej do 8.4, jak długo one jeszcze potrwają i w czym jest problem, żeby postawić w mojej gminie kilkadziesiąt anten i temat z głowy?
 
(11:18:10) WWPE2: Na dzień dzisiejszy nie można określić daty wprowadzenia technologii satelitarnej do działania 8.4, aktualnie przeprowadzane są testy.
 
(11:18:17) MIchalek: do beneficjenta: w jaki sposób określam Pan koszty poszerzenia łącza w czasie, czy było to sztywne założenie projektowe x Mbit/s na rok czy zostało to uwzględnione elastyczniej, chodzi o zaplanowanie pieniędzy na poszerzenie łącz...
 
(11:18:22) Beneficjent_8_4: Cała infrastruktura ( chodzi o sam przesył po szkielecie) jak i zasoby operatorskie ( zapewnienie odpowiedniej przepustowości łącza zbiorczego) były wytypowane na zasadzie własnego doświadczenia w prowadzeniu sieci, Przyjeliśmy poziom overbookingu dla nowych abonentów na tej samej zasadzie co określamy go dla reszty klientów, nie posiadamy wydzielonej przepustowości dla abonentów podłączonych w ramach projektu, dbamy o to żeby wszyscy klienci naszej firmy mieli zagwarantowane wykupione parametry usługi, obecnie od 3 miesięcy posiadamy styk światłowodowy o przepustowości 1gb/s, i backup na radiolinii 150 Mbit/s
 
(11:21:08) zbigyp: Czy mozna łączyć dofinansowanie z WWPE i z np. RPO na tej samej sieci operatora?
 
(11:21:17) WWPE: Nie można.
 
(11:24:30) kawa: Do Pana Beneficjenta 8_4: Czy prowadził Pan indywidualne rozmowy z potencjalnymi odbiorcami końcowymi na etapie analizy opłacalności inwestycji? Jak Pan szacuje, kiedy zwróci się inwestycja?
 
(11:24:35) Beneficjent_8_4: z obszaru gdzie był przygotowywany wniosek mieliśmy sporo zapytań, dodatkowo przeprowadziliśmy własną analizę polegająca na dokładnym zwiedzeniu miejscowości, i sprawdzeniu ' dostępności radiowej' lokalnych operatorów, szacujemy że inwestycja zwróci się w przeciągu 3 - 4 lat.
 
(11:27:19) marcin.g: Kiedy można się spodziewać podpisywania umów z I naboru wniosków 2010 r.
 
(11:27:23) WWPE: Do końca bieżącego miesiąca zostanie wysłana lista rankingowa do instytucji pośredniczącej. Po otrzymaniu zatwierdzonej listy prze IP, IZ rozpocznie się procedura podpisywania umów.
 
(11:27:43) greg: Witam. Czy są ograniczenia dotyczące technologii jakie mogą być dofinansowywane w ramach działania 8.4, sieć światłowodowa/radiowa?
 
(11:27:44) WWPE2: Nie ma ograniczeń technologicznych z wyłączeniem technologii satelitarnej.
 
(11:27:56) Jacek K: czy rozliczenia w działaniu 8.4 są refundacją czy zaliczkami
 
(11:28:06) WWPE: Dostępne są obie formy rozliczenia projektu.
 
(11:30:24) Tomasz: a co konkretnie jest testowane w internecie satelitarnym? internet satelitarny jest finansowany w innych krajach unii już dłuższego czasu....
 
(11:30:32) WWPE: Deklarowana przepływność, opóźnienie pakietu i dostęp do serwisów usługowych na terenie Polski
 
(11:30:59) marcin.g: Ile czasu mają IP, IŻ na odpowiedż?
 
(11:31:04) WWPE: W przybliżeniu trwa to od 2 do 4 tygodni.
 
(11:32:33) VW: Ale jeśli w ramach tej samej sieci, realizacja części zakwalifikuje się do dofinansowania w ramach 8.4. (WWPE), a inna jej część w ramach rpo, to czy w tym sensie finansowanie z obu źródeł jednocześnie (różne wydatki) będzie możliwe ?
 
(11:32:37) WWPE: Nie ma możliwości finansowania tego samego projektu z dwóch rożnych źródeł.
 
(11:33:21) kawa: Do Pana Beneficjenta 8_4: Czy były jakieś problemy w czasie rozmów z TP, energetyka i innymi podmiotami w sprawie studzienek itp w trakcie przygotowywania wniosków?
 
(11:33:25) Beneficjent_8_4: Cała inwestycja jest zrealizowana droga radiową, wybudowaniem światłowodu zajmował się nasz dostawca internetu
 
(11:34:09) D.W.: czyli de facto wyniki naboru I rundy 2010 będą znane na koniec roku 2010?
 
(11:34:17) WWPE: Przypuszczalnie tak. Zależy to od otrzymania zatwierdzonej listy rankingowej z instytucji zarządzającej.
 
(11:34:58) MOD: Ostatnie pytanie:
 
(11:35:04) Jacek K: czy zgłoszenie wniosku na białą plamę z I naboru wyklucza złożenie wniosku na tą plamę w obecnym naborze
 
(11:35:04) WWPE2: Dopiero zatwierdzenie danego projektu do realizacji powoduje, że dany obszar nie jest kwalifikowany, tak więc równoległe złożenie wniosków na dany obszar przez kilku wnioskodawców nie wyklucza danego obszaru z możliwości dofinansowania,m jednakże pierwszeństwo zachowuje beneficjent, który złoży wniosek jako pierwszy.
 
(11:35:12) MOD: Serdecznie dziękujemy za udział w czacie. Zapis dyskusji dostępny będzie na stronach Krajowego Forum Szerokopasmowego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów następnych czatów na adres redakcja@forumszerokopasmowe.pl

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, WWPE, operatorzy, dofinansowanie, sieci, prawo, białe obszary, czat

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie