Przejdź do treści

Zapis czatu na temat inwentaryzacji sieci

Data: 2011-03-17 00:00:00
Zapis czatu na temat inwentaryzacji sieci

W dniu 16 marca 2011 r. w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się internetowy czat dotyczący inwewntaryzacji sieci.  Wzięli udział przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Łączności, Ministerstwa Infrastruktury.  W dyskusji on-line brało udział około 100 osób, a szczegółowy zapis przebiegu spotkania można znaleźć poniżej.

W dniu 16 marca 2011 r. w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się internetowy czat dotyczący inwewntaryzacji sieci.  Wzięli udział przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Łączności, Ministerstwa Infrastruktury.

W dyskusji on-line brało udział około 100 osób, a szczegółowy zapis przebiegu spotkania można znaleźć poniżej. Niestety nie obyło się bez problemów technicznych za co Państwa przepraszamy.

 

(10:00:24) MOD: Prosimy o zadawanie pytań.
 
(10:02:37) msabat: Pytanie do UKE: Jaki będzie termin na udzielnie odpowiedzi? Czy dla każdego z trzech zagadnień przewiduje się 30 dni o dnia dostarczenia pisma? A może terminy będa różne?
 
(10:02:43) Ekspert_UKE: Termin na udzielenie odpowiedzi jest 30 dni. Wezwania zostaną wysłane w dniu 18 marca 2011 r.
 
(10:03:55) jacks: Jakiego typu węzły podlegają inwentaryzacji ?
 
(10:04:00) Ekspert_UKE: Inwentaryzacji podlega infrastruktura własna. Węzły szkieletowe, dystrybucyjne i dostępowe.
 
(10:07:34) Koziol: czy po konsultacjach zmienił się zakres raportu czy pozostaje dokładnie taki sam?
 
(10:08:17) Ekspert_IŁ: Zakres danych jest określony w rozporządzeniu. Niewielkim modyfikacjom uległ wygląd formularza, który jest dopracowywany w celu zapewnienia jak największej ergonomii wypełniania.
 
(10:08:47) heniek: Gdzie będzie można  zapoznać się z przebiegiem czatu po jego zakończeniu?
 
(10:09:10) MOD: W portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego...
 
(10:09:22) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.pl
 
(10:09:27) telekom: Dzień dobry, z tej strony Michał Góra. Moja spółka działa w oparciu o zapis mówiący o udostępnianiu usług pod własną marką i na własny rachunek, ale w sieci innego operatora. Czy w takim razie spółka będzie obowiązana do jakichkolwiek działań inwentaryzacyjnych?
 
(10:09:36) Ekspert_UKE: Jeśli działa Pan w oparciu o infrastrukturę nie będącą Pana własnością, a która jest własnością innego operatora, powinien Pan przesłać oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury będącej przedmiotem inwentaryzacji. Infrastruktura, którą Pan dzierżawi będzie przedmiotem inwentaryzacji innego operatora. Jeśli jednak infrastruktura na jakiej pan operuje jest własnością podmiotu nie będącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a Pan posiada zarząd nad ta infrastrukturą to wykazuje Pan ją jako własna (np. długoletni leasing, dzierżawa od banków, funduszy).

(10:14:28) msabat: Pytanie do UKE: Zakres danych jest bardzo obszerny. Często będzie tak, ze nad przynajmniej dwoma zagadnieniami będą pracować Ci sami ludzie. Czy UKE rozważyło opcję przesunięcia terminu na udzielnie odpowiedzi w przypadkach gdy ustawa nie wskazuje wprost iż nie może on być dłuższy niż 30 dni?
 
(10:14:33) Ekspert_UKE: Przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć dane w ciągu 30 dni.
 
(10:15:54) Koziol: Czy obiekt kliencki na którym stoi terminal radiowy traktowany jest jako jeden z węzłów sieci?
 
(10:15:57) Ekspert_UKE: Jeśli jest to terminal kliencki nie jest on traktowany jako węzeł sieci dostępowej lecz jej zakończenie. Jeśli jest to terminal służący do podłączania wielu klientów z innych budynków i pełni rolę węzła/stacji bazowej to traktujemy to jako węzeł gdyż sam fakt zainstalowania na budynku klienta nie zmienia faktu, że dany terminal pełni rolę stacji bazowej lub węzła dostępowego.
 
(10:16:17) jsiwik: Jak należy rozumieć definicje  "szkieletowa sieć telekomunikacyjna", "dystrybucyjnej sieci szkieletowej" i "dostępowej sieci telekomunikacyjnej" znajdujące sie w rozporządzeniu Minitra w przypadku operatorów komórkowych?
 
(10:16:19) Ekspert_IŁ: Przez sieć dostępową należy rozumieć urządzenia końcowe z pierwszym węzłem agregacji ruchu. Sieć dystrybucyjna agreguje ruch z warstwy dostępowej a sieć szkieletowa agreguje ruch z dystrybucyjnej. Operatorzy sami określają który z węzłów przypisać do danej warstwy.
 
(10:17:35) Macrosat: Witam, czy węzłem dystrybucji mogę traktować szafkę ze wzmacniaczem, za którym są już tylko rozgałęźniki pasywne i podłączeni są abonenci?
 
(10:17:38) Ekspert_UKE: Może Pan.
 
(10:18:37) Jacki: Czy to jest coś podobnego do tego co wysyłaliśmy w zeszłym roku?
 
(10:18:46) Ekspert_UKE: W zakresie inwentaryzacji infrastruktury - NIE. W zakresie analizy rynków lokalnych - TAK. W zakresie planów inwestycyjnych  - NIE.
 
(10:20:22) Elektryk69: Co w przypadku jeżeli wymagane dane nie są zinwentaryzowane. Np. jest tylko informacja o tym czy włókno jest jednomo- czy wielomodowe, bez określenia np. GXXX? Zinwentaryzowanie tego w ciągu miesiąca jest nierealne.
 
(10:20:24) Ekspert_IŁ: Jeżeli chodzi o informację dotyczącą łącza kablowego światłowodowego, które może być jedno lub wielomodowe natomiast nie znany jest typ włókna, to istnieje możliwość wybrania typu włókna "inny" i podania jako wartość np "włókno jednomodowe, typ nieznany".
 
(10:21:00) Macrosat: Czy też to będzie węzeł dystrybucyjny jak i dostępowy?
 
(10:21:08) Ekspert_UKE: Pozostawiamy operatorom decyzję co do określenia roli węzła w ich sieci. Jeśli jest to tylko szafka z wzmacniaczami proponujemy zakwalifikować to jako węzeł dystrybucyjny, a jako węzeł dostępowy może  Pan traktować  miejsca z rozgałęziaczami.
 
(10:22:12) xyz: Czy inwentaryzacji podlega infrastruktura JST wykorzystywana jedynie na potrzeby własne i jednostek podległych ?
 
(10:22:18) Ekspert_UKE: Inwentaryzacji podlega jedynie infrastruktura własna i jednostek podległych. JST nie prowadzą inwentaryzacji infrastruktury nie będącej ich własnością np. należącą do PT, natomiast na podstawie zakresu wykorzystania infrastruktury określa się, czy infrastruktura ta jest częścią sieci publicznej, czy też nie. Stąd infrastruktura własna i jednostek podległych, która jest wykorzystywana na potrzeby własne i jednostek podległych podlega inwentaryzacji, ale nie jest częścią sieci publicznej.
 
(10:25:02) PTC: We wcześniejszych odpowiedziach na pytania wskazali Państwo, że jeśli chodzi o budynki,to mamy uwzględnić budynki będące własnością Pt lub znajdujące się w zarządzie. Czy dobrze zakładamy, że nie uwzględniamy budynków wynajmowanych lub dzierżawionych?
 
(10:25:11) Ekspert_UKE: W zakresie kolokacji przekazujemy dane jedynie dla budynków będących własnością lub będących w ich zarządzie. W przypadku dzierżawy budynku pod potrzeby własnej infrastruktury, np węzłów, przekazujemy informacje o budynku oraz jego lokalizacji, w kontekście umiejscowienia własnego węzła niezależnie czy jest to budynek własny, dzierżawiony czy też nasz węzeł jest kolokowany u innego PT. Jeśli jednak budynek, który nad którym PT ma zarząd jest własnością podmiotu nie będącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (np. długoletni leasing, dzierżawa od banków czy funduszy), to wtedy PT wykazuje go jako własny.
 
(10:27:09) Macrosat: Czy wypełnienie formularzy będzie poprzedzone jakimś konkretnym przykładem? Bo w instrukcji przykład jest niezrozumiały.
 
(10:30:47)  Ekspert_UKE: Przykłady do XML są prezentowane na stronach SIIS oraz w Weryfikatorze. Prosimy o wskazanie przez email co jest niezrozumiałe w instrukcji i przykładach. Prosimy o podanie przykładów.
 
(10:33:13) chojnaw: Ustawa przewiduje, że Operatorzy będą uzupełniać tylko te dane, których zabraknie w informacji od Organów zależnych od Państwa. Jakie informacje dostarczyły już Jednostki Samorządowe i Użyteczności Publicznej?
 
(10:33:19) Ekspert_IŁ: W chwili obecnej UKE dysponuje danymi w zakresie zagospodarowania pasma częstotliwości oraz dane opisujące rynki lokalne zebrane w ubiegłym roku. Natomiast zgodnie z ustawą inwentaryzacja obejmuje kompletne informacje na temat posiadanej infrastruktury własnej, w tym łączy, budynków umożliwiających kolokacje i planów rozbudowy.
 
(10:36:27) glaca: Czemu ma służyć inwentaryzacja? Krążyły plotki w środowisku, że UKE planuje zobligować każdego operatora do dzierżawy własnej infrastruktury (kanalizacja, włókna światłowodowe, instalacje w budynkach). Są już przymiarki do tego pomysłu czy to tylko plotki?
 
(10:36:39) Ekspert_MI: rzeczywiście to tylko plotki.
 
(10:27:09) Macrosat: Czy wypełnienie formularzy będzie poprzedzone jakimś konkretnym przykładem? bo w instrukcji przykład jest nie zrozumiały.

(10:36:53) Ekspert_UKE: Przykłady .XML są na stronie SIIS. Przykłady weryfikatora są w weryfikatorze. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę: teleinfrastruktura@uke.gov.pl wraz z przykładem.
 
(10:37:03) Makdaam: Gdzie można znaleźć specyfikację formatu XML, w którym można przesyłać odpowiedź w postaci elektronicznej? Czy pojawią się serwery testowe (lub schemy do weryfikacji we własnym zakresie) pozwalające na przetestowanie działania przesyłania elektronicznego bez skutków prawnych?
 
(10:37:11) Ekspert_IŁ: Specyfikację formatu XML można znaleźć w serwisie form.teleinfrastruktura.gov.pl. Serwerów testowych się nie przewiduje, natomiast każdy podmiot będzie mógł zweryfikować indywidualnie przygotowany przez siebie XML na podstawie zbioru XSD pobranego z serwisu form.teleinfrastruktura.gov.pl.
 
(10:40:24) Kolo: Proszę o informację kiedy zostaną opublikowane dane będące wynikiem inwentaryzacji. Czy będą one dostępne dla każdego obywatela RP?
 
(10:45:09) Ekspert_UKE: Zakładamy, że pierwsze raporty dostępne publicznie, których zakres określa rozporządzenie i które zostaną wykonane na podstawie przekazanych danych (po ich agregacji i anonimizacji) zostaną opublikowane w połowie roku i będą publicznie dostępne.
 
(10:51:45) Macrosat: Co będzie jeśli Operator przekroczy termin przekazania danych? Będzie to uwarunkowane tym, że większa część sieci nie jest zinwentaryzowana?
 
(10:51:54) Ekspert_UKE: Zgodnie z treścią wezwania może być nałożona kara.
 
(10:53:23) borkow: Czy były już pytania o możliwość przesunięcia terminu składania raportów?

Ekspert_UKE: W chwili obecnej nie przewidujemy przesuwania terminu składania raportów. Informacja o inwentaryzacji znana była już od roku. w miesiącach poprzedzających inwentaryzację informowaliśmy o nadchodzącym jej terminie. W roku 2010 zbieraliśmy dane dla rynków lokalnych gdzie nie było konieczności podawania danych z ID teryt lecz informowaliśmy, że takie id będą wymagane przy następnym zbieraniu danych.

(10:07:12) jacks: Dystrybucyjne do jakiego poziomu? Czy wliczają sie punkty dostępowe sieci miedzianej oraz wszystkie połączenia do tych węzłów?

 

IŁ: Wliczamy wszystkie węzły realizowane w każdej technologii, w tym również również węzły dostępowe "sieci miedzianej". Węzły dystrybucyjne składają się grupy urządzeń transmitujących zagregowany ruch z warstwy dostępowej i przesyłające go do dalszej agregacji w warstwie szkieletowej. Ponieważ zaś pojedyncze urządzenia lub grupa urządzeń mogą mieć jeden lub więcej interfejsów do komunikacji w warstwie dystrybucyjnej, a pozostałe do komunikacji w warstwie dostępowej, stąd węzły mogą być dostępowo-dystrybucyjne. Analogicznie węzeł agregujący ruch dystrybucyjny do warstwy szkieletowej może być dystrybucyjno-szkieletowy, ponieważ posiada kilka interfejsów transmitujących ruch dystrybucyjny i kilka transmitujących zagregowany ruch szkieletowy. Węzły transmitujące tylko ruch dostępowy należą tylko do warstwy dostępowej , węzły transmitujące tylko ruch dystrybucyjny należą tylko do warstwy dystrybucyjnej, a węzły transmitujące tylko ruch szkieletowy należą tylko do warstwy szkieletowej.

UKE: Proszę zaważyć, że dla sieci dostępowej wymagane jest podanie jedynie węzłów dostępowych i ich zasięgów. Nie jest więc wymagane podawanie jako węzłów szaf kablowych, słupków, szafek, puszek, przebiegów poszczególnych kabli z parami czy kabli koncentrycznych do abonentów. Oczywiście możecie Państwo wykazać poszczególne kable i punkty ich łączenia w sieci dostępowej lecz nie jest to obligatoryjne. Dla sieci dostępowej (miedzianej czy CATV) wystarczy węzeł dostępowy i zasięg tego węzła czyli „rejonizacja węzła” zgodnie z nomenklaturą jednego z znaczących przedsiębiorców. Inwentaryzujemy natomiast wszystkie kable światłowodowe które mogą być użyte jako medium do podłączania węzłów.

(10:13:14) adm1: Witam, pojęcie gminy na bazie przykładowych danych. Czy Łódź-Bałuty jest gminą? Wydaje się że jest tylko jedna gmina Łódź Miasto?
 
(10:13:18) Ekspert_UKE: Struktura podziału terytorialnego odpowiada podziałowi terytorialnemu zgodnie z TERYT. Dla dużych miast takich jak Warszawa, Łódź zagregowaliśmy delegatury i dzielnice do poziomu miast tak, aby ulice były widoczne na poziomie miast a nie poszczególnych dzielnic czy delegatur. Dopuszczalne jest jednak również podawanie jako miejscowości części tych miejscowości określonych w Teryt jako dzielnice i delegatury (przypadek Łodzi, Warszawy i innych większych miast).
 
(10:12:31) PTB: W przykładach Weryfikator_v_1, arkusz tab_wezly dla gminy podano "Łódź-Bałuty", a jest to delegatura gminy, zaś gmina to Łódź. Więc mają to być podstawowe gminy miejskie/wiejskie, czy o dowolnym stopniu szczegółowości?

 

UKE: Weryfikator dopuszcza podanie zarówno nazwy miejscowości lub bardziej szczegółowo nazwy dzielnicy/delegatury. W przypadku ulic znajdujących się w obrębie jednej dzielnicy/delegatury nie stanowi to różnicy. W przypadku ulic przechodzących przez dwie lub więcej dzielnic/delegatur lub je rozdzielających może powstać problem dla przedsiębiorcy z poprawnym zakwalifikowaniem poszczególnych posesji do odpowiednich dzielnic/delegatur. Z uwagi na powyższe poprawne jest podanie zarówno dzielnicy/delegatury jak i nazwy miejscowości podstawowej np. Łódź, Warszawa, Poznań.

Przy mapowaniu na teryt mogą wystąpić problemy/błędy w przypadku występowania dwóch ulic o identycznych nazwach lub częściowo się pokrywających (np. Jana Pawła II – aleja, Jana Pawła II– ulica, Aleja Jana Pawła II – ulica, Jana Pawła II park, skwer ), jakie znajdują się w zakresie tych samych miejscowości, dlatego ważne jest podanie prawidłowych identyfikatorów ulic. W przypadku Weryfikatora pomocne może się okazać podanie kodu pocztowego, który wskazuje na poszczególną delegaturę/dzielnice.

Z uwagi na to, iż część przedsiębiorców zgłosiło informację o posiadaniu informacji zgodnej z TERYT, w Weryfikatorze zawarty jest słownik, który zarówno umożliwia podanie ulicy do poziomu delegatury czy osiedla w większych miastach, o ile przedsiębiorca posiada takie dane lub pragnie podać je z taką szczegółowością jak i z dokładnością do miejscowości podstawowej w tym przypadku Łodzi. Zarówno jedna jak i druga forma jest dopuszczalna. Zachęcamy mniejszych przedsiębiorców do raczej skorzystania z Weryfikatora niż budowania własnych reguł mapowania nazw na TERYT. Jeśli już jednak ktoś chce implementować własne algorytmy mapowania, to prosimy o zachowanie ostrożności i nie mapowanie na chybił trafił przy niezachowaniu należytej staranności. Np. w zeszłym roku dostaliśmy dane zmapowane przez PT na teryt w taki sposób, że wskazywały iż dana miejscowość leży w okolicach Płocka choć leżała faktycznie w innym województwie.


(10:15:56) adm1: Łódź-Bałuty, jeśli Delegatury zostały zagregowane do poziomu miast, to dlaczego delegaturę Łodź-Bałuty podano jako przykład?

 

UKE : Dziękujemy za pytanie :).
Uruchomienie Weryfikatora dla tego konkretnego przykładu w zakresie walidacji wskazałoby że Łódź nie leży w delegaturze Łódź-Bałuty. Weryfikator zgłasza błąd który musi być poprawiony. Ponadto ulica Nawrot znajduje się w delegaturach Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew a nie Łódź-Bałuty. Dla tej konkretnej ulicy dopuszczalne jest więc podanie zarówno pary Gmina miejscowość Łódź-Łódź, Łódź-Śródmieście i Łódź-Śródmieście jak i Łódź-Widzew i Łódź-Widzew ale nie Łódź-Bałuty.
Uznanie dla Państwa zajmujących się Łodzią. Nikt do tej pory nie zapytał się o inny celowo podany przypadek jaki miał być wykryty przy walidacji pokazującego, że Warszawa leży w gminie Sońsk (dwie linie wyżej :)).

W przypadku natrafienia na błędy w słowniku lub samym Weryfikatorze prosimy o kontakt email.

(10:13:03) jacks: Czy w przypadku nośnika CD/DVD format XML jest jedynym formatem udostępniania danych ? W zeszłym roku dane o zasięgu sieci szerokopasmowej były przekazywane w takiej formie. Moim zdaniem był to wygodniejszy format danych.

 

UKE : Dla inwentaryzacji infrastruktury pliki XML są jedyną dopuszczalną formą. Można je przygotować samodzielnie lub za przy pomocy Weryfikatora.
Dla rynków lokalnych dane przekazujemy w formacie xls zgodnym z plikami wynikowymi weryfikatora. W przypadku operatorów którzy posiadają więcej niż 50 000 budynków objętych siecią można dane przesłać w formie plików csv o strukturze zgodnej z plikiem xls.
Dla planów inwestycyjnych dane dostarczamy wyłącznie w postaci plików xls.

(10:13:56) glaca: I jeszcze jedno pytanie, jeśli obowiązek dzierżawy miałby wejść, kto ustalał by opłaty za takie dzierżawy?

 

UKE: Obowiązek opublikowania oferty ramowej dotyczy wyłącznie operatorów uznanych za SMP na danym rynku właściwym. Obecnie takim operatorem jest np. TP S.A.
 
(10:14:25) adm1: Czy inwentaryzacji podlegają tylko węzły umożliwiające świadczenie tylko usługi dostępu do Internetu czy również innych usług, np. POTS, ISDN?

UKE : Inwentaryzacji podlegają węzły świadczące usługi szerokopasmowe jak i takie które umożliwiają świadczenie takich usług. Podlegają więc inwentaryzacji węzły i sieci np POTS, ISDN, czy sieci CATV, gdyż na każdej z tych sieci, o ile jeszcze nie są świadczone usługi szerokopasmowe, to można je uruchomić np. poprzez instalację DSLAM czy CMTS i wzmacniaczy dwukierunkowych.

(10:15:08) orz: Czy miejsca w których znajdują się serwerownie/węzły należy zaliczyć do "budynków umożliwiających kolokację" pomimo tego że obecnie nie planuje tam kolokować obcych urządzeń?

UKE: Budynkami umożliwiającymi kolokacje są budynki, w których taka kolokacja jest możliwa i operator pozwolił tam na kolokację urządzeń lub dopuszcza możliwość takiej kolokacji. Nie jest więc budynkiem umożliwiającym kolokacje każda serwerownia/węzeł.
 
(10:15:37) Macrosat: zakładka łączenie kabli. tutaj podajemy tylko słupki czy też szafy telekomunikacyjne, w których są zamontowane przełącznice światłowodowe? czy też  mufy tak? elementy dzięki którym można połączyć kable Nasze, z innym operatorem?

IŁ: Element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych może być umieszczony w obiekcie będącym budynkiem, kontenerem, masztem, wieżą, studzienką, szafką kablową, skrzynką i innym obiektem (np. w mufą). Przy czym, jeżeli w tym samym obiekcie znajduje się węzeł, do którego można przypisać ten element, to nie należy wykazywać tego elementu oddzielnie, a należy zaliczyć go do węzła i wówczas kable połączone w tym elemencie wychodzą z węzła lub dochodzą do węzła, w którym jest ten element. Element ten może mieć formę np. przełącznicy światłowodowej, w której następuje fizyczne połączenie kabli telekomunikacyjnych w celu połączenia odcinków kabli lub rozgałęziania/ agregacji kabli zbiegających się w tym punkcie. W przypadku elementu łączącego kable dwóch operatorów sieci, element ten wykazuje operator, który go posiada, wraz z liniami, które do niego dochodzą.

UKE: Przypominamy, że nie ma obowiązku inwentaryzowania rozgałęzień ani poszczególnych kabli w miedzianej sieci dostępowej (od abonenta do pierwszego aktywnego urządzenia w węźle dostępowym lub konwertera na światłowód). Inwentaryzujemy natomiast kable w dystrybucyjnej i szkieletowej oraz wszystkie kable światłowodowe niezależnie do jakiej warstwy zostaną zaliczone. W przypadku sieci CATV węzeł z CMTS może być więc zaklasyfikowany jako węzeł szkieletowy a szafy z wzmacniaczami na kablu koncentrycznym jako dystrybucyjne lub dostępowe. Węzeł z CMTS może być również zaklasyfikowany jako węzeł szkieletowy i dostępowy lub tylko dostępowy (o ile istnieje wyższa warstwa) a budynki do których jest dostęp jako zasięg tego węzła.

(10:15:46) heniek: W jaki sposób operatorzy podlegający inwentaryzacji będą mieli przekazywać informację o obszarach planowanych do pokrycia w latach kolejnych? O jakim formacie danych mówimy? Co jeśli plany operatora nie są do końca ustalone?

 

UKE: Format przekazania danych – opublikowane formularze xls. Jeden dla 2010 jeden dla 2011. Dla 2010 podaje cie co zostało zrealizowane w 2010. Dla 2011 podajecie Państwo plany inwestycyjne, które są wiarygodne. Jeśli nie planujecie Państwo inwestycji prosimy o przesłanie adekwatnego oświadczenia.
Dane są gromadzone z dokładnością do miejscowości. Słownik miejscowości zgodny z Teryt jest dostępny w formularzu. Prosimy o podawanie rzeczywistych zatwierdzonych planów. Podane plany na 2011 będą weryfikowane w 2012 roku.
Proponujemy zapoznanie się z opublikowaną instrukcją wypełniania formularzy.
  
 
(10:17:31) szwyr: Dzień dobry. Czy w przypadku sieci telewizji kablowej (hybryda światłowód-kable koncentryczne) "węzły"  takie jak nody optyczne lub wzmacniacze magistralne, budynkowe traktować jako węzły sieci? Agregacja ruchu (w sensie transmisji danych) jest tylko w jednym miejscu - w stacji czołowej.

UKE: Decyzję o zakwalifikowaniu węzłów do poszczególnych warstw pozostawiamy operatorom w zależności od konfiguracji ich sieci i przyjętych przez nich konwencji. W przypadku sieci CATV proponujemy traktować węzły w których znajdują się stacje czołowe i CMTS jako węzły szkieletowe, a węzły w których znajdują się rozgałęziacze, wzmacniacze jako węzły dystrybucyjne i dostępowe. Możecie Państwo również inwentaryzować skrzynki tapowe w poszczególnych klatkach jako węzły dostępowe.
Nie wymagamy jednak od Państwa inwentaryzacji punktów w sieci w których nie ma urządzeń aktywnych. Wystarczy, że podacie Państwo zasięgi węzłów dostępowych. Proszę jednak traktować nody optyczne jako węzły sieci.

(10:19:45) mikjop: Czemu ta inwentaryzacja ma slużyć?

 

UKE: Zapraszamy do zapoznanie się z uzasadnieniem do megaustawy, rozporządzenia oraz z publikacjami na stronach UKE i Forum Szerokopasmowego.
 
(10:20:01) Hris: Ilu jeszcze raportów do przygotowania możemy się spodziewać w tym roku. Czy ktoś bierze pod uwagę koszty ich przygotowania?

UKE: Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie UKE dokumentem „Harmonogram zbierania danych od operatorów telekomunikacyjnych”.
Zdajemy sobie sprawę że każde zbieranie danych wymaga nakładu pracy dla ich przygotowania. Z tego też m.in. względu
• połączone zostało zbieranie danych dla celów inwentaryzacji infrastruktury, rynków lokalnych i planów inwestycyjnych.
• opracowany został Weryfikator tak, aby umożliwić mniejszym przedsiębiorcom ograniczenie czasu i kosztów wymaganych dla opracowania własnych rozwiązań.
• Informowaliśmy przedsiębiorców z wyprzedzeniem o planach przeprowadzenia inwentaryzacji.
 
(10:21:19) msabat: Pytanie do UKE lub IŁ. W zakresie infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani przekazywać dane co rok. Czy baza danych będzie przewidywało możliwość aktualizacji danych jako jeden z wariantów przekazania danych (do wyboru wkład całościowy albo aktualizacja)?

 

IŁ: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) umożliwia przekazywanie danych za pomocą formularzy i dokumentów elektronicznych w formacie XML. W przypadku formularzy można obecnie przekazywać nowe dane, aktualizować lub usuwać dane przekazane wcześniej, tak więc możliwe jest obecnie w tym przypadku przekazanie danych poprzez wprowadzenie całości danych na nowo lub poprzez aktualizację już przekazanych danych. W przypadku przekazywania danych poprzez dokumenty elektronicznie w formacie XML, SIIS umożliwia obecnie jedynie przekazywanie nowych danych o każdym z inwentaryzowanych obiektów (węzły, punkty styku, linie kablowe, etc.), tak więc aktualnie można w tym przypadku dokonać tylko wkładu całościowego. W przyszłości do SIIS dodana zostanie funkcjonalność umożliwiająca aktualizację obiektów przekazanych wcześniej na zasadzie wymiany kompletu przekazanej informacji o inwentaryzowanym obiekcie lub usuwania kompletu informacji o przekazanych wcześniej obiektach za pomocą dokumentów XML, wtedy możliwa będzie również aktualizacja przekazanych danych za pomocą dokumentów XML.
W chwili obecnej skasowanie danych już załadowanych do bazy, celem ponownego przesłania kompletu danych w formie XML, wymaga zgłoszenia takie potrzeby do UKE na adres „teleinfrastruktura@uke.gov.pl”.

 
(10:21:35) joan: W trakcie konsultacji projektu rozporządzenia jak również w czasie trwania testów SIIS TP zwracała uwagę na fakt, że nie ma zesłownikowanych pól w paszportyzacji z kodami Teryt, aby dostarczyć dane z kodami, musielibyśmy uruchomić wielomilionowy projekt - czy rozpatrzono ten problem i czy istnieje możliwość przekazania danych w pierwszym etapie funkcjonowania systemu bez kodów?

 

UKE: W zeszłym roku UKE zbierało dane bez identyfikatorów TERYT oraz informowało, że w przyszłości identyfikatory te będą wymagane. Dane przez Państwa uprzednio dostarczone z Państwa systemów bez id TERYT były jednymi z najlepszych pod względem jakościowym jakie otrzymaliśmy. Bazując na nakładzie pracy jaki w zeszłym roku został poniesiony na dopasowanie id teryt do danych z TP oraz informacjach o cenach rynkowych za podobny zakres prac w takiej skali jesteśmy przekonani, że dostarczenie danych w wymaganym formacie i zawartości nie wymaga powołania projektu o tak wysokim budżecie na jaki Pani wskazuje. Wydaje nam się, że Projekt na którego wartość się Pani ewentualnie powołuje ma najprawdopodobniej zdecydowanie szerszy zakres prac a co za tym idzie zakładany budżet niż dopasowanie id Teryt do eksportu danych dla potrzeb niniejszego wezwania.
 
(10:21:51) KCSP_KP: Czy jest już w Polsce dostępny WiMAX w standardzie 802.16e ? Jezeli tak to gdzie?

UKE: Pytanie poza zakresem tematycznym chatu.
 
(10:21:57) heniek: Które dokładnie obowiązki w zakresie okresowego raportowania zdejmie z operatorów wypełnienie obowiązku z żądania, które UKE roześle do PT 18 marca? W szczególności - które z formularzy rozsyłanych w roku 2010 nie będą z tej okazji rozsyłane w roku 2011?

 

UKE: Po zebraniu i analizie zebranych danych planujemy dokonanie analizy sprawozdawczości rocznej wynikajacej z art. 7 PT i wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o aktualizację rozporządzenia określającego zakres zbieranych danych. W chwili obecnej nie możemy podać konkretnych formularzy które zostaną zmienione lub z które znikną w nowym rozporządzeniu. 


(10:22:23) Grzesiek_R: Które z danych wzajemnie zależnych od siebie (np. ulica nr domu i kod pocztowy i nr działki lub współrzędne geograficzne)są bezwzględnie wymagane.

 

Ił: W trakcie przekazywania danych lokalizacyjnych (oprócz elementów infrastruktury łączącej kable telekomunikacyjne) do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) wymagane jest podanie danych o województwie, powiecie, gminie i miejscowości. W celu dalszego uzupełnienia danych lokalizacyjnych należy przekazać dane zgrupowane w przynajmniej jednej z trzech następujących grup informacji uszczegóławiających:
1. nazwa ulicy, numer budynku i kod pocztowy;
2. numer działki;
3. współrzędne geograficzne.
Preferowane jest przy tym podanie danych z pierwszej grupy informacyjnej uszczegółowiającej lokalizację. Jeżeli jest to niemożliwe z uwagi na umiejscowienie obiektu poza posesjami objętymi ulicami i/lub numeracją porządkową, konieczne jest podanie współrzędnych geograficznych i/lub numeru działki w obrębie wskazanej miejscowości.

W przypadku kodu pocztowego, SIIS dopuści w aktualnym roku kalendarzowym możliwość wpisania specjalnego kodu pocztowego „00-000”, który oznacza, że osoba przekazująca dane nie ma możliwości ustalić poprawnego kodu pocztowego.

(10:23:27) Agn: Czy po konsultacjach nastąpią jakieś zmiany w Weryfikatorze? Jeżeli tak, kiedy operatorzy otrzymają/będą mogli pobrać nową wersję?

 

UKE: Do Weryfikatora w czasie testów nie zgłoszono niestety uwag czy błędów. Z własnej inicjatywy dołożyliśmy jednak asystenta uzupełniania – funkcja pozwalająca na podpowiadanie wartości jakie są akceptowalne dla danych pól np. przy podaniu nazwy miasta będzie można z listy wybrać ulice które spełniają wymagania zadanego filtru np. dla filtru „*marsza*”  pojawią się lista ulic z tej miejscowości które zawierają zadany łańcuch znaków. Nowa wersja Weryfikatora będzie dostępny na stronach UKE i forum szerokopasmowego w dniu 18 marca. W przypadku zidentyfikowania błędów wymagających zmian w samym Weryfikatorze lub słowniku będziemy publikować nowe wersje i informować o tym na stronach UKE i forum szerokopasmowe.
 
(10:23:35) msabat: Pytanie do UKE: Czy do celów inwentaryzacji należy podawać informacje o niepublicznej sieci telekomunikacyjnej?

UKE: Inwentaryzacja dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez PT i JST oraz PUP niezależnie od jej obecnego sposobu wykorzystania lub braku wykorzystania.

(10:24:44) Yanusson: W pytaniu @Xyz chodziło chyba o kwestię konieczności inwentaryzacji sieci będącej w gestii JST, a nie wykorzystywanej do świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych. Czy oznacza to, że JST mają obowiązek inwentaryzacji wszystkich swoich sieci telekomunikacyjnych bez względu na sposób ich wykorzystania?

 

UKE: Inwentaryzacja prowadzona przez JST dotyczy infrastruktury będącej własnością JST lub jednostek mu podległych niezależnie od tego czy dana sieć, czy odcinek światłowodu jest wykorzystywany do świadczenia usług szerokopasmowych czy nie jest obecnie wykorzystywany w ogóle ale jako światłowód może być ewentualnie wykorzystany w przyszłości. Światłowód nie musi więc być obecnie wykorzystywany do celów publicznej sieci telekomunikacyjnej aby podlegać inwentaryzacji.

(10:26:36) Macrosat: ok, w takim przypadku, będzie brak węzłów dostępowych, ponieważ gdy w miejscu a stoi szafka ze wzmacniaczem który zasila określony rejon, w miejscu B stoi szafka już tylko z odgałęzieniami, połączona z miejscem A, w takim przypadku jak traktować szafkę w miejscu B? jak węzeł dostępowy? czy pominąć ją? ponieważ miejsce A będzie węzłem dystrybucyjnym, z którego sygnał przechodzi przez miejsce B i w niektórych przypadkach też przez miejsce C. bo tu jest największy problem, jak głęboko trzeba inwentaryzować.
 
Ił : Jeżeli w szafkach znajdujących się w miejscach B i C są tylko elementy infrastruktury łączące kable telekomunikacyjne i nie ma w nich żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, to wówczas szafki w punktach B i C można pominąć się jako miejsca lokalizacji węzłów zaś wykazać jako miejsca lokalizacji elementów infrastruktury łączących kable telekomunikacyjne, o ile wszystkie te trzy szafki nie znajdują się w jednej lokalizacji. Ponadto w tym przypadku, wykazuje się węzeł dostępowy (lub dystrybucyjno-dostępowy) w szafce zlokalizowanej w punkcie A. Jeżeli jednak w szafkach znajdujących się w miejscach B i C są urządzenia telekomunikacyjne, to wówczas należy wykazać węzeł dystrybucyjny (lub być może dystrybucyjno-dostępowy, jeżeli są do niego bezpośrednio podpięci użytkownicy końcowi) w szafce zlokalizowanej w punkcie A, węzeł dystrybucyjny (lub być może dystrybucyjno-dostępowy, jeżeli są do niego bezpośrednio podpięci użytkownicy końcowi) w szafce zlokalizowanej w punkcie B oraz węzeł dystrybucyjny (lub dystrybucyjno-dostępowy) w szafce zlokalizowanej w punkcie C.

(10:27:53) lucyX: Konkretnie na jakiej podstawie określić przynależność węzła szerokopasmowego do kategorii sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej? Jaki przyjąć "algorytm"?

 

UKE: UKE pozostawia decyzję przedsiębiorcom co do zaklasyfikowania poszczególnych węzłów do konkretnych warstw sieci. Węzły mogą należeć jednocześnie do warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej, jak i do dystrybucyjnej i dostępowej jak i do trzech warstw. 
 
(10:27:58) jsiwik: Czy każde dostarczanie łączy transmisyjnych nie będących własnością operatora do węzłów dystrybucyjnych należy traktować jako punkt styku w rozumieniu rozporządzenia?

IŁ: Nie każde dostarczanie łączy transmisyjnych nie będących własnością operatora do węzłów dystrybucyjnych należy traktować jako punkt styku w rozumieniu rozporządzenia, dzieje się tak tylko wtedy, gdy poprzez te łącza następuje styk z siecią innego operatora. Natomiast w przypadku, kiedy łącza transmisyjne nie będące własnością operatora łączą tylko węzły tego operatora, wówczas takie dostarczenie łączy transmisyjnych nie należy traktować jako punkt styku w każdym z tych węzłów. Należy w tym przypadku wykazać logiczne połączenie pomiędzy tak połączonymi węzłami bez wykazywania łączących je linii kablowych lub bezprzewodowych.
 
(10:29:14) Macrosat: kolejne pytanie chodzi o punkt styku, np. jak mam pkt styku z TP, w piwnicy jakiegoś budynku, to po pierwsze: jest to styk własny czy obcy? po drugie ta piwnica pewnie będzie punktem kolokacji, wystarczy w takim przypadku podać adres budynku?

Ił: Jeżeli w tym samym miejscu znajduje się Państwa węzeł, to punkt styku jest w tym węźle. Jeżeli jednak w tym miejscu nie ma Państwa węzła, jest zaś węzeł TP, to wówczas punkt styku jest w węźle obcym i należy podać adres budynku. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem podmiot podaje informację o budynku umożliwiających kolokację, jeżeli nim zarządza i zapewnia tam kolokację. Jeżeli wskazana tu piwnica jest takim budynkiem, w którym zapewnią Państwo kolokację, to należy ją opisać z użyciem stosownego formularza, w tym podać jej adres.

UKE: W przypadku punktów styku sieci obydwaj PT wskazują na punkt styku sieci. Jeśli punkt styku znajduje się w pomieszczeniu będącym w zarządzie innego PT i wstawił Pan tam swój sprzęt, to jest to kolokacja sprzętu, lecz pomieszczenie kolokacyjne wskazuje inny operator.
 
(10:29:27) Grzesiek_R: Ad I.1.f Co należy rozumieć przez zasięg węzła: zakres obecnie obsługiwanych adresów (świadczenie usługi) przez dany węzeł (tak kablowy jak i radiowy) czy jako potencjalny zasięg danego węzła (potencjalnie możemy tam świadczyć usługi)

 

UKE: Zasięg dla sieci kablowych to lista budynków do których dany operator dociera za pomocą łączy kablowych niezależnie czy w danym budynku/posesji świadczy usługi.
Zasięg dla sieci bezprzewodowych stacjonarnych to budynki w których są zainstalowane terminale abonenckie. Dla sieci bezprzewodowych nie ma potrzeby podawania adresów budynków które są objęte zasięgiem stacji bazowych a w których nie ma terminali. Wymagane jest natomiast podanie azymutów, szerokości kontowych i zasięgów sektorów.
 
(10:29:56) Mariusz: Dlaczego w SIISowym formularzu do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu  nie ma możliwości dodania więcej niż jednej lokalizacji dotyczącej zasięgu węzła?

Ił: W ramach sekcji opisującej węzły w formularzu służącym do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnymi zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu istnienie możliwość podania dowolnej liczby lokalizacji znajdujących się w zasięgu węzła pod warunkiem, że są to lokalizacje w ramach tej samej miejscowości. W przyszłości przewiduje się możliwość udostępnienia funkcjonalności pozwalającej na zdefiniowanie wielu miejscowości, w których znajdują się lokalizacje znajdujące się w zasięgu węzła. Budynki znajdujące się w zasięgu danego węzła, a leżące poza daną miejscowością można natomiast podać w plikach XML.

(10:30:09) Macrosat: oczywiście piwnica jest wydzierżawiona od wspólnoty, wtedy jakie dane trzeba podać?

 

Ił: Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem podaje się informacje o posianych budynkach umożliwiających kolokację, czyli takich którymi rozporządza się w stopniu umożliwiającym zapewnianie kolokacji. Jeżeli wskazana tu piwnica jest takim punktem kolokacji, to należy ją opisać z użyciem stosownego formularza.

(10:30:47) UMWP: Jaki będzie zakres i przede wszystkim termin publikacji danych z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej? Czy JST bedą mogły do Państwa wystąpić o opracowane dane dotyczące terytorium swojego działania mając na uwadze planowanie swoich dalszych inwestycji lub wykorzystywania środków unijnych na infrastrukturę szerokopasmową?

 

UKE: Zakładany termin pierwszej publikacji to połowa roku. JST będą miały możliwość otrzymania raportów dotyczących ich obszarów.

(10:34:42) msabat: Pytanie do UKE: Plik excela - Weryfikator. Czy operator powinien wprowadzać jakiekolwiek dane lub przywiązywać uwagę do wierszy oznaczonych kolorami (chodzi o wiersze, które normalnie są zwinięte w drzewku). W instrukcji  jest o nich wiele mowy natomiast nie ma przejrzystego przekazu jaki jest ich cel z punktu widzenia operatora.

 

UKE: W Weryfikatorze zwinięte wiersze mają charakter pomocniczy w przypadku gdy operator chce np. zobaczyć mapowanie pól weryfikatora na rozporządzenie lub pomocnicze opisy pól. Do tych wierszy nie należy wprowadzać jakichkolwiek danych.

(10:35:24) nick: pytanie dot. „weryfikatora” i zakładki TAB_WEZLY_ZASIEG: jak rozumiem na potrzeby analizy rynków lokalnych należy tutaj wylistować świadczone usługi, w tym te na bazie WLR; do jakiego węzła należy przypisać usługi WLR?

 

UKE: Usługi WLR, BSA proszę alokować do najbliższego własnego węzła np. centrali telefonicznej lub BRAS.

(10:36:28) Mariusz: Podczas testów formularzy SIIS zaobserwowałem znaczne obciążenie procesora komputera w związku z użyciem przeglądarki internetowej. Czy system po testach został zoptymalizowany?

 

Ił: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) jest nadal rozwijany i optymalizowany. W niedługim czasie przewiduje się pojawienie nowej wersji SIIS, która w mniejszym stopniu będzie obciążała komputer użytkownika.
 
(10:39:57) msabat: Z przyczyn niezależnych muszę opuścić pokój chatu. Proszę u przejmie o udzielnie odpowiedzi na 3 moje ostatnie pytania ponieważ informacje w ten sposób zdobyte będę potrzebne w procesie przygotowania danych. Z wyrazami szacunku. Mirosław Sabat

UKE:   Pozdrawiamy

(10:42:20) Koziol: Jak potraktować węzeł podłączony do sieci łączem dzierżawionym od innego operatora, węzeł to szafa z routerem i switchem w dzierżawionym pomieszczeniu, a do switcha podłączeni są klienci po dzierżawionej miedzi budynkowej?

 

Ił: Węzeł taki należy wykazać jako węzeł własny w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej lub szkieletowej, w zależności od tego w której warstwie sieci jest połączenie logiczne pomiędzy tym węzłem a innym węzłem operatora posiadającego ten węzeł. Interfejsy łączące ten router i router w innym węźle należy opisać jako interfejsy sieci dystrybucyjnej lub szkieletowej (w zależności od logicznej przynależności logicznego połączenia pomiędzy tym węzłem a innym węzłem operatora). Interfejsy łączące router i switch należy opisać jako interfejsy sieci dystrybucyjnej. Interfejsy switcha, którymi podłączeni są klienci należy opisać w ramach interfejsów węzła sieci dostępowej, zaś lokalizację (-e) budynku (-ów) podłączonego (-ych) po dzierżawionej miedzi budynkowej należy wykazać w ramach zasięgu węzła. Ponieważ operator posiadający ten węzeł nie jest posiadaczem linii telekomunikacyjnych, dlatego nie wykazuje się linii wychodzących bezpośrednio z tego węzła, ani wchodzących do niego. Należy natomiast w tym przypadku wykazać istniejące logiczne połączenia pomiędzy tym węzłem, a  innym węzłami operatora posiadającego ten węzeł. Ponadto w zasięgu węzła należy wskazać jego zasięg z wykorzystaniem sieci dostępowej nie będącej własnością danego PT a więc np. LLU_TP lub LLU_inne.
 
(10:43:02) PTC: W pozycji I.4.c. pkt 56 Rozporządzenia - jak należy rozumieć pojęcie "liczba kanałów" i "kanał"?

UKE: W punkcie 56 pod pojęciem „Pasmo” należy rozumieć zakres częstotliwości w którym realizowana jest linia bezprzewodowa. Należy podać tutaj częstotliwość dolną jak i częstotliwość górną łącza radiowego. Różnica miedzy tymi dwoma wartościami jest pasmem pracy urządzenia.
Pozycja „Liczba kanałów” oznacza liczbę kanałów radiowych na które podzielone jest  „Pasmo” pracy urządzenia.
W przypadku systemów FDD pracujących w kanale dupleksowym należy podać zarówno „Pasmo” dole jak i „Pasmo” górne na którym pracuje dane łącze częstotliwościowe.


(10:45:09) Mariusz: W jakiej formie będą przedstawione wyniki inwentaryzacji?

UKE : W pierwszym etapie w postaci raportów. Docelowo wyniki inwentaryzacji będą dostępne poprzez portal w postaci map i danych.

(10:47:15) Mariusz: Dlaczego na inwentaryzację danych został przewidziany bardzo krótki czas, tj. 30 dni?

 

UKE:  Czas zgodny w ustawą. O inwentaryzacji uprzedzaliśmy PT w roku 2010 i 2011. Przedstawiciele PT którzy zgłosili się do testów oraz wszyscy inni PT mogli również zapoznać się zarówno z SIIS jak i Weryfikatorem przed wysłaniem wezwań.

(10:47:18) grabus: Jak mają przekazywać dane firmy nie posiadające ewidencji w systemach informatycznych
 
UKE: W przypadku małych sieci proponujemy wprowadzić posiadane dane (informacje) manualnie do formularzy SIIS. W przypadku sieci średnich proponujemy rozważenie wprowadzania danych do SIIS samodzielnie (manualnie lub poprzez przygotowane samodzielnie zbiory XML) lub z użyciem zbiorów XML wygenerowanych za pomocą Weryfikatora, który ułatwia przygotowanie zbiorów XML na podstawie posiadanych danych i dba o ich poprawność.

(10:51:16) jutek: jakie kary groza za niewypelnienie raportu?

 

UKE: Zgodne z uprawnieniami Prezesa UKE, kary grożące za nie przesłanie danych lub przesłanie danych nieprawdziwych/nieprawidłowych określone są w wezwaniu.
 
(10:51:20) kasia: Czy po testach powstanie nowa wersja weryfikatora?

UKE: W czasie testów nie zgłoszono uwag lub błędów do weryfikatora. Pomimo tego powstała nowa wersja z dodatkową funkcjonalnością asystenta uzupełniania.

(10:51:27) Agn: Czy UKE przewiduje udostępnienie możliwości weryfikacji danych wprowadzonych do systemu przez inną osobę z danej organizacji niż osoba wprowadzająca?

 

Ił: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) zapewnia możliwość przekazywania oraz dostępu do przekazanych danych przez wielu pracowników tej samej organizacji, dzięki temu dane wprowadzone przez jedną osobą mogą zostać zweryfikowane przez inną osobę z tej samej organizacji. Za bezpieczeństwo danych oraz bezpieczeństwo używanych nazw kont i haseł odpowiada podmiot przekazujący dane. W przypadku danych poufnych nie powinny one być przekazane osobom trzecim.

(10:53:40) Kolo: Proszę o uzupełnienie odpowiedzi. Czy dane opublikowane będą dostępne dla każdego obywatela RP?

 

UKE: Zakładamy, że pierwsze opublikowane raporty (dane odpersonalizowane, zagregowane, wybrane dane) będą dostępne publicznie (dostępne dla każdego obywatela) w połowie roku. Nie przewidujemy dostępu publicznego do każdej informacji z uwagi na ich poufność.

(10:54:23) Mariusz: Czy przeprowadzana inwentaryzacji może przynieść jakieś korzyści dla samych operatorów telekomunikacyjnych?

UKE : Zdecydowanie tak. Zapraszamy do zapoznania się np. z publikacją na stronie:
/artykuly/inwentaryzacja-sieci-pomoze-inwestorom.html

(10:59:52) Mariusz: Dlaczego w załączniku do rozporządzenia używane jest słowo słowo "alokacja", zamiast polskiego słowa "przydział".

Ił: Słowa „alokacja” i „przydział” są używane w załączniku do rozporządzenia w sposób wymienny.
 
(11:00:41) Koziol: W takim razie jeszcze jedno pytanie: jak potraktować węzeł podłączony do sieci łączem dzierżawionym, węzeł to szafa z urządzeniami aktywnymi w dzierżawionym pomieszczeniu, a z węzła podłączani są klienci po radioliniach, które są własnością Operatora?

Ił: Węzeł taki należy wykazać jako węzeł własny w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej lub szkieletowej, w zależności od tego w której warstwie sieci jest połączenie logiczne pomiędzy tym węzłem a innym węzłem operatora posiadającego ten węzeł. Interfejsy radiolinii należy opisać w ramach interfejsów węzła sieci dostępowej, zaś lokalizacje podłączone poprzez radiolinie należy wykazać w ramach zasięgu węzła. Ponieważ operator posiadający ten węzeł nie jest posiadaczem linii telekomunikacyjnych, dlatego nie wykazuje się linii wychodzących bezpośrednio z tego węzła, ani wchodzących do niego. Należy natomiast w tym przypadku wykazać istniejące logiczne połączenia pomiędzy tym węzłem, a  innym węzłami operatora posiadającego ten węzeł.

(11:04:07) adamsieranski: Pytanie1 W jakim celu zbierane są tak szczegółowe dane odnośnie inwestycji planowanych (z których znaczący odsetek będzie niezrealizowany)?

UKE : Proszę przekazać tylko te inwestycje które zamierzacie Państwo zrealizować w 2011 i jakie zrealizowaliście w 2010. W 2012 będziemy zbierać informacje o inwestycjach zrealizowanych w 2011 i planowanych na 2012

(11:07:06) PTC: Co należy rozumieć przez pojęcie "udostepniona", np. I.1.d., I.1.e., I.4.d w Rozporządzeniu

UKE :Udostępniona innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym np. wydzierżawiona. 
 
(11:08:55) wladek_b: Czy UKE przewiduje jakąś procedurę uzupełniania ewentualnych błędów w złożonych raportach ? Zapytuję o to ponieważ przy okazji zeszłorocznych raportów (analizy rynków lokalnych) pomimo terminowego dostarczenia poprawnych danych zostałem wezwany do uzupełnienia danych w terminie 3 dni od momentu wezwania. Wezwanie zostało przesłane e-mailem (na przełomie lipca/sierpnia) i informowało mnie o nałożeniu kary w przypadku niedostarczenia uzupełnionych danych. Jak się później okazało błąd leżał po stronie Urzędu, jednak w momencie poinformowania mnie o tym nie miałem żadnej możliwości zweryfikowania tego (nie dało się dodzwonić do osoby zajmującej się tą sprawą).
Ponieważ obecnie zakres raportu jest znacząco większy niż w zeszłym roku i szansa pojawienia się błędu lub nieścisłości jest również duża chciałbym aby UKE umożliwiło uzupełnianie/wyjaśnianie wniosków w realnych ramach czasowych.

UKE : Przepraszamy za zaistniałą sytuację, która rzeczywiście miała miejsce w odniesieniu do wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Niestety numer kontaktowy był wielokrotnie zajmowany/blokowany na długi czas przez osoby, które nie czytały wezwania lub nie czytały instrukcji.
W tym roku nie podajemy numeru telefonicznego do kontaktów. Jedynym kanałem komunikacji do UKE jest email. W przypadku problemów prosimy o przesłanie email z odwołaniem się do konkretnych zapisów instrukcji lub formularza, opisem zaistniałego problemu i ewentualną kopią uprzedniej odpowiedzi. Będziemy na bieżąco odpowiadali na pytania w kolejności ich nadpływania i będziemy do Państwa oddzwaniać tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Zarówno pytania jak i odpowiedzi będziemy publikować na dedykowanym folderze forum szerokopasmowego.

(11:12:35) adamsieranski: W mojej firmie planowanie inwestycji odbywa się nakładowo, czy konkretna inwestycja zostanie zrealizowana zależy m.in od pozytywnej analizy opłacalności. W takim przypadku nie jest możliwe wypełnienie formularzy z planami poza kilkoma zatwierdzonymi do realizacji zadaniami. Czy wystarczy wskazać tylko te zadania, które faktycznie zaplanowano do realizacji?

 

UKE : TAK przekazujemy informacje o faktycznie zaplanowanych inwestycjach. Prosimy nie przekazywać informacji o inwestycjach które nie są zaplanowane i których nie zakładacie Państwo rozpoczęcia realizacji w 2011.

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

czat, SIIS, UKE, , inwentaryzacja sieci, prawo, infrastruktura, operatorzy

przeczytaj_tresc_ponownie