Przejdź do treści

Zapis czatu na temat inwentaryzacji sieci z 29 marca

Data: 2011-03-30 00:00:00
Zapis czatu na temat inwentaryzacji sieci z 29 marca

W dniu 29 marca 2011 r. w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się drugiinternetowy czat poświecony inwewntaryzacji sieci.  Wzięli udział przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności.

W dniu 29 marca 2011 r. w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego odbył się drugiinternetowy czat poświecony inwewntaryzacji sieci.  Wzięli udział przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności.

Szczegółowy zapis przebiegu spotkania można znaleźć poniżej.


(09:59:51) MOD: Szanowni Państwo, rozpoczynamy czat poświęcony inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.
 (10:00:15) MOD: Na Państwa pytania odpowiadają eksperci IŁ i UKE.
 (10:00:25) MOD: Zapraszamy do zadawania pytań.

 (10:01:32) voltkj: czy będzie dostępny zapis tego czatu w sieci?
 (10:02:04) MOD: Tradycyjnie - zapis czatu będzie dostępny w portalu KFS
 (10:02:15) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.pl

 (10:04:00) lukas: Czy wypełnianie pól których nie określono w rozporządzeniu a któreznajdujemy w weryfikatorze jest obowiązkowe np. Kod pocztowy, Własność infrastruktury,Pakiet usług lub Przepustowość w dół sieci najszybszej usługi która jest obecnie świadczonz danego PD, w zakładce „TAB_WEZLY_ZASIEG”
 (10:04:37) Ekspert_UKE: Kod pocztowy jest określony w rozporządzeniu. Ponadto w Weryfikatorze w zakładce TAB_WEZLY_ZASIEG pełni pomocniczą funkcję dla jednoznacznego określenia ID Teryt. Własność infrastruktury, pakiet usług oraz max przepustowość w dół dla zasięgów sieci są polami wymaganymi dla analiz rynków lokalnych.

 (10:04:45) Jack: Jeżeli węzeł sieci umiejscowiony jest na słupie energetycznym, czy jako adres węzła możemy przyjąć adres posesji przy której stoi ten słup?
 (10:04:49) Ekspert_IŁ: Tak, jeżeli węzeł sieci jest umiejscowiony na slupie energetycznym, to jako adres należy podać adres posesji, na której stoi ten słup.

 (10:07:23) lukas: Dane w TERYT ulegają zmianie co tydzień – do danych z którego dnia mamy się dopasowywać?, jak będzie oceniana ich zgodność?
 (10:07:30) Ekspert_UKE: Dopasowujemy się do bazy TERYT zgodnie ze stanem bazy na dzień wypełnienia. W Weryfikatorze umieszczony jest stan bazy na styczeń 2011. W SIIS stan Teryt jest również na styczeń 2011. Identyfikatory ulic i miejscowości nie ulegają cotygodniowym zmianom i są na stałe przypisane dla danych gmin, miejscowości i ulic. Ewentualne zmiany mają charakter sporadyczny i wynikają z powstawania nowych ulic i zmiany zasięgu miejscowości. Podanie identyfikatorów nowszych niż styczeń 2011 nie będzie traktowane jako błąd.

 (10:08:23) Szczecin: Proszę o informacje jakiego poziomu węzły muszą się znaleźć w ewidencji, co rozumiemy pod pojęciem węzła
 (10:08:27) Ekspert_UKE: Proszę się stosować do instrukcji oraz odpowiedzi na forum KFS.
 (10:08:43) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.pl

 (10:09:12) Jack: W sieci nie rozróżniam interfejsów udostępnionych indywidualnym i biznesowym klientom końcowym (30.1 i 30.2). Czy zatem wszystkie mogę je wszystkie wrzucić do worka interfejsów udostępnionych końcowym użytkownikom indywidualnym?
 (10:09:16) Ekspert_UKE: Tak.

 (10:10:36) voltkj: A jeżeli slup nie stoi na posesji tylko przy drodze ?
 (10:10:40) Ekspert_UKE: Jeśli stoi przy posesji, proszę podać adres posesji, jeśli nie stoi przy posesji, proszę podać nr działki lub współrzędne geograficzne.

 (10:12:02) marck: Skąd pomysł by tak złożone zagadnienie jak pełna inwentaryzacja sieci wprowadzać w terminie składania rocznych informacji do Uke? czy nie można było przesunąć terminu np na kwiecień?
 (10:12:15) Ekspert_UKE: Dane zbieramy w marcu i kwietniu 2011 r. O planowanej inwentaryzacji informacje były publikowane już w 2010 r.

 (10:13:57) Macrosat: Witam, pierwsze moje pytanie proszę wyjaśnić termino oznacza słowo interfejs, liczba interjesów? jaka liczba interfejsów? Zasięg urządzeń umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej. Azymut sektora? Szerokość kątowa sektora ? Teoretyczny promień sektora?? 30. Liczba interfejsów dostępowych udostępnionych użytkownikom końcowym - co tu trzeba wpisać? Dziękuje za odpowiedzi
 (10:14:02) Ekspert_IŁ: Interfejs rozumiany jest zgodnie z definicją w prawie telekomunikacyjnym (art.2 pk 10). Azymut jest to kąt zawarty pomiędzy kierunkiem promieniowania anteny a północnym biegunem ziemi. Szerokość kątowa jest to miara kątazawierającego się pomiędzy lewym a prawym skrajem charakterystyki promieniowania anteny. Teoretyczny promień sektora -teoretyczna odległość pomiędzy anteną a najdalszym punktem będącym w zasięgu anteny. Liczba interfejsów dostępowych udostępnionych użytkownikom końcowym - liczba interfejsów o określonych zakresach przepustowości, z których korzystają użytkownicy końcowi.
 Ekspert_UKE: W przypadku sieci punkt-wielpunkt dla stacji bazowej podajemy interfejs fizyczny bez podziału na logiczne interfejsy.

(10:15:35) Macrosat: kolejne pytanie w większości przypadków nasze headendy są umieszczone w piwnicach budynków, które należą do wspólnot, czy takie budynki mamy traktować jako budynki kolokacji? I w tym miejscu są dociągnięte światłowody od Telekomunikacji Polskiej, czyli to będzie punkt styku też w tych miejsach, to będzie styk obcy czy nasz?
 (10:15:43) Ekspert_UKE: Własność budynku nie ma wpływu na definicje pomieszczenia z kolokacją. Jeśli udostępniacie tam Państwo pomieszczenia lub miejsce dla innych przedsiębiorców i macie tam punkt tyku to jest to pomieszczenie kolokacyjne. Jeśli jest to tylko łącze dzierżawione lub udostępniony światłowód to nie musicie Państwo tego traktować jako punkt styku sieci.

 (10:16:25) Tamara: Otrzymaliśmy niedziałający login i hasło do SIIS - gdzie należy interweniować aby otrzymać działające login i hasło?
 (10:16:33) Ekspert_IŁ: Otrzymali Państwo jednorazowe hasło, które zgodnie z procedurą zakładania kont służy do założenia konta głównego użytkownika SIIS, które to konto jest identyfikowane dopiero przy pomocy loginu i hasła. W przypadku problemów w używaniu hasła jednorazowego prosimy o kontakt z UKE na adres mailowy podany w instrukcji.

 (10:17:31) Jack: Mam dwa węzły w postaci dwóch switchy spiętych ze sobą. Do obydwu podłączeni są również użytkownicy końcowi. W jaki sposób mam rozróżnić ruch w warstwie szkieletowej (53.1) od ruchu w warstwie dostępowej (53.3)?
 (10:17:36) Ekspert_UKE: Prosimy o podanie przepustowości w warstwie dostępowej i szkieletowej. W przypadku braku możliwości rozdzielenia prosimy zastosować się do opisu w instrukcji. Węzły mogą być jednocześnie szkieletowe i dostępowe a łącza używane dla ruchu w warstwie dostępowej i szkieletowej.

 (10:18:29) pegaz: Witam. Do kiedy należy przesłać wypełnione formularze ????
 (10:18:30) Ekspert_IŁ: 30 dni od chwili doręczenia.

 (10:19:21) lukas: Nie zrozumieliśmy się - w rozporządzeniu dla Lokalizacji umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych nie ma kodu (pozycja 28 z wzoru formulaża). Co to znaczy, że pola są wymagane dla analizy rynków lokalnych … mamy je dostarczyć czy nie?
 (10:19:28) Ekspert_UKE: Kody pocztowe dla analizy rynków lokalnych nie są obligatoryjne pod warunkiem uzupełnienia nazw oraz identyfikatorów TERYT dla gminy, miejscowości i ulicy. Są natomiast pomocne dla weryfikacji poprawności nadania identyfikatorów TERYT.

 (10:20:07) marck: Udostępnianie interfejsu węzła sieci- Co mam rozumieć pod tym terminem?
 (10:20:15) Ekspert_IŁ: Jeżeli chodzi o udostępnianie - informacja na ten temat została już opublikowana na forum szerokopasmowym. Zapraszamy pod adres: www.forumszerokopasmowe.pl - zakładka forum.

 (10:22:07) Tamara: Jak ująć mobilny punkt dostępowy do internetu - chodzi o barki pływające po Wiśle na których zamontowane są AP WiFi obsługujące turystów na terenach rekreacyjnych.
 (10:22:11) Ekspert_UKE: Inwentaryzacja nie obejmuje pływających punktów dostępowych świadczących usługi dla klienta nieoznaczonego.

 (10:22:19) voltkj: Czy jeżeli mamy trzy switche w budynkach roznych obok siebie, czy należy opisywać każdy gdzie się znajduje czy może to być jeden węeł na tej np ulicy?
 (10:22:26) Ekspert_IŁ: Jeżeli mamy trzy switche pod różnymi adresami to należy je opisaćjako trzy różne węzły.

 (10:23:16) DarekS: Czy dla skrzynki stojącej przy ścianie podajemy adres budynku?
 (10:23:22) Ekspert_IŁ: Tak, w przypadku skrzynki stojącej pod ścianą budynku podajemy adres tego budynku.

 (10:23:26) DarekS: Czy w sieci telewizji kablowej (HFC) jako węzeł dostępowy należy przyjąć stację czołową z kontrolerem modemów kablowych?
 (10:23:35) Ekspert_UKE: Stację czołową w sieci HFC można przyjąć jako węzeł dystrybucyjny lub dostępowy.

 (10:23:57) cshrub: Jaki jest ostateczny termin złożenia informacji o inwentaryzacji infrastruktury?
 (10:24:01) Ekspert_IŁ: 30 dni od doręczenia wezwania.

 (10:24:23) voltkj: Czy możliwy jest czas przesunięcia terminu, gdyż w piśmie wzywa sie do 30 dniowego okresu przesyłania informacji?  

(10:24:29Ekspert_UKE: Termin dostarczenia danych jest określony w ustawie. Nie ma możliwości jego przesunięcia.

 (10:25:20) heniek: Operatorzy mają na spełnienie żądań UKE 30 dni. Po jakim czasie można się spodziewać przetworzonych przez Urząd informacji, dostępnych dla ogółu?
 (10:25:28) Ekspert_IŁ: Opublikowanie zgromadzonych danych planuje się do końca czerwca tego roku.

 (10:26:43) Tamara: Gdzie i jak publikowano informacje o planowanej inwentaryzacji? Jako operator nie otrzymaliśmy nigdy żadnego dokumentu w tej sprawie.
 (10:26:58) Ekspert_UKE: W dzienniku ustaw. Na stronach UKE. Na stronach KFS. W odpowiedziach na pytania dotyczące analiz rynków lokalnych w 2010.

 (10:28:07) Macrosat: Liczba interfejsów dostępowych udostępnionych użytkownikom końcowym - liczba interfejsów o określonych przepustowościach, z których korzystają użytkownicy końcowi, czyli mam podać ile osób korzysta z 2mb, ile osób z 8mb? czy mam podać ogólną liczbę np. 50 mieszkań, które mają dostęp do naszej sieci?
 (10:28:14) Ekspert_IŁ: Chodzi o liczbę interfejsów udostępnionych klientom, nie zaś poszczególnym fizycznym osobom bedącym np. członkami rodziny.
Ekspert_UKE: Liczbę użytkowników końcowych podajemy w zasięgu sieci i analizie rynków lokalnych.

 (10:29:30) m4sh: Czy w przypadku gdy nie uda nam się z należytą dokładnością wypełnić formularza zw. na niedostateczną ilość czasu (30 dni od daty otrzymania pisma) czy wtedy mamy przesłać stan jaki posiadamy, czy jest szansa na przedłużenie terminu? Ewentualnie czy jest możliwość dosłania pozostałych (brakujących) danych w późniejszym okresie?
 (10:29:32) Ekspert_UKE: Termin jest określony w ustawie -art. 29.ust. 3. Proszę przesłać dane przez Państwa posiadane.

 (10:30:13) heniek: Jeżeli do spółki do dnia dzisiejszego nie dotarło wezwanie z UKE to znaczy, że nie jest ona objęta inwentaryzacją?
 (10:30:20) Ekspert_IŁ: Do każdego podmiotu zarejestrowanego w RPT zostało wysłane wezwanie. Jeżeli Pana firma nie jest jeszcze zarejestrowana w RPT, to prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności.

 (10:30:33) Konrad: Czy  w inwentaryzacji wykazujemy tylko interfejsy fizyczne, czy także interfejsy logiczne?
 (10:30:40) Ekspert_UKE: Fizyczne.

 (10:31:58) Macrosat: bo jeśli teraz mam pisać ile osób korzysta do 2mb a ile do 8mb, to z tego co wiem taki raport był robiony w tamtym roku i teraz znowu muszę te same informację wprowadzać tutaj?
 (10:32:00) Ekspert_UKE: Analiza dla 2010 była robiona w 2010. Obecnie dane zbieramy dla analizy 2011. Jeśli żaden abonent nie zmienił szybkości, liczba i rozmieszczenie abonentów nie zmieniło się, to dane dla zasięgu sieci w ramach analizy rynków lokalnych będą identyczne.

 (10:32:23) Konrad: Węzeł może być zakwalifikowany jednocześnie do warstwy szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej. Jak zakwalifikować interfejs, który w zależności od potrzeb może być dostępowy, dystrybucyjny lub sieciowy?
 (10:32:26) Ekspert_IŁ: Kwalifikujemy zgodnie z aktualnym stanem wykorzystania - szersza odpowiedź na forum KFS. Zapraszamy - www.forumszerokopasmowe.pl

 (10:34:06) Macrosat: ale jeśli Telekomunikacja dociągnęła światłowód do naszego headendu, ponieważ bierzemy od nich usługę Internetu np. 50 Mb/s to w tym pomieszczeniu będzie obcy pkt styku dobrze rozumiem?
 (10:34:09) Ekspert_UKE: Tak. w przypadku dostarczenia IP tranzyt będzie to FPSS. To samo dotyczy innych usług dostępu do Internetu np. Biznes, IP Peering, Tranzyt.pl Tranzyt.pl bez TPNET itp.

 (10:36:59) Tamara: Czy w inwentaryzacji ujmujemy punkty bezpłatnego dostępu do internetu jeśli korzystają z nich klienci oznaczeni w częściowo ograniczonym zakresie i nieoznaczeni w bardzo ograniczonym zakresie?
 (10:37:03) Ekspert_IŁ: W inwentaryzacji ujmujemy każdy punkt dostępu do Internetu niezależnie od sposobu jego wykorzystania.

 (10:38:00) voltkj: Proszę o informacje, czy to już jest wymóg robienia inwentaryzacji sieci stałym i czy planowane jest jeszcze w tym roku podobne działanie inwetaryzacyjne.
 (10:38:10) Ekspert_UKE: Planowany harmonogram zbierania innych danych przez UKE jest opublikowany na stronach UKE.

 (10:39:52) heniek: Z tego co się orientuję to moja Spółka jest zarejestrowana w RPT. Jeśli by nie była, to powinienem się zarejestrować, tylko po to żeby dostać żądanie?
 (10:39:58) Ekspert_UKE: Uchylanie się od obowiązku rejestracji podlega karze.

 (10:40:30) DarekS: Czy sieć TVK, która jest jednokierunkowa, bez usługi dostępu do Internetu, nie połączona ze szkieletem ma być objęta inwentaryzacją?
 (10:40:31) Ekspert_UKE: Tak. zgodnie z wezwaniem.

 (10:41:15) Macrosat: IP tranzyt nie mamy, po prostu kupujemy internet biznesowy.. i jak to ma się w tym przypadku?
 (10:41:17) Ekspert_UKE: Nie ma znaczenia nazwa usługi.

 (10:41:42) qwerty: Jak rozumieć przepustowość w polach sekcji Liczba interfejsów dostępowych udostępnionych INDYWIDUALNYM/BIZNESOWYM użytkownikom końcowym w części dotyczącej zasięgu ? Czy liczymy tylko usługę dostępu do Internetu czy także inne usługi pracujące na łączu np. pasmo pod VoD.
 (10:41:50) Ekspert_IŁ: Przepustowość należy rozumieć jako oferowaną klientowi zgodnie z warunkami podpisanej umowy, na podstawie, której klient korzysta z tego interfejsu. W przypadku inwentaryzacji infrastruktury rodzaj usług nie ma znaczenia.

 (10:43:26) voltkj: Zasięg anten wifi - jak przyjąć odległość ich zasięgu na teren, w którym klienci mogą być objęci sygnałem.
 (10:43:27) Ekspert_UKE: Proszę przyjąć taki zasięg, jaki Państwo przyjmujecie jako zasięg skuteczny.

 (10:44:36) Macrosat: zgodnie z art.2 pkt. 10 PT interfejsem będziemy nazywać ilość downstreamów jakie wychodzą z naszego cmts`a, bo tak to rozumiemy. mamy rację?
 (10:44:39) Ekspert_IŁ: Art.2 pk.10 ustawy PT nie odnosi się do pojęcia downstream.
 Ekspert_UKE: dla sieci HFC z CMTS możecie Państwo przyjąć liczbę downstreamów jako liczbę interfejsów.

(10:44:52) Jack: Jakie w założeniach mają być mierzalne korzyści dla niedużych operatorów działających w mniejszych miejscowościach?
 (10:44:54) Ekspert_UKE: Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronach KFS.
 
(10:45:56) Macrosat: Chodzi o liczbę interfesjów udostępnionych klientom, nie zaś poszczególnym fizycznym osobom bedących np. członkami rodziny.
 (10:46:02) Ekspert_IŁ: Tak.

 (10:46:21) cshrub: O inwentaryzacji dowiedziałem się ze stron UKE ale podobnie jak użytkowink "Tamara" nie dostałem żadnego pisma w tej sprawie, czy czekac na pismo? czy przekazać posiadane informacje bez wezwania?
 (10:46:31) Ekspert_UKE: Jeśli jest Pan zarejestrowany w RPT to otrzyma Pani/Pan wezwanie. W przypadku braku wezwania prosimy o kontakt na email.

 (10:50:30) mm: Witam. Gdzie można przeczytać jakie konkretnie dane i w jaki sposób będą upublicznione? W piśmie jakie dostałem jest tylko wzmianka, że będą te dane upublicznione. Nie mając takiej wiedzy nie uśmiecha nam się udostępniać danych strategicznych firmy, które to w łatwy sposób mogą zostać wykorzystane przez konkurencję.
 (10:50:33) Ekspert_UKE: Zgodnie z rozporządzeniem ma Pan obowiązek przekazać wymagane dane. Są one objęte tajemnica przedsiębiorstwa. Dane publikowane będą po odpowiedniej agregacji.

 (10:52:00) Tamara: Czy Gmina świadcząca usługi bezpłatnego lub odpłatnego dostępu do Internetu (hot-spoty), która nie jest jeszcze wpisana do rejestru RPT powinna dokonać takiej rejestracji i oczekiwać na wezwanie do dokonania inwentaryzacji?
 (10:53:23) Ekspert_UKE: Gmina może zostać wezwana nawet jeśli nie będzie zapisana w RPT. Gmina jest zapisana w rejestrze JST.

 (10:53:32) Tamara: Jak inwentaryzować łącza (radiowe, światłowodowe) przekraczające granice kraju?
 (10:53:40) Ekspert_IŁ: W przypadku sieci radiowych wykazujemy węzły (w tym punkty dostępowe) znajdujace się na terenie RP. W przypadku linii światłowodowych lub kablowych, które przecinają granice RP wykazujemy współrzędne przecięcia granicy RP  jako punkt łączenia linii kablowej.

 (10:54:38) voltkj: Szukamy definicji węzła dostępowego. Czy możliwe jest opisanie w skócie jego definicja?
 (10:54:51) Ekspert_UKE: zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami na stronach UKE i odpowiedziami na KFS

 (10:54:58) Jack: Jeżeli interfejs traktujemy fizycznie, to czy wszyscy użytkownicy końcowi wpięci bezpośrednio do switcha 100Mbps i mający dostęp do sieci lokalnej mają udostępniony interfejs o przepustowości > 30Mbps (30.1.4)
 (10:55:03) Ekspert_IŁ: Tak.

 (10:56:43) Konrad: Z poprzedniego czatu - UKE: Inwentaryzujemy natomiast wszystkie kable światłowodowe które mogą być użyte jako medium do podłączania węzłów. Jakich kabli światłowodowych operator nie musi inwentaryzować, jakie kable światłowodowe mogą być uznane za nienadające się do podłączenia węzłów?
 (10:56:47) Ekspert_UKE: Każdy kabel światłowodowy podlega inwentaryzacji. Prosimy o podanie wątpliwości na email oraz podanie telefonu do kontaktu.

 (10:57:33) qwerty: Jak rozumieć zasięg węzła (I.1.f)? Czy chodzi o podanie adresów budynków w których mamy klientów a może adresów wszystkich zakończeń sieci dostępowej?
 (10:57:34) Ekspert_UKE: Adresów wszystkich zakończeń sieci dostępowej.

 (10:58:56) marck: pkt. 30 W przypadku sieci radiowej (AP - 3 fizyczne interfejsy) Czy mam podać ilość klientów podpiętych do danego interfejsu czy ilość interfejsów np 3
 (10:59:03) Ekspert_IŁ: W przypadku linii radiowych punkt-punkt podaje się liczbę interfejsów, z których korzystają klienci podłączeni w ten sposób. W przypadku linii radiowych punkt-wielopunkt (broadcast) intefejsów tych linii nie wykazuje się w punkcie 30.

 (10:59:33) tit: Co to jest KFS?
 (10:59:34) Ekspert_UKE: Krajowe Forum Szerokopasmowe.
 (10:59:57) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.p?l
 
(11:01:32) heniek: Jeżeli, jak Państwo piszą, inwentaryzacja obejmuje każdy, nawet darmowy punkt dostępu do internetu, to czy zinwentaryzowane powinny zostać wszystkie niezabezpieczone sieci WLAN? Np. w każdym bloku mieszkalnym?
 (11:01:39) Ekspert_IŁ: Inwentaryzacja obejmuje każdy punkt dostępu do internetu o ile jest on w posiadaniu podmiotu zoboiwiązanego do przekazywania danych inwentaryzacyjnych zgodnie z art.29 megaustawy.

Ekspert_UKE: Inwentaryzacja nie obejmuje sieci WLAN używanych na potrzeby własne osób prywatnych i podmiotów na których nie są świadczone usługi dla innych osób lub podmiotów.

 (11:02:30) Tamara: Agregacja upublicznionych danych nie gwarantuje nienaruszenia tajemnicy operatora jeśli np. jest on w danej chwili jedynym podmiotem działającym na danym terenie.Czy operator może domagać się nieujawniania określonych danych przekazanych podczas inwentaryzacji?
(11:02:31) Ekspert_UKE: Obowiązek publikacji raportu jest określony w ustawie.
 
(11:03:50) heniek: Czy wezwania do spółek zostały przesłane na podstawie danych zawartych w PT, czy na podstawie danych przechowywanych przez Urząd w nieaktualizowanych plikach, rejestrach, zeszytach?
(11:03:52) Ekspert_UKE: Na podstawie wpisów w RPT.
 
(11:05:27) bartsat: a co z kablami koncentrycznymi? inwentaryzujemy?
 (11:05:31) Ekspert_UKE: jeśli kable są w sieci dostępowej to nie inwentaryzujemy. Tak samo jak nie inwentaryzujemy innych kabli miedzianych w sieci dostępowej. Jeśli kabel jest używany w sieci dystrybucji lub szkieletowej to inwentaryzujemy.
 
(11:05:45) voltkj: anteny wifi...dla jasnosci zasięg w wartościach metrycznych, nie terytorialnych, rozumiem.
 (11:05:50) Ekspert_IŁ: Tak jest - zasięg podajemy w metrach.
 
(11:06:10) hublan: Chciałbym się dowiedzieć jaki jest FAKTYCZNY cel zbierania takich danych bo ten zapisany w ustawie przeczytałem i wg mnie jest on co najmniej mało prawdopodobny
 (11:06:12) Ekspert_UKE: Cel jest określony w ustawie.
 
(11:06:39) cshrub: Czy odbędzie się jeszcze podobny czat w najblizszym czasie? Bo przyznam, że dopiero podczas tego czatu zrodziło się u mnie wiele wątpliwości co do inwentaryzacji i trudno mi zadawać pytania na gorąco.
 (11:07:09) MOD: W miarę potrzeb zgłaszanych do UKE (i przez KFS) będziemy starali się organizować takie spotkania.
 Ekspert_UKE: proponujemy zapoznanie się z wezwaniem, instrukcjami i odpowiedziami na KFS. W przypadku wątpliwości prosimy o email z opisem problemu i numerem kontatowym.

(11:07:16) voltkj: Czy hotspoty tez nalezy inwetaryzować?
 (11:07:22) Ekspert_IŁ: Tak. Hotspoty należy inwentaryzować, o ile znajdują się w posiadaniu podmiotów zobowiązancyh do przekazywanie danych inwentaryzacyjnych zgodnie z art. 29 megaustawy.
 
(11:08:40) Jack: W jaki sposób zatem rozumieć "zakończenie sieci dostępowej" - czy jest to węzeł, który udostępnia interfejsy czy np. gniazdko w domu użytkownika połączone z tym węzłem?
 (11:08:47) Ekspert_UKE: terminal radiowy w domu użytkownika końcowego lub zakończenie sieci kablowej w budynku abonenta np. gniazdko. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami i na KFS.
 
(11:09:12) Tamara: Czy inwentaryzować starą infrastrukturę umożliwiającą świadczenie co najwyżej usług modemowych na poziomie poniżej 56Kbps?
 (11:09:14) Ekspert_IŁ: Odpowiedź jest na forum KFS -www.forumszerokopasmowe.pl
 
(11:10:04) Macrosat: to proszę wyjaśnić bo nie rozumiemy pojęcia interfejs.
 (11:10:11) Ekspert: Definicja interfejsów zgodnie z art. 2 Prawa Telekomunikacyjnego:     interfejs - układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną;
 - interfejs programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie, współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług telewizyjnych lub radiowych;
  -  interfejs radiowy - interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi;
 
(11:11:01) mm: 30 dni to nierealny termin patrząc na ogrom danych jakie się wymaga od operatorów szczególnie tych małych.
 (11:11:02) Ekspert_UKE: Informacja o planowanej inwentaryzacji była publikowana od dłuższego czasu. Jeśli operator jest szczególnie mały to proponujemy wprowadzić dane manualnie w SIIS. Jeśli jest większy to proponujemy użyć Weryfikatora.
 (11:11:26) MOD: Zainteresowanych tematyką zapraszamy także na bezpłatną konferencję KFS w dn. 20.04.2011, podczas której będzie omawiany m. in. stan prac nad inwentaryzacją infrastruktury.
 (11:11:38) MOD: Więcej informacji na portalu KFS.
 (11:11:47) MOD: http://forumszerokopasmowe.pl
 
(11:12:01) attre: czy jest oreślony format przekazywanych danych?
 (11:12:08) Ekspert_UKE: TAK. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami i na KFS.
 
(11:14:13) Laser: Witam Jakieś 2 miesiace temy zaktualizowałem dane firmy w Waszej ewidencji dostałem nowy wpis a w systemie i zawiadomienie przyszło na stere dane firmy co mam zrobić?
 (11:14:16) Ekspert_UKE: Proszę się zalogować i sprawdzić dane w SIIS czy są nieaktualne. Proszę o mail z danymi kontaktowymi.
 
(11:15:12) DarekS: Napisaliście Państwo, że kabel koncentryczny w sieci dostępowej nie podlega inwentaryzacji, czy tak samo traktujemy światłowody w sieci dostępowej  telewizji kablowej?
 (11:15:14) Ekspert_UKE: Światłowody inwentaryzujemy niezależnie od sieci w jakiej występują.
 
(11:15:34) jacki: Co dokładnie ma być w sekcji I.1.e
 (11:15:38) Ekspert_IŁ: W sekcji 1.1.e podaje się informacje o udostępnianych innym podmiotom interfejsach węzła sieci dostępowej.

 (11:15:42) Macrosat: definicja interfejsu z PT została przeczytana, ale własnymi słowami prosiłbym wyjaśnić.
 (11:15:47) Ekspert_UKE: Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami i na KFS.

 (11:16:50) hublan: Bezplatna by była jak by była w miejscu prowadzenie dzialalnosći jednak koszty dojazdu i pobytyu czynią ja za drogą dla większości małych podmiotów.
 (11:17:27) MOD: W takim przypadku pomocne będą nagrania video z konferencji, które będą udostępnione w portalu KFS.

 (11:17:32) paweł: Witam jakies 2 miesiące temu zaktualizowałem dane w waszym systemi zmieniła sie nazwa firmy oraz adres siedziby , co mam zrobić jak zawiadomienie o inwentaryzacji przyszło na stare dane?
 (11:18:03) Ekspert_UKE: Proszę się zalogować i sprawdzić dane w SIIS. Proszę o email z danymi kontaktowymi.

 (11:18:33) hublan: Szanowny moderatorze ja rozumiem że przepuszcza pan tylko pytania wygodne a niewygodne dropuje jednak myślę że dla wielu dość istotne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie co w przypadku odmowy podania tak newralgicznych danych?
 (11:19:49) MOD: Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi - albo dzisiaj na czacie, albo po czacie w portalu KFS (część pytań ma charakter bardzo złozony i odpowiedź na nie uniemozliwia udzielenie odpowiedzi na wiele innych). Żadne jednak nie zostanie bez odpowiedzi.

 (11:21:16) bartsat: czy w sieci kablowek (HFC) wykazywac kazdy wzmacniacz aktywny i pasywny?
 (11:21:26) Ekspert_UKE: Nie nie ma potrzeby wykazywać oddzielnie wzmacniaczy. Wykazujemy tylko węzły.

 (11:21:36) Konrad: Czy dla elementów infrastruktury w terenie wystarczy podać adres najbliższego budynku, czy wymagane są współrzędne geograficzne, np. mufy.
 (11:21:39) Ekspert_IŁ: W przypadku węzłów można podać z dokładnością do numeru posesji, na której znajduje się węzeł lub działki ewidencyjne, na której znajduje się węzeł lub współrzędnych geograficznych, w której znajduje się węzeł. W przypadku elementów służących do łączenia sieci podaje się jedynie współrzędne geograficzne tego elementu.

 (11:22:58) bartsat: Być może jeszcze raz powiele pytanie, operator sieci kablowej (HFC) nie wykorzystuje sieci światłowodowych, cala siec oparta jest o sieć koncentryczną. Czy w takim przypadku operator wykazuje każdy wzmacniacz, czy wykazuje tylko stację czołową jako wezeł dystrybucyjny lub dostępowy?
 (11:23:04) Ekspert_UKE: W zależności od topologii sieci stacje czołowe można wykazać jako węzły dystrybucyjne lub dostępowe.

 (11:23:16) Konrad: &3 pkt.3) Rozporządzenia: Inwentaryzacji podlegają budynki umożliwiające kolokację. Z wyjaśnień UKE: "W zakresie kolokacji przekazujemy dane jedynie dla budynków będących własnością lub będących w ich zarządzie." Cały czas mowa jest o budynkach. Czy pomieszczenie które jest własnością PT lub PT najmuje, dzierżawi lokal pod kolokację mieści się w definicji budynku umożliwiającego kolokację? Jeśli zarząd nad takim budynkiem sprawuje inny podmiot niż PT czy wykazujemy taki budynek jako kolokację?
 (11:23:54) Ekspert_IŁ: Tak, w tym przypadku taki lokal wykazujemy jak budynek umożliwiajacy kolokację.

 (11:24:08) bartsat: na stronach KFS nie ma nic o telewizjach kablowych....
 (11:24:10) Ekspert_UKE: Prosimy o kontakt email z podaniem wątpliwości i kontakt do oddzwonienia.

 (11:25:07) hublan: Jaka będzie procedura w przypadku ODMOWY przekazania tak newralgicznych danych naruszających interes operatora?
 (11:25:10) Ekspert_UKE: Określona w przepisach i na końcu wezwania. Nieprzekazanie danych lub odmowa przekazania danych skutkuje wszczęciem postępowania o ukaranie  nałożeniem kary. Przekazanie danych nie jest dobrowolne ale wynika z obowiązujących przepisów.

 (11:27:07) DarekS: W formularzu zasięgi, w zakładce siec dostępowa 2010, w kolumnie TK Modem podajemy nakłady na modernizację sieci, by umożliwiała transmisję czy tylko wydatki na zakup i podłączenie nowych modemów?
 (11:27:14) Ekspert_UKE: na modernizację sieci bez zakupu modemów TK.

 (11:28:12) bartsat: jeżeli przyjmiemy że CMTS stojący w stacji czolowej operatora TVK jest węzłem dostępowym, to wszystkie kable koncentryczne za nim są w sieci dostepowej, a zatem nie podlegają inwentaryzacji?
 (11:28:27) Ekspert_UKE: Tak. w takim przypadku jeśli nie ma tam światłowodów to podajemy jedynie zasięg sieci tj. budynki w których są zakończenia sieci.

 (11:29:11) Konrad: Jak traktować urządzenia zainstalowane u klienta typu modem, switch, router, które służą do realizacji usług tylko dla tego klienta? Czy wszystkie takie urządzenia należy wykazywać w raportach jako elementy warstwy dostępowej i czy należy dla nich określić dokładna lokalizację? W przypadku, kiedy klient sam zestawia swoje łącze do lokalizacji operatora na którym operator instaluje modemy lub inne urządzania, które dzierżawi klientowi, czy operator wykazuje takie urządzenia jako elementy infrastruktury?

Czy i jak należy zakwalifikować takie łącze zestawione przez abonenta?
 (11:29:15) Ekspert_IŁ: Wykazujemy tylko elementy infrastruktury znajdujące się w posiadaniu podmiotu przekazującego dane do inwentaryzacji z wyjątkiem urządzeń końcowych. Jeśli jednak za pomocą switcha świadczy pan uslugi dla kilku klientów to należy go wykazać, gdyż pełni on wtedy funkcję węzła dostępowego.
Ekspert_UKE: jeśli urządzenie stoi u jednego klienta i służy wyłącznie dla świadczenia usług dla tego klienta to można je traktować jako zakończenie sieci a w takim przypadku może nie być traktowane jako węzeł.

(11:29:56) Janusz: Witam, Ponieważ megaustawa nie wycenia poniesionych przez przedsiębiorców kosztów inwentaryzacji rozumiem, że wycena dokonana przez biegłego będzie wystarczająca do zwrotu tych kosztów?
 (11:29:58) Ekspert_UKE: Jest to obowiązek PT wynikający z ustawy.

 (11:31:39) zyzio: Czy należy inwentaryzować skrzynki gdzie wpinane są kable koncentryczne do klientów? Jest ich po kilka na bloku. Czy muszą być wyszczególnione  jako węzły dostępowe?
 (11:31:40) Ekspert_UKE: Nie ma takiej konieczności. Nie muszą być wyszczególnianie jako węzły dostępowe.

 (11:32:23) hublan: Czy w przypadku instalacji dostępowej w bloku wieloklatkowym należy podać wszystkie węzły dostępowe (w jednym bydynku  jest ich np 17)
 (11:32:25) hublan: errata budynek ma więcej niż jeden numer
 (11:32:34) Ekspert_IŁ: Tak.
 Ekspert_UKE: jeśli posiadacie Państwo 17 węzłów dostępowych w jednym budynku i budynek ma różne adresy to należy je podać rozdzielnie dla każdego budynku. Jeśli są to jednak skrzynki rozdzielcze, skrzynki tapowe czy rozgałęziacze pasywne to wydaje się że możecie Państwo nie przedstawiać ich jako węzły a jako zakończenia sieciowe.

(11:32:48) maup: i jeszcze ad hublan - PT stanowi, że operator może zastrzegać dane przekazywane Prezesowi UKE - co w tym przypadku? Też można?
 (11:32:54) maup: zastrzeżenie danych jednakowoż nie stanowi odmowy i nie daje powodu dosankcji a jest zgodne z PT - czyż nie?
 (11:33:00) Ekspert_UKE: Można zastrzec dane przekazywane do UKE. Przekazanie zastrzeżonychdanych nie stanowi podstawy do sankcji.

 (11:34:04) XXX: W naszych urządzeniach interfejs fizyczny może obsłużyć. POTS, ADSL, POTS i ADSL. Jak to uwzględnić w danych?
 (11:34:24) Ekspert_UKE: Odpowiedź jest na KFS.
 
(11:36:20) Seremak: Jeśli firma na częsci sieci świadczy usługi podmiotom zewnętrznym, a większość dostępów wykorzystuje dla potrzeb technologicznych, nie związanych z firmami zewnętrznymi, to czy wystarczy wykazać dostępy tylko dla firm zewnętrznych czy należy inwentaryzować całą sieć?
 (11:36:28) Ekspert_IŁ: Należy inwentaryzować całą infrastrukturę zapewniającą dostęp do internetu szerokopasmowego, z wyszczególnieniem, które elementy zaliczają się do sieci publicznej. W przypadku świadczenia usług podmiotom zewnętrznym należy wykazać interfejsy dostępowe oraz zasięgi poszczególnych węzłów dostępowych.
Ekspert_UKE: w przypadku posiadania sieci wydzielonej rozległej sieci światłowodowej np. dla realizacji własnych potrzeb pomiarowych, monitorowania (np. energetyka, wodociągi, gazownia, instalacje grzewcze) należy inwentaryzować całą infrastrukturę. Można natomiast określić że infrastruktura ta nie należy do sieci publicznych.

 (11:36:39) paweł: czy są jakieś firmy które na zlecenie wykonują takie inwentaryzacje?
 (11:36:43) Ekspert_UKE: UKE nie pośredniczy we wskazywaniu partnerów handlowych. W naszej ocenie PT jest w stanie przygotować samodzielnie wymagane dane pod warunkiem zapoznania się z instrukcjami.

 (11:37:17) tit: Czy mozecie transmitować na żywo konferencję KFS?
 (11:37:37) MOD: Rozważamy taką możliwość - informację będziemy publikować na bieżąco na KFS.

(11:37:55) Macrosat: ponawiam pytanie czy własnymi słowami może ktoś wyjaśnić co rozumie przez termin interfejs, i pomińmy PT..
 (11:38:01) Ekspert_UKE: Ponawiam zaproszenie do zapoznania się z instrukcjami i na KFS.

 (11:38:10) marck: Czy można jaśniej co rozumie regulator pod pojęciem koolokacja?
 (11:38:14) Ekspert_IŁ: Pojęcie kolokacje jest sformułowane w ustawie prawo telekomunikacyjne art.2 pkt. 15.

 (11:38:22) MOD: Dzisiejsze spotkanie na czacie dobiega już końca. Na pytania, które nie doczekały się odpowiedzi odpowiemy w portalu KFS najpóźniej do jutra.
 (11:38:37) MOD: W przypadku dalszych pytań i zainteresowania jesteśmy gotowi do przeprowadzenia kolejnego czatu w I połowie kwietnia.
 (11:38:46) MOD: http://www.forumszerokopasmowe.pl
 (11:38:55) MOD: Dziękujemy za udział w czacie.

(11:42:42) Kolo: Gdzie można znaleźć zapisy pytan i odpowiedzi z dziesiejszego i ostatniego chatu?
(11:42:45) MOD: Zapis poprzedniego czatu jest dostępny na portalu KFS (link na stronie głównej pod bannerem konferencji).
 
(11:43:37) MOD: Zapis dzisiejszego czatu wraz z odpowiedziami na pozostałe pytania również będzie opublikowany w KFS - do jutra.

 

(10:21:01) Konrad: Jeśli w zakładce "TAB_WEZLY_INTERFACE" jeden wiersz opisuje 1 interface to co określa kolumna O "Liczba interface'ów łącznie". Do jakich interface'ów odnoszą się liczby w kolumnach O, P, Q?
Ekspert_UKE: W zakładce jeden wiersz opisuje nie jeden interfejs ale jeden typ interfejsu.  Liczby odnoszą się do danego typu interfejsu. W jednym z wierszy podane jest mapowania na pola w Rozporządzeniu. Zachęcamy do zapoznania się z Załącznikiem nr jeden i opisami.

(10:21:23) Konrad: Pytanie doytyczy zakładki "TAB_WEZLY_INTERFACE". Jak rozumieć przepustowość wykorzystaną i przepustowośc wolną dla różnych technologii transmisyjnych w szczególności dla technologii Ethernet?
Ekspert_UKE: Definicja przepustowości podana jest na KFS.

(10:21:42) Konrad: Pytanie dotyczy zakładki "TAB_WEZLY_ZASIEG". Jak okreslić liczbę interface'ów dla techniki radiowej punkt-wielopunkt?
Ekspert_UKE: Ze strony węzła podajemy liczbę FIZYCZNYCH interfejsów na węźle bez logicznego podziału TDM, FDM czy innych. W przypadku wątpliwości proszę o opis sytuacji na email.

(10:22:06) Konrad: Pytanie dotyczy zakładki "TAB_KOLOKACJE". Co ma określać liczbakolokacji w budynku? Na podstawie jakich kryteriów należy okreslić liczbe kolokacji w budynku?
Ekspert_UKE: Liczba obcych przedsiębiorców korzystających z usług kolokacji w budynku.

(10:25:45) Konrad: Czy w elementach infrastruktury łączącej kable telekomunikacyjne, wymieniamy wszystkie mufy (nawet te przelotowe) dla kabli światłowodowych?
Ekspert_IŁ: Należy wykazać wszystkie te elementy infrastruktury łączącej kable telekomunikacyjne IŁ, które zastosowano w celu zmiany warunków technicznych linii ( np. agregacja kilku linii do jednej) lub w celu zmiany kierunku toru linii kablowej.

Jak traktować mufy do których nie można już zestawić innych kabli światłowodowych, ponieważ wszystkie włókna w obecnych kablach są wykorzystywane?
IŁ: Tak jak każdy inny element infrastruktury telekomunikacyjnej. Element łączenia kabli nie musi mieć możliwości przyłączenia nowych kabli aby zostać wykazany. Nie trzeba wykazywać muf przelotowych na których nie zmienia się profil kabla ani nie ma rozgałęzień kabli.

(10:31:21) Macrosat: Chodzi o liczbę interfesjów udostępnionych klientom, nie zaś poszczególnym fizycznym osobom bedących np. członkami rodziny. interfejs traktujemy jako sygnał dostarczy do klientów, jeśli mamy tylko jeden downstream o przepustowości 50 Mb/s to wpisałem z dostarczany do klientów końcowych jest 1 interfejs o przepustowości powyżej 30 Mb/s a we wcześniejszych rubrykach, czyli 2, miedzy 2 a 8, miedzy 8 a 30 wpisałem 0 jest to prawidłowe wypełnienie?
Ekspert_UKE: Jeśli świadczona usługa jest świadczona w trybie punkt-wielopunkt to liczba interfejsów udostępnionych użytkownikom na węźle jest liczona jako liczba interfejsów fizycznych. Jeśli jest to jeden interfejs współdzielony przez modemy TK to prawidłowo Państwo opisaliście udostępnienie tego interfejsu. Prosimy pamiętać, że  w przypadku technologii xDSL liczbę interfejsów podajemy rozdzielnie a liczbę klientów podajemy dla analiz rynków lokalnych per budynek w zakładce zasięgi.

(10:57:02) Konrad: Czy i jak należy wykazać połączenia dzierżawione od innych operatorów do węzłów operatora znajdujących się poza granicami RP?
IŁ: Takie łącza nie są wykazywane.

(11:11:53) marck: Czyli zgodnie z definicją interfejsu pkt11 dotyczy także połączeń logicznych (interfejs prog aplikacyjnego) czy dobrze interpretuję?
Ekspert_UKE: inwentaryzacja obejmuje interfejsy fizyczne. W przypadku zwielokrotnienia np. DWDM przepustowość określamy dla najniższej warstwy bez wchodzenia w logikę wyższych warstw i ich wykorzystania.

 (11:12:33) Tamara: Czy inwentaryzować infrastrukturę która umożliwia dostęp do internetu w pociągu i która składa się zarówno z części mobilnej jak i stacjonarnej przy czym część stacjonarna sama w sobie nie umożliwia jeszcze świadczenia usługi a czyni to dopiero część mobilna?
Ekspert_UKE: Nie jest wymagana inwentaryzacja infrastruktury ruchomej zainstalowanej na pojazdach

(11:16:05) Jack: Całkowity mętlik. I.1.f Zasięg węzła na przykładzie switcha pod adresem X. Jak rozumiem, nie ma obowiązku wykazywać adresów wszystkich domków podłączonych do tego switcha (domki w sensie konkretne komputery użytkowników końcowych). Wystarczy, że w tej tabeli podaję adres swojego węzła i ilość dostępnych interfesów (czyli portów w tymswitchu)
IŁ: Jeżeli switch jako urządzenie dostępowe w węźle infrastruktury obsługuje komputeryużytkowników końcowych zlokalizowanych w budynkach posiadających różne adresy, to należy wykazać każdy adres budynku będącego w zasięgu osobno w tabeli adresów znajdujących się wzasięgu (pkt. 28), jeżeli zaś wszyscy komputery użytkowników końcowych zlokalizowane są w jednym budynku, to w pkt. 28 należy podać adres tego budynku jeden raz. Natomiast w pkt 30 należy podać liczbę aktualnie podłączonych interfejsów sieciowych switcha dla każdej zkategorii.

(11:22:42) mm: Czy możecie podać definicję słowa "DOSTĘP SZEROKOPASMOWY"? W piśmiezdefiniowano a w wyjaśnieniu użyto pojęcia "możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych wsieci internet". Proszę o rozwinięcie pojęcia co to znaczy aplikacji dostępnych przez internet.
IŁ: Pojęcie „dostęp szerokopasmowy” zostało już wyjaśnione na KFS, zapraszamy na: www.forumszerokopasmowe.pl

(11:25:40) heniek: Dla niektórych podmiotów przeprowadzenie tak kompleksowego zadania jak inwentaryzacja wiąże się z poniesieniem poważnych nakładów finansowych. Do kogo należy kierować żądania zwrotu poniesionych z tej okazji kosztów? Po jakim czasie zakładają Państwo zwrot tych nakładów?
Ekspert_UKE: Nie wymagamy przeprowadzenia przez Państwa fizycznej inwentaryzacji posiadanych zasobów a przekazania danych o posiadanej infrastrukturze. Przekazanie danych o posiadanej infrastrukturze jest obowiązkiem nałożonym ustawą i rozporządzeniem.

(11:29:37) DarekS: Próbowałem w pliku weryfikatora zdefiniować mufę światłowodową jako element łączący kable i podałem adres budynku, którym ona się znajduje. Podczas walidacji na czerwono zostały zaznaczone komórki "współrzędne geograficzne". Czy podanie współrzędnych jest wymagane dla każdej mufy, czy jest to błąd weryfikatora?
Ekspert_UKE: Zgodnie z rozporządzeniem dla muf można podać jedynie  współrzędne geograficzne. Współrzędne są wymagane w rozporządzeniu.

(11:33:38) Yanusson: Wiadomo, że dane z inwentaryzacji mają zostać umieszczone w SIIS w połowie roku. Czy wiadomo już jaki będzie zakres opublikowanych danych (przy założeniu anonimizacji)?
Ekspert_UKE: Zakres będzie zgodny z rozporządzeniem par. 5 ust. 3

Czy podajemy nakłady na modernizację sieci, zwiększającą tylko maksymalną prędkość transmisji przy nie zmienionym zasięgu sieci? Co wtedy wpisać do komórki volumen?
Ekspert_UKE: Nakłady mogą dotyczyć modernizacji sieci jak równie zwiększenia jaj zasięgu. Jeśli modernizacja dotyczy tylko zwiększenia prędkości sieci to proszę podać informacje o liczbie klientów objętych modernizacją.

(11:37:32) qwerty: Przyjmując, że w zasięgu podamy adresy "Ekspert_UKE: terminal radiowy w domu użytkownika końcowego lub gniazdko." nie dostaną Państwo informacji o miejscach gdzie operator nie ma usług np. ma zakończenie sieci w piwnicy w bloku z którego nikt nie korzysta (barak świadczonych usług = brak gniazdka/terminala). Czy dobrze rozumiem, że nie oczekują państwo takich informacji ?
Ekspert_UKE: dla siec kablowych proszę podać zasięg sieci z dokładnością do budynku niezależnie czy PT posiada tam klientów czy nie. W przypadku sieci radiowych podajemy dane dla sektorów radiowych oraz budynki gdzie usługi są aktualnie świadczone (zainstalowany terminal radiowy). Nie wymagamy podania budynków oświetlonych sygnałem będących w zasięgu stacji bazowej gdzie potencjalnie można świadczyć usługi.

(11:38:57) george: Jeżeli budynek jest wieloklatkowy, gdzie w skrzynkach znajdują się switche do rozdziału łacza do klientów, to czy z racji umieszczenia w innym miejscu w tym budynku, KAŻDY z tych switchy musi być wpisany jako oddzielny węzeł?
IŁ: Jeżeli w tym budynku klatki mają inny adres, np. „ul. Kwiatowa 12/1, ul. Kwiatowa 12/2, … ul Kwiatowa 12/5)”, to należy wyodrębnić węzły znajdujące się pod różnymi adresami. Jeżeli cały budynek i wszystkie jego klatki mają jednym ten sam adres, to wszystkie switche można zgrupować w jeden logiczny węzeł i taki węzeł wpisać do SIIS.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, operatorzy, inwentaryzacja sieci, nfrastruktura, czat, UKE, SIIS,

przeczytaj_tresc_ponownie