Przejdź do treści

Wielkopolska rusza ku światłowodom

Data: 2011-02-04 00:00:00

Największe nakłady inwestycyjne związane z budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej planowane są na 2012 rok. Wówczas zostać ma wydane ponad 50 proc. środków przewidzianych na ten projekt.

Największe nakłady inwestycyjne związane z budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej planowane są na 2012 rok. Wówczas zostać ma wydane ponad 50 proc. środków przewidzianych na ten projekt.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych w realizacji projektów budowy w Polsce regionalnej sieci światłowodowej z wykorzystaniem unijnych środków. Całkowite koszty kwalifikowane przedsięwzięcia to niemal 334 mln zł, a po doliczeniu VAT nieco ponad 407 mln zł. Większość kosztów zostanie sfinansowanych w ramach działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Plan finansowy przedsięwzięcia zakłada, że z unijnych dotacji pochodzić będzie 283,6 mln zł, zaś pozostała część ze środków własnych Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA. Plan finansowy nie przewiduje dofinansowania projektu z budżetu.
Przeprowadzona w 2009 roku na potrzeby projektu inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w Wielkopolsce wykazała, że szerokopasmowy internet jest potencjalnie dostępny w około 40 proc. miejscowości na terenie województwa. Obszary, gdzie występowały problemy z dostępem do Internetu, na których albo nie było usługodawców albo oferowano usługi w ograniczonym zakresie (tylko operatorzy WiFi, maksymalna dostępna przepływność poniżej 2 Mb/s) to przede wszystkim małe miejscowości. Budowana w ramach projektu infrastruktura ma być uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i wypełnieniem luki  w dostępie do sieci internetowej następnej generacji.

Końcówka ubiegłego roku przyniosła wiele rozstrzygnięć dotyczących projektu. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA  i województwo wielkopolskie wybrały prywatnych partnerów inwestycji – poznańską firmę telekomunikacyjną Inea i pilską spółkę Asta Net. Podpisały też z nimi umowę zobowiązującą inwestorów do objęcia ok. 90 proc. akcji spółki za ok. 60 mln zł, zaś Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

Przed Wielkopolską Siecią Szerokopasmową jest jeszcze proces notyfikacji projektu i pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. W ocenie szefów WSS SA, istnieje szansa, że procedury notyfikacyjne skończą się w tym roku.
Zaprezentowany przez Wojciecha Wojciechowskiego, dyrektora ds technicznych WSS SA harmonogram na 2011 rok zakłada, że w II kwartale zostanie wybrany inżynier kontraktu, zaś w III kwartale rozpoczną się prace projektowe. Projektowanie sieci, która będzie się składać z 1716 km światłowodowej sieci szkieletowej i 3785 km światłowodowej sieci dystrybucyjnej, 31 węzłów szkieletowych (jeden w powiecie) oraz 576 węzłów dystrybucyjnych (co najmniej jeden w gminie), zakończy się w III kwartale 2012 roku. Według planu, w kolejnych kwartałach będą trwały prace budowlane. Ich finał przewidziany jest na koniec 2013 roku. Studium wykonalności projektu zakłada, że w samym 2012 roku zostanie wybudowane około 2450 km sieci.
Równolegle z pracami budowlanymi ma być prowadzony wybór operatora infrastruktury. Dostawy urządzeń niezbędnych do uruchomienia sieci przewidziane są na II połowę 2013 roku.

Co zyska Wielkopolska w wyniku tych inwestycji? Według studium wykonalności, w 2014 roku ponad 3 mln osób i 261 jednostek administracji publicznej zostanie objętych zasięgiem wybudowanej sieci szerokopasmowej. Za pośrednictwem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w 2020 roku z dostępu do Internetu ma korzystać blisko 110 tys. gospodarstw domowych i ponad 16 tys. firm.

Tomasz Świderek

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalne, Wielkopolska, inwestycje, infrastruktura, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie