Przejdź do treści

Raport UKE: Stan infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Data: 2011-06-30 00:00:00

Ponad jedna trzecia mieszkań w województwach podkarpackim i świętokrzyskim jest pozbawiona ciągle dostępu do sieci (stacjonarnych i radiowych).  W technologie światłowodowe w Polsce inwestuje się niewiele, choć w tym roku ich wartość w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco się zwiększy . To niektóre z wniosków z raportu pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, który przygotował UKE po przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Ponad jedna trzecia mieszkań w województwach podkarpackim i świętokrzyskim jest pozbawiona ciągle dostępu do sieci (stacjonarnych i radiowych).  W technologie światłowodowe w Polsce inwestuje się niewiele, choć w tym roku  wartość tych inwestycji w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco się zwiększy . To niektóre z wniosków z raportu pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, który przygotował UKE po przeprowadzaniu inwentaryzacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Obowiązek opracowania powyższego dokumentu nałożyły na Prezesa UKE  ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. z delegacji art. 29 ww. ustawy.

UKE podkreśla dwa bardzo istotne fakty, które miały wpływ na proces przeprowadzenia inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Są nimi niewątpliwie: niewielkie doświadczenie środowiska telekomunikacyjnego w tworzeniu tak obszernej bazy danych opisujących bardzo niejednorodne elementy inwentaryzowanej infrastruktury oraz czynnik czasu.

Autorzy raportu szacują,  że podmioty, które odpowiedziały na wezwanie prezesa UKE, posiadają ok. 95 proc.  eksploatowanej na terenie kraju infrastruktury telekomunikacyjnej. UKE wysłał wezwanie do 9493 podmiotów (z czego 6987 to przedsiębiorcy telekomunikacyjni, a 2506 to jednostki samorządu terytorialnego). Raport zawiera dane uzyskane od 1280 podmiotów. Pozostałe podmioty przekazały stosowne oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej.

Światłowód dobrem rzadkim

Z raportu wynika, że pod względem rozwoju infrastruktury sieci światłowodowej sytuacja najgorzej wygląda w województwa łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko mazurskim. Okazało się bowiem, że w ponad w 90 proc. miejscowościach w tych regionach operatorzy nie wykazali zakończeń sieci światłowodowych. Stosunkowo najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja w Małopolsce, gdzie w jednej trzeciej miejscowości, co najmniej jeden operator deklaruje posiadanie zakończenia sieci światłowodowych. Niewiele gorzej prezentują się pod tym względem województwa śląskie i dolnośląskie, gdzie odpowiednio w 26 i 28 proc. miejscowości są takie zakończenia. 

Ilu odciętych od sieci

W raporcie pokazano też m.in. zestawienie udziału liczby lokali mieszkalnych, dla których na terenie posesji do których należą, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali występowanie zakończeń własnych sieci kablowych lub występowanie zainstalowanych stacjonarnych bezprzewodowych terminali dostępowych dla usług szerokopasmowych np Wi-Fi, WiMax i inne. Tu zdecydowanie najgorzej wypadło województwo podkarpackie, gdzie aż 36 proc. mieszkań jest pozbawionych dostępu do sieci jakiegokolwiek operatora. Niewiele lepsza jest sytuacja w województwie świętokrzyskim, gdzie dostępu do sieci nie ma w 34 proc. lokali mieszkalnych. Najlepiej w tym zestawieniu wypada Dolny Śląsk, gdzie tylko 10 proc. mieszkań nie ma obecnie możliwości dostępu do sieci jakiegokolwiek operatora. Podobny wskaźnik (13 proc.) jest w woj. zachodniopomorskim.

Inwestycje realizowane i planowane

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji infrastruktury, UKE pytał także przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zrealizowane i planowane inwestycje. Z raportu wynika, że w 2010 roku inwestycje w sieci dostępowe podjęło 485 podmiotów przeznaczając na ten cel ponad 1,6 mld zł. W tym roku inwestycje twego typu deklaruje 441 firm, na co zamierzają przeznaczyć ponad 1 mld zł. Zdecydowanie na mniejszą skalę prowadzone są inwestycje światłowodowe, choć w tym roku znaczenie one wzrosną w stosunku do 2010 roku.  W ubiegłym roku w światłowody zdecydowało się zainwestować 49 podmiotów, na co wyasygnowałyone  blisko 93 mln zł. W tym roku tego typu inwestycje planują 63 podmioty, na co chcą przeznaczyć blisko 285,5 mln zł.

Dane będą aktualizowane

Jak zapowiada  UKE, w celu zapewnienia bieżącej i możliwie aktualnej informacji o pokryciu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dane zawarte w niniejszym raporcie będą podlegać weryfikacji i aktualizacji w trybie ciągłym, nie rzadziej niż raz w roku. Dlatego UKE w czwartym kwartale 2011 roku planuje udostępnić uaktualnioną wersję aplikacji SIIS, która umożliwi każdemu podmiotowi aktualizację własnych danych. 

W załączeniu  pliki zawierające raport wraz z kompletem załączników.

Marek Jaślan, na podstawie raportu UKE
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

infrastruktura, światłowody, SIIS, inwentaryzacja sieci, UKE, raport

przeczytaj_tresc_ponownie