Przejdź do treści

Poradnik dla urbanistów

Data: 2011-08-01 00:00:00
altomedia Photogenica

Urząd Komunikacji Elektornicznej opracował poradnik pt. „Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych", który stanowi podsumowanie warsztatów regionalnych prowadzonych przez urząd wspólnie z urbanistami.

„Poradnik dla urbanistów" stanowi zbiór informacji zebranych podczas organizowanych przez Prezesa UKE oraz Izby Urbanistów warsztatów regionalnych pt. „Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych".

UKE liczy, że poradnik będzie wskazówką jak tworzyć postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tak, aby były one zgodne  z art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Poradnik znajduje się w załączonym pliku.

Źródło: UKE

Zdjecie: Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

mpzp, warsztaty, poradnik, UKE, plany zagospodarowania

przeczytaj_tresc_ponownie