Przejdź do treści

Podsumowanie konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego

Data: 2010-05-24 00:00:00
Podsumowanie konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego

Ponad 200 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe wzięło udział w majowej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 19 maja 2010 r. w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce oraz  zapoznanie się jakie możliwości daje w tym zakresie przyjęta w maju przez Sejm ustawa o wspieraniu rozwoju i usług sieci szerokopasmowych (tzw. megaustawa).

Ponad 200 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe wzięło udział w majowej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 19 maja 2010 r. w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce oraz  zapoznanie się jakie możliwości daje w tym zakresie przyjęta w maju przez Sejm ustawa o wspieraniu rozwoju i usług sieci szerokopasmowych (tzw. megaustawa).


Konferencję otworzył wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl, który wyjaśnił, dlaczego tak ważne jest  by dostęp do sieci był powszechny. Mówił także o tym, że istnieją różnego rodzaju  bariery w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i że ciągle są obszary białych plam, gdzie nie ma dostępu do Internetu. –Ta konferencja ma pomóc nam zastanowić się nad tym, jak ten problem rozwiązać – podkreślił Krzysztof Dyl. Wyraził nadzieję, że pomoże w tym równiez przyjęta przez Sejm megaustawa oraz  dostępne w ramach funduszy unijnych 1 mld euro z Unii Europejskiej.


Zdaniem Macieja Koziary z UKE, przyjęta w maju przez Sejm megaustawa zawiera szereg ułatwień dla inwestorów. M.in. otwiera instalatorom dostęp do budynków i infrastruktury drogowej. - Nowa ustawa powinna znacznie zwiększyć tempo budowy regionalnych sieci telekomunikacyjnych – powiedział Koziara. Przypomniał, że nowe przepisy umożliwiają podejmowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej (zadanie własne fakultatywne) oraz określają podstawowe reguły interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji.  


 „Cyfrowa Agenda dla Europy”, ktorej założenia  przedstawiał Włodzimierz Marciński, dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego z MSWiA  ma przyczynić się do  pobudzenia koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie. Jednym ze stawianych celów jest zapewnienie do roku 2020 wszystkim obywatelom UE internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej, przy czym połowa europejskich gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s.  Niektóre kraje postawiły sobie w tym zakresie bardzo ambitne cele: Wielka Brytania już w 2012 r. chce zapewnić wszystkim dostęp 2 Mbps, Niemcy planują całkowite pokrycie kraju siecią 30 Mbp/s do 2030 r., zaś Finlandia zakłada docelowo 100 Mbps  dla każdego użytkownika. Decydenci z UE nie mają wątpliwości, że bez pomocy publicznej operatorzy mogą temu nie podołać. A to dlatego, że  realizacja ambitnych celów „Cyfrowej Agendy” wymaga zainwestowania ok. 300 mld euro, zaś prywatni operatorzy są w stanie zapewnić tylko 10% tej kwoty.


Rafał Poździk, zastępca dyrektora departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA zapewnił, że choć obecnie w Polsce wykorzystano  tylko 2 proc. unijnych funduszy  miedzy innymi w ramach działania POIG 8.4 (zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”), to MSWiA wierzy, że nie będzie problemów z wykorzystaniem przyznanych Polsce środków, Podkreślał, że w ostatnim okresie MSWiA wprowadziła wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Beneficjenci muszą na przykład przygotować i przedstawić biznesplan zamiast studium wykonalności. Ważnym udogodnieniem okazało się też  publikowanie wyników inwentaryzacji oraz wykazu lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy teren, na którym chcą inwestować to białe plamy. Dokumentację do projektu można też teraz dosyłać po złożeniu wniosku. Tym niemniej przy następnym naborze wniosków do tego programu, który ma być ogłoszony jesienią, MSWiA wprowadzi kolejne udogodnienia, bowiem liczy na istotny wzrost zainteresowanie wśród lokalnych operatorów telekomunikacyjnych,


W drugiej części konferencji skupiono się na praktycznych – prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych - aspektach budowy sieci szerokopasmowych. Dariusz Gacoń z Instytutu Łączności przedstawił  założenia projektu Systemu Informacyjnego o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Jego celem jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.


Konferencję zakończyła gorąca dyskusja panelowa. Jej uczestnicy zgodzili się, ze stwierdzeniem, że  zaangażowanie się samorządów i administracji w inwestycje związane z budową sieci szerokopasmowej jest niezbędne.

 
- Ważne jest, że zaczynamy z sobą rozmawiać. Dzięki temu zarówno samorządom, jak i operatorom łatwiej powinno być wspólnie zobaczyć swoje racje, problemy i potniej je rozwiązać- podsumowała konferencję Marzena Śliz, dyrektor departamentu Rozwoju infrastruktury w UKE i zaprosiła uczestników na kolejną konferencję KFS, która planowana jest  jesienią.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

internet, operatorzy, samorządy, sieci, dofinansowanie, inwestycje, megaustawa, UKE, konferencja

przeczytaj_tresc_ponownie