Przejdź do treści

Podsumowanie konferencji KFS i prezentacje

Data: 2011-12-01 00:00:00
Podsumowanie konferencji KFS i prezentacje

Blisko 300 osób uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego "Dostęp szerokopasmowy 2011 - gdzie, jaki, za ile", która się odbyła 30 listopada 2011 roku w Warszawie. Podsumowano na niej to, co się wydarzyło na rynku telekomunikacyjnym w 2011 roku oraz dyskutowano jak zdynamizować inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w Polsce

Blisko 300 osób uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego "Dostęp szerokopasmowy 2011 - gdzie, jaki, za ile", która się odbyła 30 listopada 2011 roku w Warszawie. Podsumowano na niej to, co się wydarzyło na rynku telekomunikacyjnym w 2011 roku oraz dyskutowano jak zdynamizować inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w Polsce.

Jednym z istotnych tegorocznych wydarzeń na rynku była inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych, którą po raz pierwszy w Polsce przeprowadził Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dzięki niej łatwiej określić obszary białych plam, a inwestorzy budując infrastrukturę szerokopasmową wiedzą, gdzie mogą realizować projekty z  unijnym dofinansowaniem. Temu tematowi poświęcona była pierwsza prezentacja podczas konferencji „Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej?”, którą przedstawił Marek Ostanek ,  zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE. Zapowiedział on, że  na początku przyszłego roku UKE zamierza przeprowadzić drugą inwentaryzację sieci.  - Tym razem rozpoczynamy ją wcześniej, by móc spokojnie przygotować raport do 30 czerwca 2012 roku - stwierdził Marek Ostanek.

Temat inwentaryzacji kontynuowała Natalija Gelvanowska, kierownik grupy roboczej CEPT, przedstawiciel litewskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego. W swej prezentacji „Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych w Europie - raport grupy roboczej CEPT o inwentaryzacji infrastruktury w poszczególnych krajach Europy” prelegentka opowiedziała, jak inwentaryzacja prowadzona była w takich krajach, jak: USA, Wielka Brytania, Litwa, Rumunia, Portugalia czy Niemcy i jakim celom służyło to przedsięwzięcie.

Następnie głos zabrali praktycy, czyli przedstawiciele urzędów i instytucji z Łodzi, Poznania i Warszawy, którzy prowadzą projekty budowy sieci regionalnych z unijnym dofinansowaniem.
 
Marek Trznadel, kierownik projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna wyjaśnił na czym polega specyficzne podejście Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do inwestycji w ŁRST. – Wybraliśmy model koncesyjny, w którym samorząd sam prowadzi prace nad tworzeniem sieci. Po zakończeniu inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi infrastruktury, który wykorzystywać ją będzie do świadczenia usług hurtowych dla operatorów ostatniej mili oferującym Internet gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom – tłumaczył Marek Trznadel.  Ujawnił, że w konkursie na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” wpłynęły oferty od takich firm, jak: Sygnity, Telekomunikacja Polska, Asseco, Technitel, TK Telekom, Telefonia Dialog, Alcatel-Lucent i Netia.

Wojciech Cerba, prezes Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa przedstawił plany budowy sieci regionalnej w Wielkopolsce. W tym przypadku do realizacji inwestycji powołana została spółka celowa z udziałem inwestorów prywatnych (Inea i Asta-net). – Jednak województwo zachowało strategiczną kontrolę nad projekt – podkreślił Wojciech Cerba.

Krzysztof Filiński, prezes zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, która realizuje projekt „Internet dla Mazowsza” zwrócił uwagę, że w woj. mazowieckim budowa sieci szerokopasmowej jest realizowana równolegle z innymi projektami informatycznymi, takim jak budowa elektronicznej administracji czy pracowni multimedialnych w szkołach. - Ogólna wartość mazowieckich projektów IT to około 822 mln zł – poinformował Filiński.

Przedpołudniową część konferencji KFS zakończyła prezentacja Magdaleny Olender-Skorek z  Instytutu Łączności „Bazy wiedzy w projekcie SIPS”, w której przedstawiła zasoby informacyjne o rynku telekomunikacyjnym i infrastrukturze szerokopasmowej, jakimi dysponuje Instytut Łączności.

Finansowanie inwestycji w sieci – aspekty praktyczne, przykład wybudowania sieci szerokopasmowej w ramach wspólnego projektu samorządu” to temat wystąpienia, które otworzyło drugą część konferencji KFS. Temat prezentował, Karl Wermig z Alcatel-Lucent.
Następnie Bridget Cosgrave, dyrektor generalny stowarzyszenia Digital Europe omówiła modele finansowania sieci szerokopasmowych. Zwróciła ona m.in. uwagę na możliwości zastosowania technologii satelitarnej. Według niej, internet satelitarny sprawdza się na obszarach o małej gęstości zaludnienia, tj. od jednego do dwudziestu gospodarstw domowych na kilometr kwadratowy.

Roger Williams, przedstawiciel stowarzyszenia European Regional Information Society Association podjął natomiast temat tworzenia sieci szerokopasmowych jutra. Podkreślił, że jedną z największych barier w powstawaniu sieci nowej generacji jest postawa operatorów zasiedziałych, - Często przekonują oni, że abonentom wystarczy internet o przepustowości 1- 5 Mbit/s. Otwarcie swej infrastruktury na konkurentów uważają za zagrożenie i chcą nadal zarabiać na infrastrukturze miedzianej, w którą zainwestowali wcześniej – stwierdził Roger Williams.

Przemysław Zaremba, wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podjął z kolei temat:  „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako remedium na problemy w inwestowaniu”.  Podkreślił, że według badań,  PPP jest tańsze niż tradycyjna forma realizacji inwestycji. – PPP pozwala osiągnąć oszczędności rzędu 15-17 proc.  w porównaniu z tradycyjnym modelem realizacji inwestycji – przekonywał Zaremba. - W dodatku projekty PPP są realizowane szybciej i sprawniej niż w metodzie tradycyjnej, w której jedynie 30 proc. inwestycji zostaje ukończonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27 proc. zgodnie z zaplanowanym budżetem – mówił  Przemysław Zaremba.

Konferencję zakończyła Marzena Śliz, dyrektor departamentu rozwoju infrastruktury w UKE prezentacją „Porozumienie UKE – TP i jego skutki inwestycyjne”. - Porozumienie między UKE a Telekomunikacją Polską z 2009 roku zmieniło rynek i  wpłynęło na zwiększenie inwestycji szerokopasmowych. Jednak jest to kropla w morzu potrzeb inwestycyjnych -  podkreśliła Marzena Śliz. UKE ocenia, że stworzenie sprzyjających warunków dla operatorów alternatywnych nie skłoniło ich do intensyfikacji inwestycji we własną infrastrukturę oraz do rezygnacji z dotychczasowych modeli współpracy opartych głównie na WLR i BSA, co wciąż hamuje bardziej dynamiczny rozwój rynku.

Następna konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego odbędzie  się 18 kwietnia.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konferencja KFS, UKE, inwestycje, sieci, infrastruktura

przeczytaj_tresc_ponownie