Przejdź do treści

Ożarów Mazowiecki szykuje się do teleinformatycznego skoku

Data: 2011-08-31 00:00:00
Ożarów Mazowiecki szykuje się do teleinformatycznego skoku

Około 7 mln zł ze środków unijnych chciałaby pozyskać podwarszawska gmina Ożarów Mazowiecki w najbliższych konkursach 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) i 2.1 RPO województwa mazowieckiego (przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu). Włodarze gminy chcą wykorzystać synergię tych programów i doposażyć podległe jej jednostki administracyjno-publiczne w sprzęt teleinformatyczny oraz poprawić dostęp do Internetu. 

Około 7 mln zł ze środków unijnych chciałaby pozyskać podwarszawska gmina Ożarów Mazowiecki w najbliższych konkursach 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) i 2.1 RPO województwa mazowieckiego (przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu). Włodarze gminy chcą wykorzystać synergię tych programów i doposażyć podległe jej jednostki administracyjno-publiczne w sprzęt teleinformatyczny oraz poprawić dostęp do Internetu. 

Ożarów Mazowiecki złożył wniosek o dofinansowanie zakupu 100 komputerów (80 dla beneficjentów indywidualnych i po 10 dla szkół w Broniszach i Józefowie) w pierwszym tegorocznym konkursie do działania 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym). Kwota na jaką opiewa ten projekt to blisko 1 mln zł. Władza Wdrażająca Programy Europejskie  jeszcze go nie rozstrzygnęła, ale w ożarowskim ratuszu uznano, że potrzeby gminy w tym zakresie są większe. 

Celem dwa konkursy

Jolanta Niegrzybowska, sekretarz gminy nie ukrywa, że Ożarów Mazowiecki wzorował się na sąsiedniej gminie Błonie, która działanie 8.3 POIG realizuje już  po raz drugi – w pierwszym konkursie objęto nim 300 osób wykluczonych cyfrowo. W drugim, kolejnych 100 komputerów trafi do potrzebujących.   – W przygotowaniu aplikacji i dokumentacji pomaga nam ta sama firma doradcza, co w Błoniu – mówi Jolanta Niegrzybowska.  Jest to Fundacja Euro Nation, której prezesem jest Grzegorz Krauzowicz (realizuje też opisywany w KFS projekt Pisz Online).
Ożarów  Mazowiecki chce wystartować jeszcze w obecnym naborze 8.3 POIG, który rozpoczął się 1 sierpnia i trwać będzie do 28 października 2011 r. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tej rundy aplikacyjnej  wynosi blisko 116 mln zł.  
Równolegle gmina chce wystartować w tym roku w konkursie w ramach działania 2.1 RPO województwa mazowieckiego: „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, w którym alokowano 10 mln euro. Środki w ramach tego działania można wykorzystać m.in. na informatyzację instytucji publicznych,  tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) i rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych, czy na zakup i wdrożenie systemów back-office umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej.

Koncert życzeń

Gmina zwróciła się od dyrektorów szkół i instytucji pomocy społecznej o informacje dotyczące osób wykluczonych cyfrowo, które mogą być beneficjentami programu. Zaprosiła ich na spotkanie w tej sprawie.  – Program przewiduje także wyposażenie w komputery i utrzymanie dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych, szkołach czy  publicznych domach pomocy społecznej – poinformowała zebranych Jolanta Niegrzybowska. Jednocześnie zachęciła ich do ubiegania się o sprzęt komputerowy związany z tym działaniem. Dyrektorzy szkół mają wiele pytań. – Czy można dofinansować w ramach któregś z tych programów programy edukacyjnych i tablice interaktywne? – pytają.

O sieci na razie enigmatycznie

- Szacujemy, że z tych dwóch programów będziemy mogli pozyskać razem około 7 mln zł – mówi Jolanta Niegrzybowska.  W ramach projektów gmina chciałaby też połączyć siecią światłowodową podległe jej jednostki, których jest kilkanaście. Na razie plany te są jednak niesprecyzowane.  – Jeszcze nie szacowaliśmy, ile kilometrów sieci światłowodowej należałoby wybudować – mówi Jolanta Niegrzybowska. Liczy, że być może uda się porozumieć z działającą w gminie firmą Stansat, która wybudowała już kilkanaście kilometrów światłowodu między Ożarowem a leżącymi przy trasie Warszawa –Poznań Święcicami.  – Szkoły i biblioteki, gdzie będą sale z dostępem do Internetu, powinny dysponować łączem co najmniej 2 Mbit/s – mówi obecny na spotkaniu  Leszek Szyna z fundacji Euro Nation.

Na razie nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób gmina będzie dostarczać internet osobom wykluczonym cyfrowo, które zostaną objęte działaniem 8.3 POIG. – W Łomiankach, gdzie realizowałam podobny projekt, skorzystaliśmy z usług Polskiej Telefonii Cyfrowej (wcześniej sieć Era, teraz T-Mobile – red.). Osoby wykluczone cyfrowo dostały modemy USB – mówi Jolanta Niegrzybowska.  Z jej słów można jednak wywnioskować, że w Ożarowie Mazowieckim w ramach działania 8.3 POIG miałyby być położone światłowody, bowiem w działaniu 2.1 RPO wykluczono już możliwość budowy, rozbudowy czy  modernizacji sieci szerokopasmowych oraz  tworzenia hotspotów w miejscach publicznych.

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

informatyzacja, RPO, gminy, dofinansowanie, 8.3 POIG, jst, Mazowsze

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie