Przejdź do treści

O czym dyskutowano na konferencji KFS

Data: 2011-04-21 00:00:00
O czym dyskutowano na konferencji KFS

Około 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe zgłosiło się na konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”, która odbyła się 20  kwietnia 2011 r. w auli hali EXPO XXI w Warszawie.

Około 300 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe zgłosiło się na konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”, która odbyła się 20  kwietnia 2011 r. w auli hali EXPO XXI w Warszawie.

Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce i innych krajach (Litwa, Szwecja). Dyskutowano też o nowych wyzwaniach regulacyjnych w zakresie rozwoju sieci i usług, budowaniu łańcucha wartości w Internecie, neutralności sieci, roli samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych, czy o kwestii inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Konferencję otworzyła Anna Streżyńska, prezes UKE, która omówiła obecny stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz przedstawiła wyzwania na najbliższe lata.

 - Ponad pięć lat mojej pracy w UKE to duże zmiany na rynku telekomunikacyjnym w Polsce – powiedziała Anna Streżyńska. Przypomniała, że na początku jej kadencji w UKE, rynek był zdominowany przez jednego gracza i nie był zbyt dynamiczny.  – Uległo to zmianie. Pojawili się nowi gracze, spadają ceny, rosną inwestycje – stwierdziła szefowa UKE. Streżyńska mówiła też o wyzwaniach na przyszłość stojących przed regulatorem. – Najważniejszy jest konsument, a to oznacza, że trzeba mu zagwarantować uczciwe podejście ze strony operatorów – podkreśliła Streżyńska.  Wyzwania są też inwestycje w sieci światłowodowe i NGN. – Tacy inwestorzy powinni otrzymywać premię za ryzyko inwestycyjne – stwierdziła.  Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla samorządów w zakresie działań telekomunikacyjnych.

Michał Ziętara,  dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawił jak wygląda wykorzystanie przez Polskę unijnych funduszy na projekty związane z budową infrastruktury internetowej. Poinformował, że już 2/3 środków z przyznanych Polsce ponad 3 mld zł na inwestycje szerokopasmowe w ramach kilku programów unijnych zostało zakontraktowane. - Wierzę, że do 2015 roku uda nam się wykorzystać w pełni środki unijne przyznane naszemu krajowi  na projekty związane z budową sieci szerokopasmowej – zakończył swe wystąpienie Michał Ziętara.

Doświadczenia Litwy na polu budowy sieci szerokopasmowych omówił Giedrius Puras, przedstawiciel litewskiego regulatora telekomunikacyjnego. Kraj ten świetnie wypada w statystykach upowszechniania światłowodowej technologii FTTH. Jak przekonywał Puras to efekt świadomej polityki litewskiego rządu. - Penetracja Internetem w Litwie wynosi dziś 27,1 proc. na 100 mieszkańców i cały czas rośnie w tempie 3,5-4 proc. rocznie  A co ważne 83 proc. użytkowników Internetu ma łącza szybsze niż 2 Mbit/ s – mówił Giedrius Puras. Co godne uwagi, pierwszą technologią internetową na Litwie jest FTTH, z której korzysta 35 proc. użytkowników sieci. To w dużej mierze dzięki programowi Rain (Rural Area Information Technology Broadband Network) realizowanemu do 2006 roku. Na ten program do 2013 r. Litwa przeznaczy w sumie 72 mln euro. W pierwszym etapie, który się skończył w 2009 r. wybudowano już 3357 km światłowodów. Docelowo sieć ma objąć swym zasięgiem 98 proc. ludności Litwy na terenach wiejskich. 
 
Przedpołudniową sesję zakończyło wystąpienia Marka Ostanka, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Szczegółowo omówił on artykuł 29 megaustawy, dotyczący inwentaryzacji sieci szerokopasmowych. Wyjaśnił, że inwentaryzacja pozwoli ustalić, na jakich obszarach występuje niedostatek infrastruktury telekomunikacyjnej, co ułatwi podejmowanie różnego rodzaju działań stymulujących rozwój infrastruktury na tych właśnie obszarach. Dane zebrane podczas inwentaryzacji zostaną wykorzystane do stworzenia mapy infrastruktry. Będzie na niej można znaleźć przebieg szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych w postaci odcinków łączących węzły sieci telekomunikacyjnych, ze wskazaniem rodzaju technologii, w  jakiej zostały zrealizowane. Będzie też można sprawdzić lokalizacje węzłów, systemów transmisyjnych i punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację. Mapy te pokażą też pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną ze wskazaniem technologii i jej elementów.

Po przerwie jako pierwszy głos zabrał Piotr Combik z departamentu rozwoju infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który przedstawiał, na jakich zasadach jednostki  samorządu terytorialnego mogą prowadzić działalność w telekomunikacji. – Samorządy mają dziś kilka możliwości do świadczenia tego typu usług – mówił Piotr Combik. Mogą one budować i eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną, nabywać prawa do takiej infrastruktury, zapewniać do niej dostęp czy świadczyć na niej usługi. Jak podkreślił Combik, samorząd powinien jednak podejmować taką działalność tam, gdzie rynek nie funkcjonuje prawidłowo. Dlatego wcześniej powinien zidentyfikować sytuację na rynku i odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy jest popyt na tego typu usługi,  jacy operatorzy działają na rynku lokalnym, czy inwestują i czy ewentualnie mają takie plany.

Ryszard Hordyński z firmy doradczej A.T. Kearney poruszył temat łańcucha wartości w Internecie. Z raportu jego firmy wynika bowiem, że gros przychodów z szeroko pojętej branży internetowej trafia dziś do dostawców usług on-line. Operatorzy natomiast podnoszą problem, że osiągane przez nich przychody i zyski z Internetu niespecjalnie zachęcają ich do inwestycji w rozwój sieci.  Z drugiej zaś strony  zapotrzebowanie na coraz szybsze łącza rośnie.
Hordyński przedstawił  kilka możliwości rozwiązania tego węzła gordyjskiego. Najprostsza metoda to podniesienie detalicznych stawek dostępu do Internetu, co jednak trudno sobie wyobrazić w aktualnej sytuacji rynkowej. Druga możliwość to przerzucenie kosztów wzrostu ruchu w sieciach na firmy dostarczające treści, takie jak Google, którzy płaciliby za ruch generowany przez ich serwery. Według Hordyńskiego, do tego jednak niełatwo byłoby nakłonić dostawców internetowych treści.
Inny scenariusz to różnicowanie jakości usług dostępowych przez ISP w zależności od dostępnych treści. - To jednak trudno byłoby przeprowadzić ze względów regulacyjnych – uważa Hordyński, Dlatego według niego najbardziej realny byłby model bilateralnych porozumień pomiędzy operatorami i dostawcami treści, który pozwoliłby zapewnić wyżej jakości poziom usług dostępowych dla wybranych serwisów (np. VOD czy IPTV). Dzięki temu operatorzy telekomunikacyjnym osiągaliby dodatkowe przychody niezbędne do inwestycji w modernizację sieci.

W barwny sposób (w żółtej koszulce szwedzkich hokeistów) na konferencji zaprezentował się Jonas Birgersson założyciel firm ViaEurope i Labs2. Przekonywał on do szwedzkiego modelu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, który polega na tym, że w wielu miastach jej zarządzaniem zajmuje się niezależny operator (tzw. open services exchange operator). To jemu w zamian za stałe opłaty operator powierza swą sieć, a on udostępnia ją różnego typu podmiotom (instytucjom publicznym, firmom, klientom) potrzebującym dostępu do szybkich łączy. – W Sztokholmie taki model stosowany jest od 1994 roku, kiedy to tego typu operator skupił w swych rękach odcinki sieci należące do różnych instytucji zależnych od metropolii. Potem zaś sam zaczął budować sieci światłowodowe. .Dziś zaś zarządza siecią ponad 1200 km światłowodów i 5,5 tys. łączy kablowych – mówił Birgersson. W Szwecji takie rozwianie przyjęło już ponad 200 lokalnych społeczności.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa z udziałem publiczności pt. "Sieć dziś i jutro: perspektywy, problemy, możliwości" ,którą prowadził Tomasz Kulisiewicz. Wzięli w niej udział: Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, Emil Konarzewski, z Audytela oraz Marek Średniawa, z Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

Marek Jaślan

Prezentacja Piotra Combika

Prezentacja Jonasa Birgerssona

Prezentacja Ryszarda Hordyńskiego

Prezentacja Giedriusa Purasa

Prezentacja Marka Ostanka

Prezentacja Michała Ziętary

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, światłowody, inwestycje, infrastruktura, sieci, konferencja, KFS

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie