Przejdź do treści

Napięte harmonogramy budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie

Data: 2014-05-30 10:29:00
Napięte harmonogramy budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim, która będzie mieć ponad 2900 kilometrów, oficjalnie ruszyła w drugiej połowie marca tego roku. Wykonawca, którym jest polski oddział hiszpańskiego Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (spółka należąca do grupy Aldesa Polska) ma jednak stosunkowo niewiele czasu na realizację projektu, bo musi się z  nim uporać do końca lipca przyszłego roku. Czy jest realne zakończenie tak ogromnej inwestycji w terminie?

– Wiele osób wypowiadało się dość sceptycznie o szansach naszego projektu. My jednak wierzymy w jego powodzenie, a wykonawca, z którym współpracujemy na bieżąco, deklaruje, że jest w stanie dotrzymać harmonogramu – mówi Anna Pawlak, zastępca dyrektora departamentu gospodarki i innowacji, która odpowiada za projekt Szerokopasmowe Lubelskie.

Co tydzień w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie osoby z jej departamentu zaangażowane w przedsięwzięcie mają robocze spotkania z przedstawicielami wykonawcy, którzy raportują stan zaawansowania prac projektowych, geodezyjnych czy robót budowlanych . – Jednak tak naprawdę nie ma dnia, aby nie  trzeba było pilnie rozwiązać jakiegoś problemu, na który napotyka inwestycja. I mogą być to kwestie uzgodnień z zarządcami dróg czy PKP, jak i wyjaśnianie różnego typu wątpliwości prawnych – mówi Anna Pawlak.

Wykonawca wydzielił 14 obszarów inwestycyjnych, gdzie zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci, pełniące funkcję agregacji ruchu z 298 węzłów umożliwiających dalszą dystrybucję Internetu. Co ważne ma skompletowane grono podwykonawców, którzy w poszczególnych obszarach projektują i budują sieć. Wśród nich są takie firmy jak Fonbud, Nanotel, Hawe czy Linetel W przypadku dwóch obszarów – lubelskim i puławskim – na wykonie sieci zdecydowali się sami Hiszpanie.  

Zgodnie z harmonogramem wykonawca na koniec czerwca tego roku będzie musiał wykazać Urzędowi Marszałkowskim, że prace projektowe są gotowe w 25 procentach, a na koniec tego roku mieć wybudowaną  jedną czwartą lubelskiej sieci. – Na razie dokonaliśmy odbioru ponad 440 km prac projektowych i zrealizowaliśmy na to płatności. Wykonawca deklaruje też, że wybudował już 238 km sieci, ale w tym przypadku nie dokonywaliśmy jeszcze odbioru technicznego – mówi Anna Pawlak.

To oznaczałoby, że Hiszpanie są bliscy wykonania 10 proc. lubelskiej sieci, bo do wybudowania w sumie mają 2509 km Jest to o około 400 km mniej niż będzie liczyć cała  lubelska sieć regionalna, bo na cel projektu zakupiono także istniejącą już infrastrukturę – 374 km od Hawe i 25 km od innych firm.

Istotne jest także to, że wykonawcy udało się podpisać zdecydowaną większość umów na wynajem powierzchni potrzebnej do uruchomienia punktów dystrybucyjnych i węzłów szkieletowych. W poszukiwanie takich lokalizacji często pomocne okazywały się lokalne samorządy. – Z planowanych 312 takich węzłów wykonawca nie ma podpisanych jeszcze tylko pięciu umów na udostępnienie na nie powierzchni – informuje Anna Pawlak  

Równolegle do fazy wykonawczej lubelskiej sieci Urząd Marszałkowski w Lublinie prowadzi postępowanie na wybór operatora infrastruktury, który będzie w przyszłości nią zarządzał. Jednym z jego kluczowych zadań będzie wykonanie i  uruchomienie  aktywnej części budowanej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią oraz przygotowaniu całości sieci do świadczenie usług operatora hurtowego. W maju ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zainteresowani mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert do 16 czerwca. – Z kandydatami na operatora infrastruktury planujemy przeprowadzić dialog konkurencyjny, w którym będziemy precyzować swe wzajemne oczekiwania. Zakładamy, że na początku przyszłego roku wybór zostanie dokonany – mówi Anna Pawlak.

Za niemniej ważną sprawę uważa ona promocję projektu. Jest ona prowadzona pod hasłem „Internet wszędzie dobry, ale w domu najlepszy”. Jej celem jest dotarcie z przekazem przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (planowany jest cykl szkoleń przez wyłonioną w przetargu firmę) oraz operatorów ostatniej mili, którzy  maja korzystać z wybudowanej infrastruktury i świadczyć usługi internetowe mieszkańcom województwa.

Wartość całego projektu budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie sięga 385 mln złotych, z czego dofinansowanie to 267 mln złotych.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestycje szerokopasmowe, inwestycje, Aldesa, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, sieci regionalne, lubelskie, SSPW

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie