Przejdź do treści

Mniej białych plam

Data: 2014-08-19 10:59:00
Mniej  białych plam

Zasięg sieci światłowodowych w Polsce zwiększa się. W ubiegłym roku r. wybudowano 7,1 tys. km nowych sieci w tej technologii w efekcie długość sieci optycznej wynosiła ponad 272 tys. km. Co istotne coraz wieje operatorów jest gotowa tę  infrastrukturę udostępniać innym podmiotom – wynika z raportu UKE po przeprowadzonej w tym roku inwentaryzacji. 

Raport odnotowuje, że długość sieci optycznej w Polsce wynosi ponad 272 tys. km w tym własnych sieci światłowodowych podmioty, które przekazywały dane UKE  posiadają prawie 240 tys. km. Deklarują oni całkowitą pojemność tej sieci na 3 618 579 włókien o zajętości 1 649 477 co stanowi 45 proc. całkowitej pojemności. Właściciele tej infrastruktury deklarują że 18 proc. z wolnych włókien są gotowi udostępnić innym podmiotom, co stanowi 9 proc. całkowitej pojemności. „W porównaniu do poprzedniego roku widać wyraźną wolę operatorów do dzielenia się wolnymi zasobami” – podkreślają autorzy raportu.

UKE zauważa też, że w 2013 r. wybudowano 7,1 tys. km nowych sieci światłowodowych, wobec planowanych 5,3 tys. km, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 350 mln zł, z czego 53 mln pochodziło ze środków UE.

Jednak w Polsce jest ciągle 5630 miejscowości, do których internet nie dochodzi, czyli takich w których żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych. W sumie jest to około 10 proc. miejscowości w kraju, jednak 99 proc z nich to miejsca, gdzie mieszka mniej niż 100 mieszkańców. Statystycznie najgorzej sytuacji wygląda w województwie świętokrzyskim, gdzie ża 20 proc. miejscowości jest pozbawiona dostępu do internetu. Najlepiej zaś wypadają tu województwa dolnośląskie i mazowiecki, gdzie wskaźniki te wynoszą odpowiednio 5 proc. i 6 proc.

Optymistyczne jednak, że wiele z tych miejscowości może liczyć na zmianę tego stanu rzeczy, dzięki realizowanym projektom unijnym. Na przykład w województwie świętokrzyskim na 597 miejscowości bez zasięgu sieci internetowej, przedsiębiorcy realizują projekty w 103 miejscowościach., co oznacza, że 17 proc. dzisiejszych białych palm, niebawem przestanie nimi być. W województwie lubelskim wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 19 proc. Można przypuszczać, ze w dużej mierze to zasługa realizowanego  pieciu województwach Polski Wschodniej projektowi dofinansowania siec ostatniej mili przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Widać jednak, że w o wiele mniejszej skali środki te wykorzystują przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tam bowiem dzięki realizowanym projektom unijnym zniknie zaledwie odpowiednio 1 proc. i 2 proc. białych plam.

Słabo też tu wypada  województwo wielkopolskie, gdzie dzięki programom unijnym zlikwidowane zostanie zaledwie 1 proc. białych plam, ale tam sytuacja powinna lepiej wygladać w przyszłorocznym raporcie. Bowiem Urząd Marszałkowski w ramach działania 2.8 WRPO „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” przeznaczył 34,2 mln euro na budowę sieci ostatniej mili, a konkurs został roztrzygnięty dopiero w tym roku.

Wyniki raportu potwierdzają, że czym większa miejscowości, tym można się spodziewać, że infrastruktura telekomunikacyjna jest tam lepiej rozwinięta. W 2013 r. prawie we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ponad dziesięciu przedsiębiorców udostępniało sieci światłowodowe. Ważniejsze jest jednak, że konkurencyjność na poziomie co najmniej trzech przedsiębiorców, dająca dobrą podstawę do osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zaczyna już występować w niemal 240 miejscowościach mniejszych (przeważnie małych miastach), mających od 5 do 20 tys. mieszkańców i w niemal 100 miejscowościach (w tym w największych wsiach), mających od 1 do 5 tys. mieszkańców.

Zdecydowanie zmalała też w ostnim okresie liczba miejscowości liczących poniżej 500 mieszkańców, w której żaden przedsiębiorca nie deklaruje posiadania węzła sieci telekomunikacyjnej – w 2013 r. udział takich miejscowości spadł do 30 proc.

Z planów inwestycyjnych na 2014 rok wynika, że możemy oczekiwać istotnego wzrostu długości sieci – planowana jest budowa niemal 7,5 tys. km. W efekcie w 2014 r. szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska łącznie ponad 338 tys. gospodarstw domowych, z czego 70 proc. – już w sieciach nowej generacji (NGA).

Raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, samorządy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Warto podkreślić, że informacje udostępniło w tym roku 3425 podmiotów, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego, kiedy uzyskano dane od 3221 uprawnionych podmiotów.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, białe obszary, białe plamy, UKE, infrastruktura, raport, SIIS

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie