Przejdź do treści

Łódzkie czeka na dostawcę sieci regionalnej

Data: 2011-10-13 00:00:00
Łódzkie czeka na dostawcę sieci regionalnej

Urząd Marszałkowski w Łodzi zrobił kolejny krok w kierunku budowy sieci regionalnej, która ma zapewnić powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego w województwie.   Ruszyło postępowanie konkursowe na zaprojektowanie, utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.

Urząd Marszałkowski w Łodzi zrobił kolejny krok w kierunku budowy sieci regionalnej, która ma zapewnić powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego w województwie.   Ruszyło postępowanie konkursowe na zaprojektowanie, utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.

Paweł Nowak, naczelnik departamentu społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim nie ukrywa, że projekt ŁRST rodził się w bólach. Dlaczego? Miedzy innymi dlatego, że nie ma jednego uniwersalnego modelu realizowania regionalnych sieci. Wymyślenie, jak to zrobić w Łódzkiem, zajęło trochę czasu.

Trudny projekt dla samorządu  

Nowak uważa, że samorządy nie są przygotowane do realizacji projektów innowacyjnych.  Gdy więc musiały zająć się budują sieci szerokopasmowej, pojawiły się  problemy. A było ich sporo. -  Prawnicy w urzędzie nie znają się na prawie telekomunikacyjnym. Nasze biuro prawne musiało więc w końcu zgodzić się na wsparcie z zewnątrz. Także  biuro finansów musiało pozyskać nowe kompetencje, by rozliczać ten  projekt  - mówi Andrzej Nowak. 
Inna kwestia to brak umiejętności współpracy w rozwiązywaniu problemów przez właściwe departamenty. - Mimo wszystko jednak realizujemy projekt ŁRST  - podkreśla Nowak i wierzy, że teraz wszystko pójdzie sprawnie, bo do realizacji projektu w końcu zaangażowano profesjonalny zespół.

Przystępując do budowy sieci województwo zleciło badania, z których wynika, że na 60 proc. obszaru województwa, poza dużym miastami, nie ma dostępu do sieci szkieletowej. To pokazało, że inwestycja jest bardzo potrzebna.

Na początek pilotaż

Przed przystąpieniem do I etapu budowy ŁRST władze województwa uruchomiły projekt pilotażowy, który objął  pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe. To miało pokazać z jakimi problemami trzeba będzie się borykać przy realizacji zasadniczej części projektu. Zdaniem Pawła Nowaka, takie inwestycje należy realizować etapami. Wtedy łatwiej aktywizować partnerów, gdy się coś nie uda.
Po wybudowaniu radiowej sieci w pięciu gminach, wyłoniono operatora infrastruktury, którym została spółka Tele B. Teraz podpisuje ona umowy z operatorami, którzy będą świadczyć usługi klientom końcowym. Jedną z firm, które są tym zainteresowanie, jest Telefonia Dialog. Jednak, jak zapewnia Paweł Nowak, nie tylko ten operator jest zainteresowany podpisaniem umowy z Tele B i oferowaniem dostępu do sieci.

Konkurs na dostawę

Na razie jednak z zaplanowanego budżetu ŁRST w wysokości 71 mln zł (z czego ponad 50 mln zł to suma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego), województwo nie wydało jeszcze nawet 4 proc.. Zasadnicza część środków ma zostać uruchomiona, gdy rozstrzygnie się ogłoszony konkurs na dostawcę sieci ŁRST.

- Zdecydowaliśmy się na tryb dostawy, dlatego że gdybyśmy wybrali przetarg według procedury „zaprojektuj i wybuduj”, nie byłoby szans na wybudowanie sieci do 2013 roku. Procedury związane z takim przetargiem i  pozyskaniem potrzebnych pozwoleń są zbyt  czasochłonne. W trybie dostawy, firma, która wygra konkurs, ma dostarczyć kompletną sieć. Nie jest naszą sprawą jak to zrobią, chcemy mieć gotową działającą infrastrukturę – wyjaśnia Paweł Nowak.
Projekt ŁRST zakłada zbudowanie sieci na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. Po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu (operator infrastruktury), który wykorzystywać ją będzie do świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów ostatniej mili.

- Inwestorem jest  województwo łódzkie i  sieć będzie jego własnością, ale nie czujemy się kompetentni do zarządzania nią.– tłumaczy Paweł Nowak.

Według warunków postępowania konkursowego, zwycięzca od momentu podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na wybudowanie sieci. Zgodnie z planami sieć szkieletowa ma funkcjonować do połowy 2013 roku, a pół roku później uruchomiona ma zostać sieć dystrybucyjna.  Wybudowanych ma zostać ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W zasięgu sieci znajdzie się 630 miejscowości i ponad 131 tys. gospodarstw domowych.

Węzły w szpitalach

W Urzędzie Marszałkowskim postanowiono, że budowa regionalnej sieci będzie zintegrowana z programem e-zdrowie i rozwoju telemedycyny i dlatego zaprojektowano budowę węzłów szkieletowych w szpitalach w Bełchatowie, Łodzi, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Warcie i Zgierzu. Zabieg ten pozwoli województwu zacząć inwestycje i jednocześnie starać się o notyfikację projektu w Komisji Europejskiej. Na początku bowiem budowane będą elementy sieci na potrzeby wewnętrzne województwa (do programu e-zdrowie).

- Warto też podkreślić, że projekt ŁRST udało nam się zintegrować  z programami 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym – red.).  Wspieraliśmy budowane w ramach tego działania sieci i przyłączymy je do sieci wojewódzkiej – mówi Paweł Nowak.

Niebawem rozstrzygnie się też, czy województwo przystąpi do II etapu projektu budowy ŁRST. Miałby on objąć południową część i obrzeża województwa. - Być może powiaty z tamtych rejonów będą prowadzić inwestycje w ramach 8.3 POIG i sieć regionalna nie będzie potrzebna – wyjaśnia Paweł Nowak. 

Marek Jaślan

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci regionalne, łódzkie, ŁRST, dofinansowanie, sieci, infrastruktura, RPO

przeczytaj_tresc_ponownie