Przejdź do treści

Kto zgarnął pulę w ostatnim naborze 8.4 POIG?

Data: 2011-07-20 00:00:00
Kto zgarnął pulę w ostatnim naborze 8.4 POIG?

20 275 klientów w 576 miejscowościach będących białymi i szarymi plamami podłączą do szerokopasmowego Internetu operatorzy, którzy zdobyli dofinansowanie dla swych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"  w naborze zakończonym 30 grudnia ubiegłego roku.
 

20 275 klientów w 576 miejscowościach będących białymi i szarymi plamami podłączą do szerokopasmowego Internetu operatorzy, którzy zdobyli dofinansowanie dla swych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"  w naborze zakończonym 30 grudnia ubiegłego roku.
 
Spośród 362 wniosków złożonych w ostatnim naborze 8.4 POIG, Władza Wdrażająca Programy Europejskie pozytywnie oceniła 45 projektów, dla których rekomendowana kwota dofinansowania przekroczyła 77 mln zł. Aż 26  projektów, które otrzymają unijne wsparcie, oparta jest na technologii światłowodowej FTTH (część z nich zakłada mieszaną technologię – światłowód i radiolinia).

Zicom bierze Jarosław

Największe dofinansowanie zdobył projekt firmy Zicom Next „Łącza światłowodowe dla mieszkańców Jarosławia i okolic”. Kwota dofinansowania sięga w nim 12,6 mln zł (70 proc. wydatków kwalifikowanych w tym projekcie).  Przy czym całkowity koszt brutto tej inwestycji to ponad 22 mln zł. Operator zamierza podłączyć 2,5 tys., klientów w 11 miejscowościach. Firma chce uruchomić sieć około 150 km światłowodów, z czego część będzie dzierżawiona od różnych podmiotów. Projekt Zicomu zakłada budowę 15 km własnej kanalizacji  teletechnicznej, a część linii światłowodowej ma być podwieszona na słupach energetycznych. Jednak blisko 80 tys. zł dofinansowania firma przeznaczy też na uruchomienie  biura obsługi klienta. Na zakup prawa własności do lokalu pod infrastrukturę telekomunikacyjną (węzeł internetowy z zapleczem technicznym) o pow.  130 metrów kwadratowych Zicom Next wyda około 560 tys.zł.  Uwzględniając wszystkie nakłady inwestycyjne brutto koszt przyłączenia jednego klienta przez Zicom Next wynosi w tym projekcie 8,86 tys. zł.

Szefowie grupy Zicom Next nie do końca mogą się czuć jednak usatysfakcjonowani, bo w ostatnim naborze firma składała osiem wniosków (wszystkie w woj. małopolskim), a tylko ten jeden uzyskał pozytywną opinię WWPE i zdobył dofinansowanie.

Siedmiu potentatów

Największym zwycięzcą może się czuć firma Czarnet, której udało się zdobyć dofinansowanie na pięć projektów w woj. opolskim na kwotę ponad 16,6 mln zł.  Podobnie jak Zicom, będzie budować sieci w technologii FTTH. Zamierza podłączyć 3 769  klientów.

Wysokie dofinansowanie na dwa projekty FTTH w woj. lubelskim (w sumie ponad 10 mln zł) zdobyła firma Akasha NET.  Projekty tego operatora okazały się najbardziej kosztowne, bo koszt brutto przyłączenia jednego klienta w pierwsze inwestycji sięga 22,7 tys. zł, a w drugiej przekracza 25 tys. zł.  W sumie operator dzięki pozyskanemu dofinansowaniu chce przyłączyć do swe sieci 750 mieszkańców woj. lubelskiego.

Pozytywną ocenę uzyskały także cztery projekty firmy Inea, która rozbudowuje swą sieć w Wielkopolsce. W sumie wartość dofinansowania wszystkich inwestycji wielkopolskiego operatora to ponad 2,7 mln zł. Za tę kwotę firma przyłączy 471 klientów.

Najmniejszą kwotę dofinansowania (57 tys. zł) w ostatnim naborze uzyskała natomiast firma Media Net, która chce realizować projekt w woj. dolnośląskim w technologii radiowej (5 GHz). Całkowity koszt brutto projektu to blisko 117 tys. zł.  Sieć obejmie  11 miejscowości, a operator chce podłączyć 180 klientów.  Projekt ten wyróżnia najniższy koszt podłączenia klienta, który wynosi 650 zł brutto.
Gros kwoty dofinansowania z ostatniego naboru 8.4 POIG  przypadło siedmiu firmom (Zicom Next , Akasha NET , Czarnet, RFC, G-Net, Inea, Toya), bo aż ponad 62 mln zł z rozdzielonych 77,3 mln zł.  Oznacza to, że operatorzy ci otrzymali blisko  85 proc. środków rozdzielonych w ostatnim naborze.

Profit przepadł

W ostatnim naborze przepadły natomiast wnioski firmy Profit Group i podmiotów z nią powiązanych, która zabiegała o dofinansowanie dla 171 projektów. Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz UKE już wcześniej zwróciły bowiem uwagę na zjawisko masowego składania wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących swym zakresem bardzo dużą liczbę miejscowości, w których zamierzano podłączyć bardzo małą liczbę klientów, co często blokowało możliwość realizacji projektów innym przedsiębiorcom (tzw. blokowanie miejscowości).
Projekty kwalifikowane do dofinansowania w ramach działania 8.4 POIG polegają na budowie sieci "ostatniej  mili",  tj. infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym. O wsparcie unijne na te cele (200 mln euro na całe działanie) mogą ubiegać się mali i średni operatorzy telekomunikacyjni. Z założenia wspierane mają być inwestycje na obszarach, gdzie rozpoczęcie komercyjnej działalności w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu  jest nieopłacalne.

Kolejny nabór wniosków  w działaniu  8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpocznie się 17 października i trwać będzie do 16 grudnia 2011 r.

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, WWP, FTTH, inwestycje, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie