Zakontraktowano już 2 mld zł z funduszy UE na rozwój sieci w Polsce

Zakontraktowano już 2 mld zł z funduszy UE na rozwój sieci w Polsce

Już 2/3 środków na inwestycje szerokopasmowe przyznane Polsce w ramach kilku programów unijnych zostało zakontraktowane – poinformował podczas konferencji KFS Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


Już 2/3 środków na inwestycje szerokopasmowe przyznane Polsce w ramach kilku programów unijnych zostało zakontraktowane – poinformował podczas konferencji KFS Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

- Wbrew obiegowym opiniom z wykorzystywanie funduszy unijnych na inwestycje internetowe nie jest wcale w Polsce tak źle – rozpoczął swą prezentację Michał Ziętara. Potem przedstawił stan zaawansowania poszczególnych programów.

Najwięcej środków do wykorzystania na inwestycje w sieci szerokopasmowe jest do zagospodarowania w ramach16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to kwota 2,3 mld zł, z czego zakontraktowano do tej pory 0,9 mld zł, na 92 projekty. W przypadku Programu Rozwoju Polski Wschodniej MRR zawarł już wszystkie pięć umów na realizację wojewódzkich sieci regionalnych, które wyczerpały dostępną pulę 1 mld zł. Obecnie są one przygotowywane do notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej.

Stosunkowo najmniejsze wykorzystanie środków jest obecnie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. – To dlatego, że odbywa się to w dość czasochłonnym trybie konkursowym – stwierdził Michał Ziętara. Z dostępnych 0,68 mld zł z w tych programach do tej pory zakontraktowano 0,1 mld zł.

Michał Ziętara przyjrzał się też , jak wygląda realizacja programu 8.4 POIG, w który lokalni operatorzy mogą się starać o dofinansowanie na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili”. Do tej pory przeprowadzono pięć naborów wniosków, przy czym w ostatnich dwóch naborach odnotowano znaczy wzrost zainteresowania (wpłynęło około 600 wniosków). Zdaniem Ziętary przyczyniła się do tego dostępność danych z przeprowadzonej inwentaryzacji infrastruktury.
Statystyki zaś wyglądają tak, że na 730 złożonych wniosków (w pięciu naborach) zatwierdzono do wsparcia 140 wniosków o dofinansowanie o wartości 143,2 mln zł, zawarto 102 umowy na kwotę 99,6 mln zł. Jednak zrealizowane do te pory płatności na rzecz beneficjentów wynoszą 3 mln zł, a zaliczki - 8,2 mln zł.

Michał Ziętara spróbował też odpowiedzieć na pytanie, jakie są główne bariery we wdrażaniu projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. Jest ich co najmniej kilka, które się na siebie często nakładają. Problemy często stwarza duża skala prowadzonych projektów i wielość podmiotów w nie zaangażowanych. Wiele projektów związane jest z kwestią pomocy publicznej, co wymaga notyfikacji w KE, co jest procesem czasochłonnym. W wielu przypadkach występują trudności ze zdefiniowaniem obszarów, na których mogą być lokalizowane inwestycje (określenie tzw. obszarów białych, szarych lub czarnych)

Wielu potencjalnych beneficjentów ma też trudności z pozyskaniem środków na wkład własny. Ziętara nie ukrywał, że są też bariery ze strony administracji. – Wynika to choćby z tego, że jest to pierwsze tego typu i na taką skalę zadanie dla administracji i brak doświadczenia w realizacji podobnych projektów czasami doskwiera – mówił Michał Ziętara. Sprawę utrudnia także brak inwentaryzacji sieci na poziomie krajowym oraz długotrwały proces negocjacji z właścicielami terenów, głównie w przypadku proejkt1)ó realizowanych z RPO.

- Jestem jednak optymistą i wierzę, że do 2015 roku uda nam się wykorzystać w pełni środki unijne przyznane Polsce na projekty związane z budową sieci szerokopasmowej – zakończył Michał Ziętara.

Marek Jaślan