Transformacja cyfrowa w Polsce musi przyspieszyć

Transformacja cyfrowa w Polsce musi przyspieszyć

Polska pod względem rozwoju usług cyfrowych w sektorze prywatnym, kompetencji pracowników i jakości e-government sytuuje się dopiero na 28. pozycji na 30 badanych krajów Unii Europejskiej. Dobrą wiadomością jest jednak, że jesteśmy jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek (4. miejsce na 30 badanych krajów) – wynika z raportu ”Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski”, przygotowanego przez Politykę Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl.


Autorzy raportu podkreślają, że Polska zajmuje czwarte miejsce od końca w Europie pod względem wykorzystywania ICT we wszystkich sektorach gospodarki. Osiągnęła 33 pkt we Wskaźniku Cyfryzacji Gospodarki, czyli połowę punktacji Norwegii, lidera zestawienia. Jesteśmy jeszcze daleko za innymi krajami pod względem ilości wykorzystywanego sprzętu, oprogramowania oraz sprzedaży usług przez sieć. Niższy wynik od Polski mają Węgry, ale zaledwie o niespełna punkt. Dużo słabiej z cyfryzacją gospodarki radzą sobie Bułgaria i Rumunia (ta ostatnia osiągnęła wynik na poziomie jednej trzeciej punktacji liderów – państw Skandynawii, Beneluksu, Irlandii, Finlandii i Austrii). Co ciekawe, dziewiąte w naszym zestawieniu są Czechy – zdobyły o połowę lepszy wynik od Polski, ale też o niespełna 9 pkt wyższy od średniej europejskiej, która wynosi 47,2 pkt.

Oczywiście sytuacja różni się w poszczególnych gałęziach gospodarki, np. stosunkowo dobrze ucyfrowiony jest polski sektor finansowy (9. miejsce w Europie), co wynika m.in. z wysokiej konkurencji na rynku i przyjaznej polityki regulacyjnej.

Generalnie jednak z raportu wynika, że konieczny będzie duży wysiłek, by nie zostać w tyle. Tym bardziej, że inni nie będą zasypiać gruszek w popiele i będą w najbliższych latach mocno inwestować w cyfryzację. Jak prognozuje firma IDC Dd końca 2017 roku, 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej. IDC prognozuje upowszechnienie transformacji cyfrowej oraz masowe zastosowaniem technologii tzw. Trzeciej Platformy (chmura, Big Data, mobilność i media społecznościowe).

Wzrost gospodarki cyfrowej będzie napędzany głównie przez oprogramowanie. Zdolność przedsiębiorstw do wzrostu oraz rywalizacji na rynku będzie w znacznym stopniu zależała od innowacyjności powiązanej z umiejętnościami i wielkością zespołu IT. W tym kontekście, każda firma będzie coraz bardziej przypominała firmę softwarową. IDC ocenia, że do 2018 roku firmy decydujące się na cyfrową transformację powiększą działy IT ponad dwukrotnie, koncentrując ich aktywność przede wszystkim na projektach cyfrowych.

Eksperci IDC uważają też, że sukces gospodarki cyfrowej będzie zależał od zdolności do budowania solidnych „strumieni danych" wychodzących i wpływających do przedsiębiorstwa. IDC przewiduje, że do 2018 roku przepływ danych zewnętrznych w przedsiębiorstwach wzrośnie aż pięciokrotnie, podczas gdy liderzy cyfrowej transformacji zwiększą ilość danych wychodzących co najmniej 500-krotnie.

IDC nie ma wątpliwości, że dokonująca się cyfrowa transformacja będzie miała wpływ na efektywność i działalność firm oraz całych gospodarek. Prognozuje ona, że do 2020 roku 60 proc. firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej transformacji głównych procesów operacyjnych, a do 2019 roku 10 proc. zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie oparte o ekonomię współdzielenia (Sharing Economy) i sieć niezależnych specjalistów (Free Agent).

Cieszy więc, że - jak wynika z raportu ”Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski” - wartość Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki (korzystania z CRM czy smartfonów w codziennej pracy) wzrosła w Polsce w latach 2008 – 2014 o 74 proc. (4. miejsce na 30 badanych krajów Europy). Jednak o wiele szybciej europejską czołówkę doganiają w tym względzie Bułgaria (wzrost o 108 proc. w ciągu sześciu lat) czy Rumunia (101 proc.).

Dlatego, by jeszcze przyspieszyć w Polsce proces cyfryzacji ThinkTankCyfrowy.pl przygotował rekomendacje działań w tym zakresie. Na pierwszym miejscu znalazł się postulat zagwarantowania rozwoju kompetencji cyfrowych na każdym etapie edukacji. W przedstawionym badaniu Polska zajmuje 6. miejsce w Europie w poprawianiu kompetencji cyfrowych, ale nadal zbyt mało osób radzi sobie z zaawansowanymi czynnościami na komputerze – np. tylko co dziesiąty Polak umie korzystać w zaawansowany sposób z Internetu (tworzyć stronę internetową czy wysyłać maila z załącznikiem). Dla przykładu w Islandii, na Litwie czy w Szwecji wskaźnik ten przyjmuje wartości kolejno: 34, 32 i 26 proc.Autorzy rekomendacji za istotne uważają również stymulowanie instytucji publicznych do udostępniania danych i usług online oraz stworzenie jednego rządowego serwis do załatwiania spraw urzędowych.

Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, który był obecny na prezentacji raportu przez ThinkTankCyfrowy.pl zgodził się, że z informacja sektora publicznego jest dziś ważnym materiałem wyjściowym dla tworzenia produktów i usług cyfrowych. - Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną ilość informacji i treści, poczynając od danych statystycznych czy gospodarczych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. Wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby. Mam nadzieję, że dzięki ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, możliwe będzie pełne wykorzystanie tego potencjału – powiedział wiceszef resortu cyfryzacji.

Inne rekomendacje dotyczą m.in wspierania i rozwijania programów edukacyjnych dotyczących danych osobowych, wspierania inwestycji szerokopasmowych, by zapewnić powszechny, wysokiej jakości dostęp do internetu czy tworzenia systemu ulg podatkowych na zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Photogencia