Pisz przed internetowym wyzwaniem

Pisz przed internetowym wyzwaniem

Malownicza gmina Pisz w woj. warmińsko-mazurskim niespełna rok temu otrzymała aż 45 mln zł unijnego dofinansowania w ramach jednego z zeszłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Za te środki chce dostarczyć swoim mieszkańcom 700 zestawów komputerowych i wybudować około 180 km sieci światłowodowej.


Malownicza gmina Pisz w woj. warmińsko-mazurskim niespełna rok temu otrzymała aż 45 mln zł unijnego dofinansowania w ramach jednego z zeszłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Za te środki chce dostarczyć swoim mieszkańcom 700 zestawów komputerowych i wybudować około 180 km sieci światłowodowej.

„Pisz rozbił bank” – komentowano w mediach wyniki konkursu pierwszego zeszłorocznego naboru (luty – kwiecień) wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Bo choć dofinansowanie przyznano wówczas na projekty opisane w 52 wnioskach, o łącznej wartości 116 mln zł, to Pisz wyróżniał się istotnie w gronie beneficjentów. Dlaczego? Większość projektów opiewała na stosunkowo niewielką wartość (do 1 mln zł),a w przypadku Pisza zaplanowano wydatki na blisko 53 mln zł. To sporo jak na gminę, której roczne wydatki budżetowe sięgają 94 mln zł, a dochody 78 mln zł (według ostatnich dostępnych danych w BIP za 2009 r.). To spora kwota, nawet biorąc pod uwagę fakt, że Pisz jest największą obszarowo gminą w Polsce (63,5 tys. ha) - mieszka tam 29 tys. osób, z czego około 20 tys. w samym Piszu.

Namówieni przez fundację?

W przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz przy realizacji projektu władzom Pisza pomaga Fundacja Euro Nation, która pełni rolę doradcy. – O projekcie „Pisz online” – najlepiej rozmawiać z Grzegorzem Krauzowiczem, prezesem Euro Nation – informuje nas urzędniczka z wydziału inwestycji i pozyskiwania środków UE.

- Jako prywatny przedsiębiorca i przedstawiciel NGO wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego i przedsiębiorczości mogę wystawić władzom Pisza 5+ za determinację i konsekwencję w dążeniu do celu. Dzięki zrozumieniu problemu oraz wytrwałości, a także zdolności do postrzegania interesu gminy nie przez pryzmat potrzeb bogatych, ale także i skromnie sytuowanych mieszkańców, możliwe będzie stworzenie w Piszu warunków do dynamicznego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie teleinformatyczne – mówi Grzegorz Krauzowicz o wyzwaniach przed jakimi stoi mazurska gmina.

Kiedy projekt ruszy i zostanie zrealizowany? Na to pytanie Grzegorz Krauzowicz nie potrafi odpowiedzieć. Jego zdaniem, znaczna część prac została wstrzymana ze wzgledu na opóźnienia w wypłacaniu dotacji przez Władzę Wdrażająca Programy Europejskie.

- Opóźnienia te realnie wpływają na zmiany kolejności zadań oraz modyfikują pierwotne plany zawarte we wniosku – mówi Grzegorz Krazuowicz. - Czujemy się dość niepewnie w zaistniałych okolicznościach. Mamy jednak nadzieję wyłonić wykonawcę sieci w 2011 r., skończyć budowę na przełomie 2013/2014 r.Szkolenia rozpoczniemy w 2012 r. i zakończymy wraz z odbiorem sieci. Te terminy mogą jednak ulec zmianie w trakcie dalszego wdrożenia projektu – wylicza Krauzowicz.

700 komputerów i 180 km światłowodu

A projekt Pisz Online przewiduje, że po wyłonieniu grupy wykluczonych cyfrowo, dostarczonych im zostanie 700 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo w 40 jednostkach organizacyjnych podległych gminie Pisz (w tym szkołach i świetlicach wiejskich) zostanie udostępnionych 221 zestawów komputerowych, 40 drukarek i 55 urządzeń wspierających korzystanie z internetu przez osoby niepełnosprawne (niedowidzące czy z porażeniem mózgowym). W tym celu w ramach działań koordynacyjnych zostaną wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia, w których ten sprzęt będzie dostępny. Przewidywany jest też oczywiście bogaty cykl szkoleń.

Ważnym punktem projektu Pisz Online jest budowa sieci internetowej, dzięki której osoby wykluczone cyfrowo będą miały możliwość korzystania z Internetu. Sieć ma mieć charakter hybrydowy tj. światłowodowo-radiowy. Jednak z uwagi na to, że gmina Pisz jest rozległa oraz w 80 proc. zalesiona, rodzą się problemy z odbiorem radiowym na znacznym jej obszarze. Dlatego projekt przewiduje budowę około 180 km światłowodu.

- Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne budowanej sieci zostaną ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, który jest obecnie w trakcie przygotowania i korekt. Prace nad nim mają się ku końcowi. Jak tylko program zyska akcpetację naczelnika wydziału inwestycji i burmistrza gminy Pisz, to zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Kładziemy nacisk na innowacyjność technologii oraz niskie koszty eksploatacji w okresie trwałości – informuje Grzegorz Krauzowicz.

Czy wytrzymają finansowo?

Doświadczenia samorządów realizujących programy walki z wykluczeniem cyfrowych w ramach 8.3 POIG pokazują, że jednym z dużych problemów jest konieczność zapewnienia trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia. W przypadku Piszu Grzegorz Krauzowicz zapewnia, że włodarze gminy są tego w pełni świadomi i przygotowani do finansowania tej inwestycji zarówno w okresie realizacji, jak i potem. - Środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy stosowną uchwałą Rady Miejskiej – zapewnia Krauzowicz.

Natomiast model zarządzania infrastrukturą ma zostać opracowany przez Fundację Euro Nation i przedłożony burmistrzowi do akceptacji w ostatnim roku realizacji projektu.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne jest to wyzwanie, ale jesteśmy dziś bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że pisanie planów „do szuflady” w sytuacji kiedy główna uwaga powinna być skoncentrowana na bieżącym zarządzaniu jest bezzasadne – twierdzi Grzegorz Krauzowicz.

Mimo jego uspokajających słów powstaje pytanie, czy mająca ogromne ambicje gmina, zapewne umacniana w nich przez firmę doradczą, nie przeszacowała swych możliwości. Odpowiedź poznamy wkrótce.

Marek Jaślan