Materiały z konferencji podsumowującej inwentaryzację sieci

W dniu 15 września odbyła się Konferencja „Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej z delegacji art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lata 2010-2011 - podsumowanie".


W dniu 15 września odbyła się Konferencja „Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej z delegacji art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lata 2010-2011 - podsumowanie".

Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jej celem było omówienie i podsumowanie przeprowadzonej przez UKE inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Spotkanie otworzył Zbigniew Charzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE.

W swych wystąpieniach, prelegenci omówili następujące tematy:

•Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury UKE:
„Omówienie i podsumowanie inwentaryzacji za 2010 rok",

•Mariusz Wójcik, konsultant UKE:
Techniczne aspekty wprowadzania i przetwarzania danych w systemie SIIS",

•Dariusz Gacoń, Kierownik Zakładu Sieci Instytutu Łączności:
„Prezentacja przygotowywanej - zmodyfikowanej wersji SIIS v.2"

•Mariusz Wójcik, konsultant UKE:
Zasady i możliwości wykorzystania aplikacji ,,Weryfikator" (było - będzie)".

Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja z udziałem uczestników konferencji, którzy poruszyli kilka ważnych zagadnień, takich jak np.: najczęściej występujące problemy techniczne podczas wprowadzania danych za ubiegły rok do systemu SIIS, zakres zmian w opracowywanej nowej wersji SIIS v.2, problemy wynikające z aktualizacji danych, w systemie TERYT. Wśród przedstawicieli Izb telekomunikacyjnych a także pozostałych zaproszonych gości najaktywniejszymi byli m.in. pan Piotr Marciniak z Komisji Rewizyjnej KIKE, pani Małgorzata Kalinowska reprezentująca PTC i PIIT, a także pan Artur Łęczycki, przedstawiciel TP.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się inicjatywa Prezesa UKE, Anny Streżyńskiej, która zaprosiła operatorów do uczestnictwa w pracach Rady ds. spraw inwentaryzacji, w skład której wchodziliby przedstawiciele izb i operatorów. Głównym zadaniem Rady będzie wypracowanie optymalnych procedur, które usprawnią proces zbierania danych od firm telekomunikacyjnych.

W podsumowaniu konferencji, Prezes UKE podziękowała wszystkim przedsiębiorcom, którzy przesłali stosowne dane, za aktywny udział w procesie inwentaryzacji za 2010 r. Dziękując uczestnikom konferencji za udział w dyskusji pokreśliła, że zebrane doświadczenia oraz udoskonalona wersja systemu SIIS usprawnią kolejną inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej.

Relacja dźwiękowa z konfernecji dostępna jest tutaj.

Źródło: UKE