Ełk nie chce czekać na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej

Ełk nie chce czekać na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej

Choć unijne dofinansowanie na budowę sieci światłowodowej Ełkowi przyznano w zeszłym roku, przygotowania do tej inwestycji trwały w mieście od czterech lat. Prezydent Ełku zalecił bowiem, aby przy okazji każdej inwestycji miejskiej związanej np. z budową czy przebudową drogi, robić tam także miejsce dla telekomunikacyjnych kabli.


Choć unijne dofinansowanie na budowę sieci światłowodowej Ełkowi przyznano w zeszłym roku, przygotowania do tej inwestycji trwały w mieście od czterech lat. Prezydent Ełku zalecił bowiem, aby przy okazji każdej inwestycji miejskiej związanej np. z budową czy przebudową drogi, robić tam także miejsce dla telekomunikacyjnych kabli.

- To powoduje, że projekt budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku – postępuje bardzo sprawnie – mówi Artur Dobkowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. informatyzacji. Wykonawcą kanalizacji teletechnicznej i sieci magistralnej jest firma In Telekom, a sieci przyłączeniowej firma Sprint. Sieć, która swym zasięgiem obejmie 34 jednostki miejskie powinna wystartować w czerwcu przyszłego roku.

Blisko 14 km światłowodów

– Ma ona charakter hybrydowy światłowodowo-radiowy i wybudowane zostanie 13,6 km światłowodów. Pozwoli to na dotarcie ze światłowodem do połowy jednostek, a druga połowa będzie objęta siecią radiową – mówi Artur Dobkowski. W ramach inwestycji powstanie też Centrum Zarządzania Siecią.

Całkowita wartość projektu to 5, 4 mln zł. Wkład miasta Ełku wyniesie blisko 818 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 4, 6 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.

Projekt przewiduje też , że w mieście powstanie też 31 hotspotów, a w miejscach ogólnodostępnych zostaną zamontowane infokioski z dostępem do Internetu. Powstaną też 34 PIAP-y (publiczne punkty dostępu do Internetu).

Hotpsoty i e-usługi

Pierwotnym założeniem władz miasta było, by wszyscy mieszkańcy Ełku mieli możliwość dostęp do Internetu (z ograniczoną przepływnością) za darmo. Niektórzy za pomocą bezprzewodowej sieci, czyli hotspotom, inni dzięki PIAP-om i infomatom. Jednak polityka Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym zakresie istotnie zweryfikował te plany. Uruchamiane hotspoty będą mogły być wykorzystane w okrojonym zakresie (np. ograniczenie liczby użytkowników, które mogą korzystać z hotspota równocześnie ). A zdaniem Artura Dobkowskiego szerokie udostępnienie internetu na takich zasadach miałby w Ełk swoje uzasadnienie. – W mieście działa dwóch dużych operatorów TP i Multimedia. Generalnie nie wchodzą sobie w drogę. To powoduje, ze ceny jakie oferuje w mieście Multimedia za swe usługi są znaczenie wyższe niż np. w Warszawie – mówi Artur Dobkowski. Jego zdaniem to powoduje, ze wiele osób w Ełku nie korzysta z Internetu, bo jest to dla nich zbyt droga usługa.

- W Ełku teoretycznie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, w praktyce jednak nie jest już tak różowo – mówi Artur Dobkowski. A wynika to z tego, jak tłumaczy, że w mieście mieszczą siedzę zakład energetyczne, przy których zlokalizowane są potężne węzły telekomunikacyjne. W praktyce jednak ich wykorzystać nie za bardzo można.

Dlatego też własna sieć światłowodowa bardzo przyda się miastu. – Budujemy też centralna serwerownię dla wszystkich miejskich jednostek administracyjnych. Będzie ona jednocześnie zapasowym data center dla Wrót Warmii i Mazur – mówi Artur Dobkowski. Miasto planuje także rozwijać usługi z zakresu e-administracji. Jedną z pierwszych uruchomionych usług ma być system płatności dla podmiotów gospodarczych. Będzie on umożliwiał przegląd płatności kontrahenta z tytułu podatków od osób prawnych, koncesji alkoholowych, opłat wynikających z posiadania i obrotu nieruchomościami. Dzięki temu firmy przez sieć będą mogły sprawdzać, jak przedstawiają się ich aktualne zobowiązania podatkowe wobec miasta i je regulować. Miasto z kolei będzie mogło powiadamiać kontrahentów o stanie ich płatności, za pośrednictwem email i SMS.

Niezależni od SSPW

Wybudowaną siecią miasto zamierza zarządzać samo. Jednak, jak zastrzega Artur Dobkowski, nie przywiduje się w związku z tym wzrostu zatrudnienia w urzędzie, bo sieć nie może obciążać budżetu miasta. Automatycznie Urząd Miejski w Ełku stanie się dostawcą usług internetowych dla objętych projektem 34 swych jednostek. – Sami nie powinniśmy mieć problemów z dostępem do szybkiego łącza. Przez miasto biegnie np. optyczna sieć Pionier, swe sieci mają Exatel czy TP – mówi Artur Dobkowski. Dlatego też z rezerwą patrzy on na projekt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW), która ma przebiegać też przez woj. warmińsko-mazurskie. – Projekt ten ciągnie się bardzo długo i nie wiem czy zakończy się powodzeniem. My wolimy polegać na sobie – mówi Artur Dobkowski.

Marek Jaślan