Crowley: POIG 8.4 jest nieefektywny

Crowley: POIG 8.4 jest nieefektywny

Zasady rozdysponowywania unijnego wsparcia na inwestycje w ostatnią milę w POIG 8.4 są złe - uważa, Jarosław Roszkowski, prezes Crowley Data Poland.


Zasady rozdysponowywania unijnego wsparcia na inwestycje w ostatnią milę w POIG 8.4 są złe - uważa, Jarosław Roszkowski, prezes Crowley Data Poland.

- POIG 8.4 został źle wymyślony i to widać po efektach wykorzystania środków w kolejnych naborach - mówi Jarosław Roszkowski, szef CDP.

Według przedstawionego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raportu, do tej pory rozdysponowano jedynie 2,31 proc. dostępnych pieniędzy, a ich wykorzystanie mierzone rzeczywistą realizacją i rozliczeniem projektu jest jeszcze mniejsze.

W ocenie szefa CDP, mali lokalni operatorzy w pierwszych naborach w większości przypadków nie byli w stanie przygotować własnymi siłami dobrych wniosków, a jeśli decydowali się na skorzystanie z pomocy firmy doradczej, to na jej usługi musieli wydać od 5 do 10 proc. przyznanych środków. - W ostatnim naborze najwięcej zaakceptowanych wniosków miała firma konsultingowa, która nie ma doświadczenia w inwestycjach telekomunikacyjnych - dodaje.

- Mam żal do urzędników, że nie skorzystali z uwag zgłaszanych przez takich jak my przedsiębiorców telekomunikacyjnych w czasie, gdy system rozdziału pomocy unijnej się tworzył. My zabiegaliśmy m.in. o to by stworzyć minimalne wymogi dla infrastruktury budowanej ze wsparciem unijnym i to się nie udało - mówi.

Zdaniem szefa CDP, błędem POIG 8.4 jest wyłączenie z niego obszarów wokół wielkich miast. - Telekomunikacja Polska nie buduje tu infrastruktury, bo jej się to nie opłaca. Inni operatorzy zazwyczaj stawiają łącza radiowe. A tam mieszkają ludzie, którzy chętnie kupiliby szybki internet i inne usługi, które można świadczyć dzięki światłowodom - podkreśla Roszkowski.

Błędem POIG 8.4 jest też to, że nie ocenia się w nim efektywności wydawania pieniędzy. - Zdarza się, że dofinansowanie dostają projekty, w których średni koszt podłączenia to 20 tys. zł, podczas gdy z naszego doświadczenia wynika, że niemal zawsze da się zbudować łącze przynajmniej o połowę taniej - mówi.

Jego zdaniem sposób rozdziału środków w POIG 8.4 eliminuje firmy telekomunikacyjne średniej wielkości, czyli akurat te, które wiedzą jak budować sieci i mają w tym doświadczenie.
- Co złego jest w tym, by średnie, czy nawet duże firmy telekomunikacyjne powoływały spółki celowe do realizacji konkretnych projektów lokalnych. Takie spółki powinny być oceniane tak samo, jak małe firmy, a nie jak część grupy kapitałowej - mówi prezes Roszkowski.

Podkreśla, że w przypadku budowy każdej infrastruktury liczy się bowiem efekt skali. Wymagane jest know how, którego małe firmy nie mają, a na dodatek inwestowanie w obszarach, gdzie nikt wcześniej nie chciał inwestować oznacza duże ryzyko inwestycyjne, co dodatkowo utrudnia zdobycie zewnętrznego finansowania.

- Dotacja stanowi tylko część nakładów inwestycyjnych. Na resztę trzeba mieć pieniądze, których mała firma najczęściej nie ma i musi pożyczyć w banku - mówi.
Jego zdaniem, najlepszy byłby model mieszany, w którym w jednym projekcie ubiegającym się o dofinansowanie lokalny ISP mógłby współpracować ze średnim, a nawet dużym operatorem. - Ale na zmiany jest już za późno i efekty są takie jakie widzimy - konkluduje.
Mimo zastrzeżeń dotyczących POIG 8.4, działająca w Polsce grupa Crowley zdecydowała się ubiegać o dofinansowanie unijne z tego programu. Wchodząca w skład grupa Crowley spółka celowa Crowley Network Provider złożyła w ramach POIG 8.4 cztery wnioski o dofinansowanie budowy światłowodowych łączy internetowych na terenach wiejskich. Dlaczego wybrała akurat FTTH?
- FTTH jest najwyżej oceniane i jest infrastrukturą z przyszłością. Mała firma może wtedy dostać nawet 70 proc. dofinansowania. Tymczasem CNP została potraktowana jako część grupy, więc maksymalne wsparcie unijne natychmiast skurczyło się w zależności od województwa do 50-60 proc. - mówi Jarosław Roszkowski.

Z czterech złożonych w czerwcu 2010 roku projektów jeden został zaakceptowany, drugi jest w trakcie rozpatrywania, trzeci znalazł się na liście rezerwowej, a czwarty przepadł. - Czas rozpatrywania projektów jest za długi - zwraca uwagę.

Prezes Roszkowski podkreśla, że już samo ścięcie maksymalnej wysokości dofinansowania stawia projekt na pograniczu opłacalności. - Optymistycznie licząc jedno łącze może przynieść z dostępu do internetu i usług telefonicznych do 100 zł miesięcznie. Tymczasem jego wybudowanie na wsi kosztuje od 8 tys. zł do nawet 30 tys. zł, podczas gdy w mieście jest to 800 zł do 1 tys. zł. Trzeba pamiętać, że nie każde zbudowane łącze będzie używane, bo popyt na usługi jest tam ograniczony.

Przy takich kosztach aby projekt się zwrócił potrzebne są jeszcze usługi dodatkowe takie jak telewizja - mówi.

Tomasz Świderek

Prezentacja raportu UKE o 8.3 i 8.4 POIG

Crowley Network Provider
Wnioski w ramach POIG 8.4 oceniane przez WWPE

Wniosek/
Gmina
Lokalizacja
Etap WWPE
Technologia
Wskaźnik rezultatu
Koszty i finansowanie
Niebylec
powiat Strzyżowski/ Podkarpackie
Projekt kwalifikuje się do wsparcia. Podstawowa lista rankingowa WWPE. Przygotowanie umowy.
FTTH PON; mikrokanalizacja* od zakończeń rurociągów do abonentów zlokalizowanych w 16 miejscowościach

940 klientów (735 indywidualnych i 205 biznesowych) do realizacji w 2011 roku** (w okresie realizacji projektu)
Koszt wybudowania jednego przyłącza oszacowano na 7 525,53 zł (dla 940 klientów)
Koszt urządzeń aktywnych oszacowano na 7% wartości infrastruktury pasywnej (462,8 tys. zł)
Wydatki ogółem:
8 997 252,58 zł
Wydatki kwalifikowane:
7 074 797,20 zł
Kwota dofinansowania:
4 244 878,32 zł
Strzelce Wielkie
powiat Pajęczański/ Łódzkie
Projekt kwalifikuje się do wsparcia. Przywrócony do oceny merytorycznej.
FTTH PON; mikrokanalizacja* od zakończeń rurociągów do abonentów zlokalizowanych w 14 miejscowościach
868 klientów (689 indywidualnych i 179 biznesowych) do realizacji w 2011 roku** (w okresie realizacji projektu)
Koszt wybudowania jednego przyłącza oszacowano na 7 840,00 zł (dla 868 klientów)
Koszt urządzeń aktywnych oszacowano na 7% wartości infrastruktury pasywnej.
Wydatki ogółem:
9 167 528,96 zł
Wydatki kwalifikowane:
7 214 368,00 zł
Kwota dofinansowania:
4 328 620,80 zł
Stopnica
powiat Buski/ Świętokrzyskie
Projekt kwalifikuje się do wsparcia. Rezerwowa lista rankingowa WWPE.
FTTH PON; mikrokanalizacja* od zakończeń rurociągów do abonentów zlokalizowanych w 31 miejscowościach

864 klientów (602 indywidualnych i 262 biznesowych) do realizacji w 2011 roku** (w okresie realizacji projektu)
Koszt wybudowania jednego przyłącza oszacowano na 6 851,00 zł (dla 864 klientów)
Koszt urządzeń aktywnych oszacowano na 7% wartości infrastruktury pasywnej.
Wydatki ogółem:
8 093 007,23 zł
Wydatki kwalifikowane:
6 333 612,48 zł
Kwota dofinansowania:
3 800 167,49 zł
Raków
Projekt negatywnie oceniony
* FTTH, zamiast w mikrokanalizacji, może być wykonane jako linie napowietrzne instalowane na liniach energetycznych
** Wskaźnik rezultatu jest realizowany w okresie realizacji projektu. W okresie trwałości projektu należy utrzymac wskażnik rezultatu.
Źródło: Crowley