Budowa sieci regionalnej to dla Wielkopolski projekt kluczowy

Budowa sieci regionalnej to dla Wielkopolski projekt kluczowy

W Wielkopolsce bardzo liczą, że projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS) uzyska notyfikację Komisji Europejskiej jeszcze w tym roku. – To pozwoli nam ruszyć z budową w 2012 roku i skończyć przedsięwzięcie do końca 2014 roku – mówi Wojciech Cerba, szef spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która ma realizować przedsięwzięcie. Inwestycja jest prowadzona w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Całkowity koszty projektu przekroczy 410 mln zł, z czego 283,6 mln to wartość unijnego dofinansowania.


W Wielkopolsce bardzo liczą, że projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS) uzyska notyfikację Komisji Europejskiej jeszcze w tym roku. – To pozwoli nam ruszyć z budową w 2012 roku i skończyć przedsięwzięcie do końca 2014 roku – mówi Wojciech Cerba, szef spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która ma realizować przedsięwzięcie. Inwestycja jest prowadzona w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Całkowity koszty projektu przekroczy 410 mln zł, z czego 283,6 mln to wartość unijnego dofinansowania.

Komisja Europejska przy notyfikacji projektu WSS będzie korzystać z raportu, który został przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych w Polsce. W oczekiwaniu na unijną notyfikację urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu przygotowują się do ogłoszenia konkursów na inżyniera kontraktu i operatora WSS. Leszek Wojtasiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podkreśla, że projekt traktowany jest priorytetowo. - Budowa sieci ma szczególne znaczenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Tam dostęp do szybkiego internetu wciąż jest bowiem rzadkością - podkreśla Wojtasiak.

Województwo zaczęło od Wimaxu

Dziś w 3309 miejscowościach Wielkopolski (tj. w 60 proc. miejscowości regionu) mieszkańcy nie mają dostępu do internetu o przepływności minimum 2 Mb/s. Natomiast w 2079 miejscowościach (tj. 38 proc. miejscowości) usługi świadczy tylko jeden operator.
To pokazuje, jak bardzo ten projekt jest potrzebny i to mimo, że władze województwa już od kilku lat podejmują działania mające przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.
– Kilka lat temu, gdy uznaliśmy, że konieczne jest poprawienie dostępu do Internetu, udałem się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, by skonsultować nasz pomysł z Anną Streżyńską, prezesem UKE i sprawdzić czy takie przedsięwzięcie jest w ogóle realne – wspominał Leszek Wojtasiak, podczas konferencji I Wielkopolskiego Forum Szerokopasmowego. Przyznał, że to Prezes UKE namówiła władze województwa do udziału w przetargu na częstotliwości Wimax. – Na początku radnych nie było łatwo przekonać do tego pomysłu, bo na ten cel trzeba było w budżecie województwa zarezerwować około 1,5 mln zł rocznie. Teraz widać, że było to bardo dobre posunięcie – mówi Wojtasiak. UKE pomógł Urzędowi Marszałkowskiemu opracować projekt budowy sieci Wimax, dzięki czemu łatwiej było przekonać sceptycznie nastawionych samorządowców.

Dziś Wielkopolska należy do liderów pod względem upowszechnienia tej technologii w Polsce. Województwo współpracuje z firmą Inea, która buduje sieć WiMAX po wygranym przetargu w 2008 roku i otrzymaniu koncesji. Do końca 2013 roku w zasięgu WiMAX Inei ma być do 70 proc. powierzchni województwa wielkopolskiego.

Przekonać seniora do korzystania z Internetu

- Wielkopolska należy do liderów wśród województw w Polsce, jeśli chodzi o budowę infrastruktury szerokopasmowej – mówi Anna Streżyńska, prezes UKE.
Podczas I Wielkopolskiego Forum Szerokopasmowego przedstawiciele władz województwa zastanawiali się już nie nad tym, jak się zabrać do budowy sieci szerokopasmowej, a jak przekonać starsze, zagrożone wykluczeniem cyfrowym pokolenie do korzystania z Internetu, gdy sieć już do nich dotrze. Na konferencji wyświetlono filmy, które pokazały, że istnieje ostry podział międzypokoleniowy wśród mieszkańców Wielkopolski, jeśli chodzi o korzystanie z Internetu. Podczas gdy młodzi ludzie w większości mówili, że nie wyobrażają sobie dziś życia bez sieci, osoby starsze zadawały najczęściej pytanie: „a po co mi Internet na stare lata?”

Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew, do której tego lata Inea dotarła z usługą Wimax, uważa, że takie pytania znikłyby, gdyby ludzie wiedzieli, jakie możliwości daje Internet i mogli go wypróbować. – Przykładem jest moja teściowa, która ma 73 lata, a zrezygnowała z telefonu stacjonarnego na rzecz Skype, przez który porozumiewa się z wnuczką studiującą w Poznaniu – mówił podczas konferencyjnej debaty Cezary Krasowski.
Anna Streżyńska zauważyła, że dziś 60 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu. Jednak w tych domach, gdzie są dzieci, odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 80 proc. – To pokazuje, że najskuteczniej wirusem Internetu zarażają dzieci – powiedziała Anna Streżyńska.

Nie tylko sieć szkieletowo-dystrybucyjna

Sieć regionalna, która zostanie wybudowana w Wielkopolsce, będzie miała ponad 4 tys. kilometrów długości. Powstanie 31 węzłów szkieletowych (jeden w powiecie) oraz 576 węzłów dystrybucyjnych (co najmniej jeden w gminie). W końcu ubiegłego roku województwo wielkopolskie wybrało prywatnych partnerów inwestycji – poznańską firmę telekomunikacyjną Inea i pilską spółkę Asta Net, które objęły ok. 90 proc. akcji spółki WSS za ok. 60 mln zł.
Zdaniem Janusza Kosińskiego, prezesa Inei, to bardzo ważna inwestycja dla regionu. – Dziś to właśnie brak dostępu do sieci szkieletowej uniemożliwia operatorom dotarcie z internetem do klienta końcowego. Te sieci ostatniej mili, które mogły powstać bez interwencji publicznej w Wielkopolsce, już są wybudowane. Teraz chodzi o dotarcie z internetem do miejscowości o małej gęstości zaludnienia (3-4 tys. mieszkańców), położonych w odległości kilku kilometrów od punktów umożliwiających podłączenie. Zdarza się niekiedy, że nawet działa tam jeden operator, ale ceny jego usług są mało konkurencyjne – mówi Janusz Kosiński.
Prezes Inei uważa, że aby w Wielkopolsce Internet dotarł do każdego domu, potrzebne są inwestycje o wartości około 1 mld zł.
- Wygląda na to, że województwo będzie dysponować takimi funduszami jeśli połączy się środki publiczne i prywatne – mówi Janusz Kosiński . Oprócz 400 mln zł jakie zostaną wydane na budowę sieci regionalnej, Urząd Marszałkowski w Poznaniu w przyszłym roku chce przeznaczyć 36 mln euro na konkurs związany z budową sieci ostatniej mili w Wielkopolsce. Chcemy by sieci te powstawały równolegle do budowy WSS – poinformował podczas I Wielkopolskiego Forum Szerokopasmowego Leszek Wojtasiak.
Wykorzystanie środków z RPO na budowę sieci ostatniej mili jest możliwe od końca sierpnia ubiegłego roku, kiedy to Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 zmienił linię demarkacyjną. Dzięki temu obecnie można dofinansować budowę sieci dostępowych ze środków regionalnych programów operacyjnych, a nie tylko w ramach działania 8.4 POIG. UKE zachęcił władze województwa wielkopolskiego do skorzystania z tej możliwości i wspierał je swym doradztwem prawnym.

Leszek Wojtasiak wyjaśnia, że o dofinansowanie budowy sieci ostatniej mili w ramach wielkopolskiego RPO będą mogli starać się średni i mali operatorzy, ale niewykluczony jest udział firm takich jak Netia czy TP. – Jednak zasady programu są takie, że duzi operatorzy będą mogli otrzymać znacznie niższe, kilkuprocentowe dofinansowanie do projektów – wyjaśnia Wojtasiak.
Niedawno też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozdzieliło między poszczególne województwa w Polsce 60 mln euro na inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wielkopolsce przypadło 6 mln euro.
Operatorzy z Wielkopolski biorą też udział w działaniach 8.4 POIG (dofinansowanie budowy ostatniej mili). W rozstrzygniętych do tej pory konkursach w tym programie dofinansowanie dostały 23 projekty z Wielkopolski o wartości ponad 36 mln zł. W Wielkopolsce realizowanych jest też 11 projektów w ramach działania 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym) na kwotę ponad 42 mln zł.

Internet będzie w przyszłości kołem zamachowym gospodarki regionu – można było usłyszeć podczas dyskusji w czasie I Wielkopolskiego Forum Szerokopasmowego. Budowa WSS ma zaś sprawić, że hasło to nie będzie tylko sloganem.

Marek Jaślan