Przejdź do treści

Jakie obowiązki ma jst zanim zacznie działać w telekomunikacji?

Data: 2011-10-05 00:00:00
Jakie obowiązki ma jst zanim zacznie działać w telekomunikacji?

Coraz więcej gmin i miast angażuje się w projekty związane z  inwestycjami szerokopasmowymi. Według obowiązującej od zeszłego roku megaustawy działalność w telekomunikacji jest fakultatywnym zadaniem własnym samorządu. Jednak w praktyce samorządowcy mają ciągle wiele wątpliwości, jak zabrać się do takiej działalności od strony formalno-prawnej. Kwestie te omawiał Piotr Combik z departamentu rozwoju infrastruktury w UKE podczas konferencji „Uwarunkowania formalno-prawne realizacji projektów w zakresie dostępu szerokopasmowego”.

Coraz więcej gmin i miast angażuje się w projekty związane z  inwestycjami szerokopasmowymi. Według obowiązującej od zeszłego roku megaustawy działalność w telekomunikacji jest fakultatywnym zadaniem własnym samorządu. Jednak w praktyce samorządowcy mają ciągle wiele wątpliwości, jak zabrać się do takiej działalności od strony formalno-prawnej. Kwestie te omawiał Piotr Combik z departamentu rozwoju infrastruktury w UKE podczas konferencji „Uwarunkowania formalno-prawne realizacji projektów w zakresie dostępu szerokopasmowego”.

Wyjaśnił, że działalność w telekomunikacji może obejmować budowę infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej, linii telekomunikacyjnych, masztów itp.), dostarczanie sieci telekomunikacyjnych (przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego), ale też  świadczenie usług telekomunikacyjnych (wykonywanie usług za pomocą własnej sieci).

Najpierw wpis do rejestru

Aby móc zgodnie z prawem prowadzić każde z tych działań samorząd najpierw musi dokonać  wpisu do rejestru jst wykonujących działalność w zakresie  telekomunikacji. Rejestr ten prowadzi  prezes UKE.  Formularz zgłoszenia  można znaleźć na stronie urzędu (www.uke.gov.pl)  i po jego wypełnieniu składa się go lub przesyła do centrali UKE w Warszawie. Prezes UKE wydaje stosowne zaświadczenie o wpisie do rejestru w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku. – Jest to czynność czysto techniczna i prezes UKE nie bada na tym etapie czy jest to działalność zgodna z prawem – podkreśla Piotr Combik.

Przypomniał, że prezes UKE prowadzi także rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Czy samorządy też muszą się do niego wpisać? – Tylko wtedy  jeżeli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi gospodarczą działalność telekomunikacyjną – wyjaśnił Piotr Combik. Jeżeli jst nie prowadzi gospodarczej działalności telekomunikacyjnej, a np. wykorzystuje wybudowaną sieć na swe wewnętrzne potrzeby, to wystarcza zgłoszenie do rejestru jst.
 
W tym punkcie mogą pojawiać  się  niekiedy wątpliwości.  W takich przypadkach najbezpieczniej jest poprosić o wydanie opinii  prezesa UKE w sprawie planowanej działalności telekomunikacyjnej przez jst. Podlega ona opłacie urzędowej. Wzór wniosku dostępny jest na stronie UKE. Prezes UKE wydaje ją w terminie trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. - Oczywiście w przypadku, gdy taki wniosek ma wszystkie potrzebne informacje –  zastrzega  Piotr Combik.

Co powinien zawierać taki wniosek?  Należy podać liczbę mieszkańców na danym obszarze, stopień pokrycia zasięgiem sieci telekomunikacyjnych, z podziałem na ich rodzaje (radiowe, światłowody, itp.). – Ważne jest też poinformowanie, jaki odsetek mieszkańców korzysta z usług telekomunikacyjnych oraz o liczbie operatorów działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego z wyszczególnieniem zakresu ich działalności telekomunikacyjnej – tłumaczy Piotr Combik. Generalnie we wniosku powinny się znaleźć wszelkie informacje istotne dla oceny zasadności podjęcia działalności jst w zakresie telekomunikacji.

Potrzebna uchwała

Zanim samorząd zacznie wykonywać działalność  w zakresie telekomunikacji rada gminy czy miasta (tj. organ stanowiący) musi podjąć w te sprawie uchwałę. – Trzeba ją załączyć, gdy występuje się o opinię do prezesa UKE. Będzie też potrzebna, gdy samorząd  stara się o środki finansowe na taką działalność. Generalnie taka uchwala jest już niezbędna na etapie  planowania działalności przez jst i przygotowań do jej rozpoczęcia , np. gdy opracowywane ma być studium wykonalności projektu – tłumaczy Piotr Combik.

Obowiązek informacyjny

Samorząd jest też zobowiązany do ogłaszania informacji o podjęciu działalności telekomunikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na własnej stronie internetowej, a także w siedzibie urzędu. - Informację o podjęciu działalności należy również przekazać prezesowi UKE. Ten zaś niezwłocznie ogłasza ją w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – mówi Piotr Combik. Taka informacja powinna zawierać m.in. opis przedsięwzięcia. – Należy to zrobić niezależnie od tego, czy się przesłało wniosek o wpis do rejestru jst  – wyjaśnia Piotr Combik.

Ekspert UKE przypomniał też podstawowe zasady, którymi muszą się kierować samorządy prowadząc działalność w zakresie telekomunikacji. Przede wszystkim nie może ona zakłócać rynkowej konkurencji. Gdy zaś jst decyduje się na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w projekcie musi  uwzględnić, by była ona  spójna i umożliwiała połączenie z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych.  Samorząd zobowiązany jest też do równego traktowania operatorów, gdyby chcieli korzystać  z publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci. - Jednostka samorządu terytorialnego jest bowiem zobowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów swej sieci – podkreśla Piotr Combik.

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

jst, prawo, telekomunikacja, samorząd, UKE

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie