Przejdź do treści

Jak w Łódzkiem budują regionalną sieć

Data: 2011-01-21 00:00:00
Jak w Łódzkiem budują regionalną sieć

W województwie łódzkim około 60 proc. obszaru to białe plamy internetowe. To jeden z powodów dlaczego władze województwa priorytetowo traktują projekt regionalnej sieci szerokopasmowej. Budowa  Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej należy dziś do najbardziej zaawansowanych tego typu inwestycji w Polsce. I etap budowy ŁRST już wystartował i ma się zakończyć w 2013 roku. A w urzędzie marszałkowskim przygotowują się już do  II etapu, w którym sieć obejmie obrzeża i południowe rejony województwa.

W województwie łódzkim około 60 proc. obszaru to białe plamy internetowe. To jeden z powodów dlaczego władze województwa priorytetowo traktują projekt regionalnej sieci szerokopasmowej. Budowa  Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej należy dziś do najbardziej zaawansowanych tego typu inwestycji w Polsce. I etap budowy ŁRST już wystartował i ma się zakończyć w 2013 roku. A w urzędzie marszałkowskim przygotowują się już do  II etapu, w którym sieć obejmie obrzeża i południowe rejony województwa. 

Tegoroczna zima pokrzyżowała trochę plany budowniczym Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), która ma sprawić, że za kilka lat w tym województwie dostęp do szerokopasmowego internetu będzie powszechny.

W listopadzie  ub. r. ŁRST przeszła pierwsze testy i ruszyła w gminach Parzęczew i Zgierz. Do końca roku miała powiększyć swój zasięg o gminy Dalików, Łęczyca i Wartkowice. - Niestety, z uwagi na warunku pogodowe, jakie wystąpiły w grudniu nie było możliwe ukończenie budowy całej sieci. Do końca stycznia skończymy jednak budowę lokalnego punktu dystrybucyjnego w Białej i cały odcinek pilotażowy będzie gotowy – mówi Sylwia Karolak-Marcinkowska z wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Przetarg na operatora infrastruktury

Nie przeszkodziło to jednak  władzom województwa w ogłoszeniu przetargu na operatora infrastruktury, który będzie zarządzał wybudowanym odcinkiem sieci. W zamyśle ma być on hurtownikiem, który będzie odsprzedawał łącza operatorem telekomunikacyjnym, a ci będą dostarczać Internet użytkownikom końcowym.  Do jego zadań należeć będzie więc siłą rzeczy zarządzanie, konserwacja i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej. Zarabiać ma na opłatach od operatorów świadczących usługi dostępowe (tzw. „ostatniej mili”). Termin składnia ofert przez operatorów się właśnie skończył i a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić do końca lutego.

Jak tłumaczy Sylwia Karolak-Marcinkowska nie jest jeszcze pewne czy zwycięzca tego przetargu dostanie "z automatu" w przyszłości prawo do zarządzania całą wybudowaną siecią ŁRST. - Ta kwestia nie jest jeszcze przesądzona. Wszystko zależy od tego, jak operator będzie zarządzał pilotażowym odcinkiem – mówi Sylwia Karolak-Marcinkowska.

W przypadku regionalnych sieci budowanych przez poszczególne województwa w ramach RPO nie ma jednego modelu realizowania tego typu inwestycji i dlatego poszczególne regiony mają różne pomysły na przeprowadzeni takich projektów. Na przykład Małopolska Sieć Szerokopasmowa budowana będzie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) też.  Do projektu przystąpiły m.in. AGH i uniwersytet Jagielloński i trwa proces wyłaniania partnera prywatnego. Prywatnego partnera do inwestycji pozyskała też Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa- 60 mln złotych w przedsięwzięcie zdecydowały się zainwestować firmy Inea i Asta-Net.

Dlaczego nie PPP?

W Łodzi są jednak przekonani do swego wyboru, w którym inwestorem jest samorząd województwa. - W obecnej sytuacji prawnej w Polsce realizacja projektów w modelu PPP nie gwarantuje przyspieszenia budowy sieci. Dodatkowo jest wiele aspektów prawnych związanych z samą procedurą PPP, które utrudniają realizację projektu w tym modelu – uważa Sylwia Karolak-Marcinkowska.

Władze województwa nie boją się, że w przyszłości wybudowana sieć będzie stanowić obciążenie dla budżetu (np. koszty utrzymania, konserwacji, itp.). - Została przeprowadzona szczegółowa analiza podaży i popytu z której wynika, że przy realizacji sieci w wybranym modelu (udostępnienie wybudowanej sieci w otwartym postępowaniu komercyjnemu operatorowi w celu świadczenia na niej usług hurtowych) koszty utrzymania sieci przejmie jej operator – przekonuje Sylwia Karolak-Marcinkowska. Nie znaczy to, że w przypadku projektu ŁRST nie było żadnych problemów. To w ich efekcie przygotowanie projektu trwało ok. 12 miesięcy, a to długo. -  Główne problemy wynikały ze zmiennych informacji z instytucji centralnych (MSWiA, MRR, UKE) co do preferowanych zasad budowy sieci, współpracy z planowanymi sieciami „rządowymi” itp. Druga grupa problemów to brak na polskim rynku konkurencyjnych i kompetentnych firm doradczych – stwierdza Sylwia Karolak-Marcinkowska.

Pozytywnie wyraża się ona natomiast o współpracy z gminami i ocenia, że zainteresowanie z ich strony tym projektem jest duże.  Nieprzypadkowo pilotaż sieci województwo zdecydowało się zrealizować w gminach Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. Działają tam prężna samorządy, które kilka lat temu utworzyły wspólnie fundację Prym, do której zadań należy m.in. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Oczywiście, przy projektowaniu całej sieci ŁRST wzięto pod uwagę także analizą dostępu, podaży i popytu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przeprowadzoną przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.

Będzie ciąg dalszy

Na I etap budowy ŁRST udało się uzyskać 71 mln zł., z czego ponad 50 mln zł to suma dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. W pierwszym etapie wybudowanych ma zostać ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W zasięgu sieci znajdzie się 630 miejscowości i ponad 131 tys. gospodarstw domowych. Pry czym 38 tys. gospodarstw leży w obszarach tzw. białych plam, czyli w miejscach całkowicie pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu.

Ten etap ma się zakończyć w 2013 roku i w jego efekcie 90-95 proc. mieszkańców województwa będzie miało możliwość korzystania z sieci.

- Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet na wybranych obszarach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej na terenie województwa łódzkiego. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili – mówi  Sylwia Karolak-Marcinkowska. Województwo chce m.in. na bazie wybudowanej sieci stworzyć  Regionalny System Informacji Medycznej, umożliwiający. m.in. zdalną diagnostykę.

W wydziale ds. społeczeństwa informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego trwają już jednak przygotowania projektu II etapu budowy ŁRST. Miałaby ona objąć południową część i obrzeża województwa. – Na razie trudno powiedzieć, kiedy mógłby on ruszyć. W zależności od wysokości środków dostępnych w RPO WŁ będzie to ten lub przyszły rok – mówi Sylwia Karolak-Marcinkowska. 

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ŁRST, łódzkie, inwestycje, RPO, dofinansowanie, sieci regionalne, przetarg

przeczytaj_tresc_ponownie