Przejdź do treści

Jak w Krośnie wybudowali i rozwijają regionalną sieć

Data: 2010-07-13 00:00:00
Krosno

Budowę regionalnej  sieci szerokopasmowej władze Krosna rozpoczęły w 2006 roku. W ramach projektu utworzona została sieć szerokopasmowa o promieniu 20 km (dwie stacje nadawcze i 33 stacje odbiorcze), światłowodowy szkielet o długości 1,2 km, infrastruktura pozwalająca na dostęp do szerokopasmowego internetu dla 32 instytucji publicznych, 14 platform serwerowych oraz sieć hotspotów i infomatów. Projekt ten w tym roku  otrzymał Złotą Małpę (Złota@) nagrodę przyznawaną samorządom podczas konferencji Miasta w Internecie za budowanie społeczeństwa informacyjnego. Krosno wygrało w kategorii „Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”. Miasto nie zamierza jednak osiąść na laurach i planuje podjąć dalsze internetowe projekty.

Budowę regionalnej  sieci szerokopasmowej władze Krosna rozpoczęły w 2006 roku. W ramach projektu utworzona została sieć szerokopasmowa o promieniu 20 km (dwie stacje nadawcze i 33 stacje odbiorcze), światłowodowy szkielet o długości 1,2 km, infrastruktura pozwalająca na dostęp do szerokopasmowego internetu dla 32 instytucji publicznych, 14 platform serwerowych oraz sieć hotspotów i infomatów. Projekt ten w tym roku  otrzymał Złotą Małpę (Złota@) nagrodę przyznawaną samorządom podczas konferencji Miasta w Internecie za budowanie społeczeństwa informacyjnego. Krosno wygrało w kategorii „Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”. Miasto nie zamierza jednak osiąść na laurach i planuje podjąć dalsze internetowe projekty. 
 
- Osobiście cieszy mnie bardzo, kiedy przebywający w mieście goście z USA i Europy Zachodniej są zaskoczeni, że z miejskich infomatów mogą  wysłać e-maila i korzystać z Internetu. I mówią, że takich możliwości nie mają nawet u siebie  - mówi Piotr Przytocki, prezydent Miasta Krosno. 
Jak jednak przyznaje głównym celem  projektu  sieci Krosman na jego początku było połączenie dwóch budynków urzędu miejskiego na ulicach Staszica i Lwowskiej. – Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów i taka inwestycje stała się konieczna – tłumaczy Piotr Przytocki.  Koncepcja sieci powstał w 2004 roku i  gdy zaczęły się prace nad projektem obok  poprawy efektywności pracy administracji samorządowej pojawiły się też inne cele, takie jak wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, szczególnie w zakresie edukacji oraz umożliwienie dostępu do internetu mieszkańcom. 

Projekt wart 3 mln zł

W  2006 roku  prezydent Krosna podpisał z  wojewodą podkarpackim umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i prace ruszyły.  Przedsięwzięcie kosztowało  ponad 3 mln zł z czego ponad 2,2 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Budowa Krosmana była realizowana we współpracy z dwoma partnerami powiatem krośnieńskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Krośnie, choć to urząd gminy był liderem projektu. 

Jego realizacja przebiegła sprawnie i sieć była już gotowa w 2008 roku. Powstał m.in.  światłowodowy szkieletu sieci o długości 1,2 km (odcinek łączący Komendę Policji, Straż Pożarną i dwa  budynki Urzędu Miasta), a stworzona  infrastruktura pozwala na dostęp do szerokopasmowego Internetu 32 instytucjom publicznym. W przeważającej części siec wykorzystuje technologię WiMAX. Oczywiście , to nie spowodowało, że na tym władze miasta zamknęły projekt. Funkcjonalność sieci jest ciągle poszerzana, często już za własne pieniądze. – Gdybyśmy czekali tylko na pieniądze z  UE to wiele rzeczy nie można by zrobić, bo procedury ich pozyskania są długie – tłumaczy Piotr Przytocki.  Miasto więc sukcesywnie zagęszcza sieć infomatów (jest ich obecnie pięć) i hotspotów (jest ich 21 – są w szkołach, centrum miasta, dworcach, ośrodkach kultury).  

Krosman jest także wykorzystywany przez służby miejskie do monitoringu. – To może nie wszystkich cieszy, bo gdy trzeba wystawiamy mandaty za naruszenie zasad ruchu drogowego – śmieje się Piotr Przytocki.  Wprowadzono też telefonię VoiP, którą wykorzystują w kontaktach miedzy sobą jednoski samorządu. – Na obsługę połączeń zewnętrznych organizujemy corocznie przetarg – wyjaśnia Piotr Przytocki.

Zarobić na bieżące utrzymanie

Operatorem sieci Krosman  jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej . –  Oczywiście nie jesteśmy konkurentem dla operatorów komercyjnych, których w naszym mieście działa aż 50 – mówi Władysław Sokołowski, kierownik działu Informatyki MPGK.  Bo choć mieszkańcy mogą korzystać z darmowego internetu w mieście to ma on ograniczenia, takie jak szybkość ściągania plików określona maksymalnie na 320 kB/s.
Władysław Sokołowski podkreśla, że MPGK jest raczej partnerem dla operatorów. - Nasz odcinek światłowodu dzierżawi od nas np. Multimedia Polska do świadczenia swoich usług. Zainteresowanie zgłaszają też inni operatorzy  – mówi Sokołowski. Podkreśla on, że założeniem MPGK jest to, aby przychody takich usług równoważyła  działalność bieżącą obsługi regionalne sieci. – Do obsługi monitoringu musieliśmy zatrudnić ludzi, a to kosztuje – mówi Sokołowski.

Nowy projekt

Obecnie władze miasta Krosna przygotowują się do rozbudowy  Krosmana. Liczą, że na sfinansowanie tej inwestycji uda się im pozyskać fundusze unijne w ramach POIG 8.4. 
Jest to projekt wspólny z gminą Chorkówka, który przewiduje rozbudowę sieci miejskiej Krosman. – Jest to gmina górzysta będąca obecnie obszarem białym. Chcemy tam pociągnąć sieć światłowodową, która będzie przeprowadzona na słupach telefonicznych, co powinno obniżyć koszty – mówi Władysław Sokołowski.

Całkowity koszt projektu „Rozwój Społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka to ponad 2,1 mln zł,  z czego około 1,5 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych. Tu jednak  miasto chce zdecydowanie postawić na światłowody, m.in. dlatego, że jest to już znacznie tańsze niż kilka lat temu, gdy powstawał Krosman. – Tylko w miejscach, gdzie podciągnięcie światłowodu będzie niemożliwe będziemy się wspierać technologią radiową – mówi Sokołowski. Także przy tym projekcie pomysł jest taki, by wybudowaną infrastrukturę potem dzierżawić operatorom komercyjnym.

Miasto dopuszcza też opcję, że w przedsięwzięcia  internetowe  włączyłby się jakiś inwestor, np. przejmując udziały w spółce. - To nowy pomysł związany z możliwościami, jakie daje megaustawa i jesteśmy na to otwarci - mówi prezydent Przytocki. 

Walka z wykluczeniem cyfrowym

Prezydent Piotr Przytocki podkreśla, że miasto realizując internetowe projekty nie zapomina o mieszkańcach najuboższych, zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. Dlatego też Krosno ubiegało się o środki unijne na ten cel. Z powodzeniem. Obecnie miasto realizuje projekt,  w wyniku którego 58 komputerów trafi do krośnieńskich rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i świetlic socjoterapeutycznych w Krośnie.  Sprzęt dostaną te rodziny i instytucje, które nie mają komputerów ani dostępu do Internetu. Każdy uczestnik projektu otrzyma zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do Internetu przez 8 lat. Koszt projektu to prawie milion złotych, z czego blisko 850 tys. zl to dofinansowanie z unijnych funduszy, z programu Innowacyjna Gospodarka. Około 150 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.

Marek Jaślan

Powiązania

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, inwestycje, sieci, światłowody, Wimax, dofinansowanie, hotspot, Miasta w Internecie, Złota@

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie