Przejdź do treści

Jak w Jaśle budują społeczeństwo informacyjne

Data: 2010-07-26 00:00:00
Jak w Jaśle budują społeczeństwo informacyjne

O tym, że Internet to świetne narzędzie informowania mieszkańców o działaniach władz oraz ułatwiające załatwienie petentom spraw urzędowych, w Jaśle wiedzą już od kilku lat. Wyrazem tego było uhonorowanie tego podkarpackiego miasta nagrodą  Złota Małpa (Złota@) w konkursie organizowanym przez  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.  Jasło było najlepsze w tym roku wśród miast w kategorii „Samorządowy Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Konkurs organizowany jest od 12 lat i promuje miasta budujące społeczeństwo informacyjne w Polsce.

O tym, że Internet to świetne narzędzie informowania mieszkańców o działaniach władz oraz ułatwiające załatwienie petentom spraw urzędowych, w Jaśle wiedzą już od kilku lat. Wyrazem tego było uhonorowanie tego podkarpackiego miasta nagrodą  Złota Małpa (Złota@) w konkursie organizowanym przez  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.  Jasło było najlepsze w tym roku wśród miast w kategorii „Samorządowy Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Konkurs organizowany jest od 12 lat i promuje miasta budujące społeczeństwo informacyjne w Polsce.

Wielu mieszkańców Jasła już zdążyło się  przyzwyczaić, że przez sieć mogą w każdej chwili sprawdzić na jakim etapie jest sprawa, którą załatwiają w urzędzie miasta. Działa to tak, że jeśli osoba mająca jakąś sprawę w UM pozostawia dokument w biurze obsługi klienta, to otrzymuje specjalny numer (widoczny na kopii dokumentu przyjęcia). Wykorzystując ten  numer może potem łatwo sprawdzić, co dzieje się w jej sprawie. Informacje te znajduje w Internecie.
 
Na te przedsięwzięcia realizowane w latach 2005-2008 miastu udało się pozyskać środki unijne w ramach projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Jasło”. Projekt kosztował 1,5 mln zł, z czego 950 tys. zł to dofinansowanie z UE.  Dzięki temu wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, kupiono komputery, postawiono dwa infomaty.

Jan Zegarowski, główny informatyk UM Jasło potwierdza, że rzeczywiście sporo mieszkańców tego miasta korzysta z tej funkcjonalności.  – Muszę jednak przyznać, że widoczne tu są różnice pokoleniowe. Starsze osoby ciągle jeszcze wolą jednak przyjść do urzędu. Dla młodych taka usługa natomiast jest czymś naturalnym – mówi Zegarowski.

Cel – wyeliminować papier

Miasto także od wielu lat zamieszcza w swym serwisie wzory formularzy, które każdy może wydrukować i przynieść potem wypełnione do urzędu, co także ułatwia życie petentom. – To ciągle nie jest ideał, ale intensywnie przygotowujemy się do wprowadzania usług, dzięki którym będzie można wszystko załatwić bez udawana się do urzędu. Tu jednak ograniczani jesteśmy prawem. Na razie wprowadzenie wielu usług ogranicza wymóg korzystania z podpisu elektronicznego – mówi Jan Zegarowski. Tłumaczy, że miasto już wiele lat temu wdrożyło system elektronicznego obiegu dokumentów. To oraz  integracja z platformą ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej MSWiA), przez którą każdy Polak będzie mógł elektronicznie skontaktować się z właściwym urzędem,  powinno  pozwolić na eliminację „obiegu papierowego”.

UM w Jaśle ma już swa skrytkę na platformie ePUAP i mieszkańcy mogą przez nią składać elektronicznie wnioski o udostępnienie rejestru wyborców, dopisanie do Spisu Wyborców i  dopisanie wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania, a także wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jak przyznaje Jan Zegarowski, na razie jednak jest to w zasadzie możliwość teoretyczna, bo aby taki wniosek był ważny, potrzebny jest podpis elektroniczny, a to narzędzie wśród osób prywatnych mają nieliczni. – Czekamy więc na zmiany prawne w tym zakresie – mówi Zegarowski.
 
Receptą na te bolączki i alternatywą dla podpisu elektronicznego ma być tzw. profil zaufany ePUAP. To darmowe narzędzie, które umożliwi łatwe podpisywanie pism składanych drogą elektroniczną do urzędów publicznych, bez konieczności stosowania dodatkowych podpisów elektronicznych. Aby otrzymać profil zaufany na ePUAP, trzeba będzie założyć konto (profil) na www.epuap.gov.pl, a następnie jednorazowo potwierdzić osobiście swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, konto na ePUAP uzyska status zaufanego. Projekty rozporządzeń w tej sprawie przyjęła w końcu czerwca tego roku Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sieć też potrzebna

Jasło będzie też chciało zaangażować się w poprawę infrastruktury  internetowej w mieście i okolicznych gminach. – Samo Jasło nie jest obszarem białym, ale już w okolicy ze względu góry, bywa różnie – mówi Jan Zegarowski. Dlatego też  Jasło stara się o dofinansowanie unijne projektu budowy sieci szerokopasmowej w mieście w oparciu,  o którą powstanie sieć hotpsotów. Koszt przedsięwzięcia to około 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł pochodziłoby ze środków unijnych z programu POIG 8.4.
- Nasz wniosek jest na etapie oceny – informuje Monika Kiczura-Wójcik, z wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju w Urzędzie Miasta Jasło.

Projekt budowy sieci Wimax byłby realizowany w partnerstwie z gminą. Dzięki temu miasto chciałoby postawić sieć hotspotów z publicznym dostępem do Internetu, w takich punktach jak rynek, MOSiR czy dworzec PKP. Gminie zaś sieć ta pozwoliła być dotrzeć z Internetem w miejsca, gdzie nie działa obecnie żaden operator, na tzw. białe obszary.

Miasto przy okazji chciałoby też zrealizować jeszcze jeden cel. - Planujemy w oparciu o tę sieć zbudować system powiadamiana SMS mieszkańców. Chodzi o to, by Urząd Miasta miał możliwość kontaktowania się także taką drogą z mieszkańcami – mówi Jan Zegarowski, z wydziału Informatyki Urzędu Miasta Jasło. 

Pomóc wykluczonym cyfrowo

Miasto nie zapomina też o najuboższych mieszkańcach, którym grozi wykluczenie cyfrowe i na ten cel pozyskało środki z programu POIG 8.3. W ramach tego projektu komputery otrzyma 36 rodzin, którym miasto sfinansuje dostęp do internetu przez 5 lat. – Koszt tego projektu to 197 tys. zł, z czego 166 tys. zł to środki unijne – informuje Monika Kiczura-Wójcik.

Marek Jaślan
 

Powiązania

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorząd, Złota@, e-administracja, e-usługi, sieci, Wimax, wykluczenie cyfrowe, ePUAP

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie