Przejdź do treści

Jak na Mazowszu zabierają się do budowy sieci

Data: 2010-05-27 00:00:00
Jak na Mazowszu zabierają się do budowy sieci

Mazowszu grozi także wykluczenie cyfrowe, dlatego w też ramach strategii rozwoju tego województwa bardzo istotną rolę będzie miała realizacja projektu „Meganet" – mówił podczas konferencji KFS  Krzysztof Filiński, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza (na zdjęciu). Celem programu jest zapewnienie dostępu do Internetu minimum 90 proc.  mieszkańcom Mazowsza i wszystkim podmiotom gospodarczym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu wśród potencjalnych użytkowników globalnej sieci.

Mazowszu grozi także wykluczenie cyfrowe, dlatego w też ramach strategii rozwoju tego województwa bardzo istotną rolę będzie miała realizacja projektu „Meganet" – mówił podczas konferencji KFS  Krzysztof Filiński, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza (na zdjęciu). Celem programu jest zapewnienie dostępu do Internetu minimum 90 proc.  mieszkańcom Mazowsza i wszystkim podmiotom gospodarczym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu wśród potencjalnych użytkowników globalnej sieci.

Mimo, że w Warszawie, Płocku czy Radomiu oraz ich okolicach działa wielu operatorów telekomunikacyjnych oferujących usługi szerokopasmowego Internetu, to Mazowsze charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem w publicznym dostępie do globalnej sieci. Szczególnie w przeszłości przy inwestycjach telekomunikacyjnych pomijane były tereny wiejskie, dla których dostęp do informacji będzie miał coraz większe znaczenie. Aby zmienić tę sytuację i dotrzeć z Internetem także na wieś,  projekt sieci szerokopasmowej Mazowsza zakłada rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych zapewniając dostęp do miejsc wykluczenia cyfrowego (miejsc nieopłacalnych dla prowadzenia sieci szerokopasmowej dla operatorów komercyjnych).

- Punktem wyjścia dla tego projektu był audyt teleinformatyczny i inwentaryzacja sieci szerokopasmowej – informuje Krzysztof Filiński.

Ponad 155 mln euro na walkę z wykluczeniem cyfrowym

Realizacja projektu ma zapewnić  wybudowanie sieci światłowodowej, punktów rozgałęźnych oraz punktów dystrybucyjnych tak, aby nawet najdalsze miejscowości znajdowały się w zasięgu technologii ADSL (nie więcej niż 6 km od punktu dystrybucyjnego- światłowodowego).

W obszarach na których nie zostanie rozbudowana sieć światłowodowa z powodu nieopłacalności wynikającej z małego zaludnienia i rozproszenia miejscowości jak i ukształtowania terenu, zostanie zastosowana technologia bezprzewodowa (Wimax, CDMA).
 

- Budżet, jaki ma województwo na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu to ponad 155 mln euro – mówił Krzysztof Filiński. Projekt sieci szerokopasmowej dla województwa jest obecnie na etapie studium wykonalności i w 85 proc. ma być dofinansowany ze środków unijnych.  – Założenie jest takie, że  region buduje pasywną infrastrukturę, by pomóc operatorom wejść na obszary gdzie sieci nie ma. To znaczy budujemy przedostatnią milę, której właścicielem jest województwo, a usługi będą świadczyć operatorzy lokalni – tłumaczył Filiński.

Ponad 1,2 mln osób w zasięgu sieci

Projekt zakłada, że wybudowana sieć będzie miała 3700 km i zostanie nią objętych ponad 4 tys.  miejscowości obecnie znajdujących się w obszarach „białych” i „szarych”.   Planowana liczba  węzłów szkieletowych – 42,  dystrybucyjnych aż 225.

- Projektując tę sieć ważne było dla nas, by nie stanowiła ona konkurencji dla operatorów, a priorytet miało dojście z nią od nowych użytkowników – podkreślał prezes ARM. - Dzięki tej sieci dostęp do Internetu powinno zyskać w sumie 1,2 mln osób. A co także istotne spowoduje to, że możliwość dostępu do sieci będzie miało  100 proc, firm i instytucji działających w naszym regionie – dodaje Filiński. 

Prezes Agencji Rozwoju Mazowsza nie ukrywa, że w Agencj, która pełni rolę koordynatora projektu, zastanawia li się długo się   w jaki sposób pokryć sporą część kosztów zwianych z tym projektem. A są one niebagatelne, bo według szacunków sięgają 500 mln zł (najwięcej kosztować będą światłowody). – Rozwiązaniem ma być wybudowanie w ramach projektu 20 węzłów. Nadal waży się natomiast w jakim modelu ta sieć będzie budowana.  Decyzja należy do zarządu województwa, my będziemy rekomendować model - wybuduj, zaprojektuj i transferuj – Mówił Filiński.

Nie sama infrastruktura

Cała inwestycja ma być gotowa w 2014 roku. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych  inwestycyjnie. - Trzeba jednak pamiętać, że dla upowszechniania Internetu ważna jest nie tylko infrastruktura. Nie mniej istotny jest rozwój e-kompetencji i e-usług i takie działania muszą być prowadzone równolegle – podsumował swą prezentację Krzysztof Filiński.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

infrastruktura, inwestycje, sieci, internet, samorząd, operatorzy, finanse, KFS

przeczytaj_tresc_ponownie