Przejdź do treści

Jak gmina Dobre buduje sieć w ramach 8.3 POIG

Data: 2011-01-27 00:00:00
Jak gmina Dobre buduje sieć w ramach 8.3 POIG

Gmina Dobre, choć znajduje się zaledwie 50 km na północny-wschód od centrum Warszawy jest niemal internetową pustynią.  Jako, że jest to gmina wiejska, głównie rolnicza, z jednym dużym zakładem przemysłowym –cegielnią, nigdy nie była ona na tyle atrakcyjnym terenem dla operatorów telekomunikacyjnych, by lokalizowali tam na szerszą skalę swe inwestycje. Zamieszkuje ją 6100 mieszkańców w 41 miejscowościach.

Gmina Dobre, choć znajduje się zaledwie 50 km na północny-wschód od centrum Warszawy jest niemal internetową pustynią.  Jako, że jest to gmina wiejska, głównie rolnicza, z jednym dużym zakładem przemysłowym –cegielnią, nigdy nie była ona na tyle atrakcyjnym terenem dla operatorów telekomunikacyjnych, by lokalizowali tam na szerszą skalę swe inwestycje. Zamieszkuje ją 6100 mieszkańców w 41 miejscowościach.

– Jesteśmy biało-szarą plamą internetową. Internet „przewodowy” oferuje Telekomunikacja Polska, ale jedynie w kilku miejscowościach. Usługę drogą bezprzewodową świadczy jeden niewielki operator oraz operatorzy komórkowi, których skuteczny zasięg nie obejmuje obszaru całej gminy  – mówi Krzysztof Kozłowski, administrator sieci w urzędzie Gminy Dobre.

Pomysł na rozwiązanie problemu z internetem

Dlatego też dwa lata temu w gminie Dobre pojawił się pomysł, by w ramach w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na zapewnieniu dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom.

- W Działaniu 8.3 kwalifikowanymi są wydatki na stworzenie infrastruktury dostępu do Internetu, dlatego postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości – wyjaśnia Krzysztof Kozłowski.  

Koncepcja projektu została opracowana w marcu 2009 roku, a miesiąc później gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. - Naszym założeniem było stworzenie możliwości dostępu do Internetu na terenie całej gminy – mówi Krzysztof Kozłowski. Jak podkreśla,  teren gminy jest płaski, mocno zalesiony, co utrudnia budowę sieci bezprzewodowej. Projekt zakładał też wyposażenie w komputery z Internetem, grup zagrożonych e-wykluczeniem, takich jak gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W sumie gmina założyła, że sfinansuje dla nich 120 komputerów z internetem.

Projekt gminy Dobre został pozytywnie oceniony i we wrześniu 2009 roku został podpisana umowa z WWPE.  Wartość projektu to około 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 1,9 mln zł.

Gdzie zaczęły się schody

Gdy gmina zabrała się za realizację projektu, pojawiły się „schody”.  Stosunkowo najmniej problemów było z wyłonieniem osób, które dostały komputer z Internetem. Gmina do tego zadania zaangażowała Ośródek Pomocy Społecznej i szkoły. – Początkowo ludzie byli nieufni, ale szybko ich nastawienie się zmieniło  i chętnych nie brakowało. Ostatecznie było ich  więcej niż komputerów i mamy listę rezerwową – mówi Krzysztof Kozłowski.
Gorzej poszło z przetargiem na wykonawcę sieci. Gmina dwa razy musiała unieważniać przetarg na wykonanie infrastruktury internetowej. – Po prostu zabrakło nam doświadczenia i kompetencji w takich sprawach. Za pierwszym razem ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane, a powinien być na usługi. W drugim przypadku odwołując przetarg zdecydowaliśmy się zmienić technologię, po sygnałach, że nasze założenia będą trudne do realizacji – wyjaśnia Krzysztof Kozłowski. 

Ostatecznie w gminie zdecydowano, że szkielet sieci będzie zbudowany w systemie WiMax 3,7 GHz i powstaną dwie stacje bazowe, a warstwa dostępowa będzie w systemie WiFi 2,4 GHz i 5 GHz. Opracowanie założeń nowego przetargu i koncepcji technicznej zabrało jednak czas i trzeci przetarg został ogłoszony we wrześniu 2010 roku. W październiku był już on rozstrzygnięty, a wygrała go firma Sprint z Olsztyna, która buduje sieć. Potem gmina zamierza sama nią zarządzać.

- Zima trochę opóźnia nam inwestycję, ale w maju powinno być już gotowe 80 proc. sieci. Zakończenie budowy całej sieci przewidziane jest na lipiec tego roku. Mimo to 120 komputerów już rozdaliśmy. Trafiły do rodzin, które w większości nie miały takiego sprzętu i teraz mogą się z nim oswoić. Oczywiście gdy będzie gotowa sieć, przeprowadzimy też szkolenia  dotyczące korzystania z Internetu - mówi Krzysztof Kozłowski.

To nie koniec

W Dobrem mają jednak dalsze plany związane z Internetem. -Będziemy chcieli wziąć udział w jeszcze jednym konkursie w ramach 8.3 POIG. Drugi projekt byłby dopełnieniem pierwszego – mówi Krzysztof Kozłowski. To dlatego, że w naborze w 2009 roku, w którym wzięła udział gmina, zasady nie pozwalały jeszcze na przykład zapewniać Internetu w świetlicach czy ośrodkach pomocy, a teraz jest już to możliwe. Poza tym, jak się okazało, jest jeszcze spora grupa mieszkańców w gminie, spełniających odpowiednie kryteria, która także chciałby uczestniczyć w tym programie, a nie udało jej się „załapać” w pierwszej turze. Wreszcie, w gminie liczą., że po pierwszych doświadczeniach drugi projekt pójdzie znacznie sprawniej. – Na pierwszym projekcie negatywnie zaciążył nasz brak doświadczenia w realizacji przedsięwzięć informatycznych o takiej skali oraz złe doradztwo podmiotów zewnętrznych – ocenia Krzysztof Kozłowski. Mimo to jest on przekonany, że warto było podjąć ten trud.

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.3 POIG, Mazowsze, jst, inwestycje, Wimax, wykluczenie cyfrowe, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie