Przejdź do treści

Jak będą oceniane projekty na budowę sieci w POPC?

Data: 2015-03-04 14:40:00
Jak będą oceniane projekty na budowę sieci w POPC?

W  nowej perspektywie unijnej w konkursach na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych przy ocenie wniosków pod uwagę  brane będą m.in. ekonomiczna opłacalności inwestycji i podłączenie do infrastruktury szybkiego Internetu placówek edukacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2015 roku w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) konkurs na projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach planowany jest na III kwartał tego roku. Przewidywana w nim kwota na dofinansowanie projektów to 600 mln zł.

Od dawna wiadomo, że tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s, zapewniając skokową zmianę jakości i dostępności usług na danym obszarze. Jednak szczególnie promowane  będą sieci zapewniające przepływności od 100 Mb/s  w górę, umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.

Szczegółowe zasady wyboru projektów nie są jeszcze co prawda do końca ustalone, jednak podczas konferencji poświęconej budowie sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego „Internet Bliżej Wszystkich” w zeszłym tygodniu w Białymstoku Piotr Kowalski z Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zaprezentował kilka istotnych informacji dotyczących kryteriów oceny wniosków w  konkursach na dofinansowanie projektów budowy sieci.

Jak informował tegoroczny konkurs jest przewidywany na projekty o wartości 5-10 mln zł.

 - Szczegółowe zasady wyboru projektów będą oparte o dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na określenie obszarów kraju wymagających interwencji publicznej przy udziale środków UE – mówił Piotr Kowalski. I  jak  informował  już  w marcu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma ogłosić  publiczne  konsultacje  obszarów  białych NGA, wyznaczonych przez UKE.  – Warto wziąć w nich udział i zgłaszać swoje uwagi, weryfikować obszary, gdzie zdaniem państwa wskazana jest interwencja publiczna – zachęcał samorządowców i operatorów z województwa podlaskiego Piotr Kowalski.

Wsparcie oraz jego wysokość będą zależne od zidentyfikowanych na danym obszarze potrzeb inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań poszczególnych obszarów. Brane pod uwagę będą takie czynniki, jak  obecność infrastruktury, dostępność usług, gęstość zaludnienia, typ zabudowy, ukształtowanie terenu. Jednak w odróżnieniu np. od konkursów 8.4 POIG przy ocenie projektów ważna także będzie  ocena ekonomiczna opłacalności inwestycji. Sprawdzane będzie czy po okresie trwałości planowana sieć ma szansę się utrzymać, tzn. czy projekt rokuje dobrze finansowo. Chodzi o to, by operatorzy nie „zwijali’ biznesu, gdy skończą się pieniądze unijne. Ma to też mobilizować samorządy do tego, by zmniejszały podatki od nieruchomości, które musza płacić operatorzy oraz minimalizowały wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego. Dziś tendencja jest często odwrotna mówił Piotr Kowalski.

Inny element, który także będzie brany pod uwagę przy ocenie wniosków, to umożliwienie korzystania z budowanej infrastruktury szkołom  znajdującym się obszarze inwestycji. - Rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego Internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych podobnych placówek. Wszystkie wspierane sieci będą musiały oferować też dostęp hurtowy  – podkreślał Piotr Kowalski.

Oceniający projekty będą też zwracać uwagę czy operator ubiegający się o dofinansowanie w sposób racjonalny i optymalny zamierza  wykorzystujące istniejącą lub planowa infrastrukturę, taką jak np. kanały technologiczne i infrastrukturę energetyczną.

Od dawna jest jasne, że w POPC dofinansowane mają być prawie wyłącznie sieci dostępowe, jednak będzie też pewna możliwość dofinansowania infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej. Takie sieci będą  mogły być budowane lub rozbudowywane czy nawet  przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych. Jednak węzły szkieletowe i dystrybucyjne będą mogły  powstawać wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.

Marek Jaślan

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

MIR, dofinansowanie, Polska Cyfrowa, POPC

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie