Przejdź do treści

Internet zwolnił w drugim kwartale

Data: 2010-08-09 00:00:00
Internet zwolnił w drugim kwartale

Wzrost liczby użytkowników szybkiego internetu w Polsce w II kwartale był najniższy od lat. Operatorzy mają nadzieję, że była to chwilowa zadyszka, a nie trwała zmiana trendu.— Na sprzedaż nowych aktywacji internetowych w II kwartale negatywny wpływ miała tragedia smoleńska i powódź — mówi Mirosław Godlewski, prezes Netii.

Wzrost liczby użytkowników szybkiego internetu w Polsce w II kwartale był najniższy od lat. Operatorzy mają nadzieję, że była to chwilowa zadyszka, a nie trwała zmiana trendu.

— Na sprzedaż nowych aktywacji internetowych w II kwartale negatywny wpływ miała tragedia smoleńska i powódź — mówi Mirosław Godlewski, prezes Netii.

Telekomunikacja Polska szacuje, że w pierwszej połowie 2010 roku liczba szerokopasmowych łączy internetowych zwiększyła się o 8 proc. Rok wcześniej wzrost wyniósł 11 proc. Według TP w końcu czerwca działało niemal 6,3 mln szybkich stacjonarnych łączy internetowych w tym 5,7 mln w gospodarstwach domowych. Netia, która jest drugim co do wielkości graczem na internetowym rynku liczbę łączy ocenia na ponad 5,8 mln.

Z szacunków TP wynika, że w I półroczu 2010 roku w Polsce przybyło 220 tys. szerokopasmowych stacjonarnych łączy internetowych. W tym samym okresie 2008 roku ich liczba wzrosła o 281 tys., a w pierwszej połowie 2009 roku o 379 tys. Dane te wskazują, że internetowy rynek w Polsce zwalnia tempo wzrostu.

Bardzo słabo wypadł II kwartał 2010 roku. Z szacunków TP wynika, że liczba łączy wzrosła jedynie o 67 tys. Netia skalę wzrostu ocenia na 85 tys. Bez względu na to, które szacunki są dokładniejsze, był to najsłabszy kwartał od początku 2005 roku.

Mimo, że w pierwszej połowie roku grupa TP straciła tysiąc klientów szybkiego internetu, to nadal pozostaje liderem. Netia, numer dwa na internetowym rynku, w pierwszym półroczu zdobyła 65 tys. klientów szybkiego internetu, w tym - jedynie - 21 tys. w II kwartale.

— Mimo słabszego II kwartału nie zmieniamy całorocznych prognoz, które zakładają pozyskanie ponad 140 tys. nowych klientów internetu — mówi prezes Godlewski. W 2009 roku po spowolnieniu w II kwartale największy stacjonarny operatora alternatywny ściął prognozy dotyczące liczby łączy na koniec roku.

Analitycy są zdania, że II połowa roku będzie na internetowym rynku lepsza niż pierwsze sześć miesięcy, ale zastrzegają, że w średnim terminie dynamika wzrostu będzie spadać.  — Z wszelkich badań wynika, że ciągle duża grupa osób nie potrzebuje internetu — mówi Jakub Viscardi, analityk IDM SA.

Z publikowanych przez TP danych dotyczących liczby linii telefonicznych (własne i WLR) oraz liczby łączy internetowych (sieć własna, BSA i LLU) wynika, że w końcu I półrocza niemal 36 proc. klientów telefonii stacjonarnej korzystających z łączy TP miało internet. Rok temu było to nieco ponad 33 proc., a dwa lata temu blisko 29 proc.

Coraz istotniejszym graczem stają się telewizje kablowe. Według TP mają one aktualnie 27 proc. udział w całym rynku.

Telewizje kablowe, jako jedyne spośród dużych spółek, w ostatnich latach intensywnie inwestowały w zwiększanie prędkości łączy - technologia DOCSIS 3 - i teraz zbierają żniwo poniesionych nakładów. Kablówki są nie tylko liderami w dyktowaniu standardów prędkości, ale także w ustalaniu cen na głównych rynkach, czyli w dużych miastach.

Ale i operatorzy kablowi — co pokazują dane UPC Polska, trzeciego co do wielkości dostawcy internetu — w II kwartale także odnotowali spowolnienie sprzedaży. UPC pozyskało tylko 10 tys. nowych klientów, o 1/3 mniej niż w I kwartale.

TP w swym raporcie za I półrocze 2010 roku przyznała, że poza głównymi ośrodkami miejskimi silna jest pozycja lokalnych ISP. Według różnych szacunków obsługują od 800 tys. do 1,2 mln klientów szybkiego internetu.

- Wraz z upowszechnianiem się i rozwojem nowych technologii (m.in. dostęp radiowy) obserwuje się dynamiczny rozwój mniejszych, lokalnych dostawców internetu, w szczególności poza największymi ośrodkami miejskimi. Tego rodzaju konkurenci grupy TP, choć silnie rozdrobnieni, stanowią łącznie odczuwalną siłę konkurencyjną na tym rynku - stwierdzono w raporcie półrocznym TP.

Tomasz Świderek

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

rynek, operatorzy, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie