Przejdź do treści

Internet Wszechrzeczy może wygenerować duże pieniądze w sektorze publicznym

Data: 2014-01-29 12:24:00
graciela rossi / Photogenica

Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza Internet wszechrzeczy może wygenerować ogromne oszczędności w sektorze publicznym. Według szacunków firmy Cisco w skali globalnej w ciągu 10 lat mogą one sięgnąć do 4,5 bln dolarów. Korzyści te wynikają m.in. ze zwiększenia produktywności pracowników i pozyskania nowych źródeł przychodów (bez podnoszenia podatków), a jednocześnie przekładają się na wzrost jakości usług publicznych.

Jako Interenet Wszechrzeczy (ang. Internet of Everything) Cisco rozumie trzy rodzaje połączeń sieciowych: maszyna-maszyna (M2M), człowiek-maszyna  i człowiek-człowiek. - Telekomunikacja wkracza w nową erę, w której sieci będą nieustannie rozwijane, aby obsłużyć miliardy połączeń pomiędzy ludźmi, procesami, danymi i przedmiotami, w tym inteligentnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety czy telewizory – tłumaczy Łukasz Bromirski, dyrektor techniczny Cisco Systems Polska.

Innymi słowy Internet Wszechrzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, generująca zupełnie nową wartość. Cisco przekonuje, że kolejne etapy rozwoju technologicznego, w tym Internet Rzeczy (Internet of Things), mobilna rewolucja, cloud computing i rosnące znaczenie Big Data, uzupełniając się, pozwalają na korzystanie z możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy.

Przykład, jak wykorzystać Internet Wszechrzeczy i zapewnić wyższy poziom obsługi i nowe usługi dla mieszkańców, dają władze Barcelony. Miasto było jednym z pierwszych w Europie, które wdrożyło Wirtualny System Obsługi Obywatela. System ten wykorzystuje technologie wideokomunikacji, pozwalające na wirtualną komunikację z urzędnikiem, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła technologie Internetu Wszechrzeczy do zarządzania wodociągami, inteligentnymi parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych.

- W obliczu rosnącej migracji ludzi do miast, muszą być one coraz bardziej elastyczne i dopasowujące się do potrzeb mieszkańców, wykorzystując jednocześnie środki publiczne maksymalnie efektywnie  - mówi Michael Ganser, wiceprezes Cisco w regionie Europy Centralnej. - Internet Wszechrzeczy zmienia sposób, w jaki miasta dostarczają usługi swoim mieszkańcom oraz oznacza zupełnie nowy poziom interakcji obywateli z państwem” – dodaje Ganser.

 W swym raporcie Cisco przedstawia wiele przykładów zastosowań Internetu wszechrzeczy przez państwa czy samorządy i szacuje finansowe korzyści, jakie z tego tytułu można potencjalnie osiągnąć.

Gdyby na przykład wprowadzić w skali globalnej w miastach inteligentne systemy parkowania możn byłoby według Cisco  wygenerować 41 miliardów dolarów, dostarczając bieżących informacji o dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta. Mieszkańcy mogliby znaleźć i zarezerwować najbliższe miejsce parkingowe, strażnicy miejscy łatwiej wykrywaliby niedozwolone zachowania, a administracja mogłaby wprowadzić cennik bazujący na popularności miejsc parkingowych.

Z kolei jednostki lokalne i samorządowe mogłyby zyskać nawet do 682 miliardów dolarów dzięki wykorzystaniu rozwiązań Internetu Wszechrzeczy w takich dziedzinach jak konserwacja mostów, transport więźniów, służba zdrowia, edukacja czy gaszenie pożarów.

- Sektor publiczny stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom obywateli przy jednocześnie malejących środkach - mówi Michael Ganser. - Internet Wszechrzeczy ma szanse w tym pomóc i wszystko zmienić. Kadra kierownicza sektora publicznego powinna już teraz zacząć działań, aby dostrzec możliwości tkwiące w Internecie Wszechrzeczy i ich potencjalne zastosowanie w poszczególnych jednostkach. Już teraz zacząć wyobrażać sobie, co będzie możliwe w nadchodzących latach – przekonuju Ganser.

Na świecie pracuje obecnie w administracji publicznej około 350 milionów osób. Według Cisco Internet Wszechrzeczy może poprawić produktywność pracowników na każdym poziomie administracji, co wiąże się z wymiernymi korzyściami. Na przykład, intensywniejsze wykorzystanie rozwiązań do pracy zdalnej może wygenerować ok. 125 miliardów dolarów dzięki obniżeniu kosztów nieruchomości, materiałów biurowych i innych. Rozwiązania te zwiększają jednocześnie produktywność pracowników i stwarzają nowe możliwości zatrudniania.

Opracował Marek Jaślan

Zdjęcie: graciela rossi / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sektor publiczny, badanie, Cisco, M2M, Internet rzeczy

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie