Przejdź do treści

Ile się należy za kabel w pasie drogowym?

Data: 2011-03-07 00:00:00
Ile się należy za kabel w pasie drogowym?

Dowolność, jaką mają samorządy przy ustalaniu stawek za zajęcie pasa drogowego, w wielu przypadkach zniechęca operatorów telekomunikacyjnych do inwestycji. Są bowiem gminy, które żądają absurdalnie wysokich opłat. Trzeba z tym skończyć – postulują przedsiębiorcy.

Dowolność, jaką mają samorządy przy ustalaniu stawek za zajęcie pasa drogowego, w wielu przypadkach zniechęca operatorów telekomunikacyjnych do inwestycji. Są bowiem gminy, które żądają absurdalnie wysokich opłat. Trzeba z tym skończyć – postulują przedsiębiorcy.

Celem obowiązującej od lipca ubiegłego roku ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawy) jest ułatwienie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Zmieniono m.in. art. 39 o drogach publicznych, by ułatwić lokalizację w pasach drogowych infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (np. położenie kabla telekomunikacyjnego), jeśli tylko „warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają”.

Oczywiście lokalizacja taka wymaga zgody właściwego zarządcy drogi. Ten zaś może odmówić takiej zgody wyłącznie wtedy, gdy spowodowałaby to  „zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałaby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi”.

Praktyka pokazuje, że z taką odmową można by się spotkać w wyjątkowych przypadkach. Okazuje się jednak, że operatorzy telekomunikacyjni starając się o zgodę na zajęcie pasa drogowego napotykają na inne bariery.

Ile trzeba zapłacić za pas drogowy?

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty, które określane są w drodze decyzji administracyjnej. – Samorządy, które są właścicielami dróg powiatowych czy gminnych niejednokrotnie ustalają takie stawki za zajęcie pasa drogowego, że skutecznie zniechęcają one operatorów telekomunikacyjnych, szczególnie tych lokalnych, do inwestycji w sieci szerokopasmowe – mówi Piotr Combik z Departamentu Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takim przykładem jest gmina Wołów w województwie dolnośląskim, która roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego ustaliła na horrendalnie wysokim poziomie. Samorządowcy z Wołowa w przypadku terenu zabudowanego żądają  od operatorów telekomunikacyjnych 40 zł za metr kwadratowy zajętego pasa drogowego, a poza terenem zabudowanym 14 zł.  W skali roku oznaczałoby to, że operator, który chciały w tej gminie położyć kable światłowodowe musiałby płacić rocznie 40 tys. zł za kilometr swej sieci w terenie zabudowanym i 14 tys. zł w terenie niezabudowanym. O tym, że jest to dyskryminacja operatorów telekomunikacyjnych, świadczy też dalszy zapis  powyższej decyzji samorządu. Bowiem przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych stosuje się stawki w  wysokości tylko 5 proc. opłat żądanych od telekomów. 
O tym, jak absurdalnie wysokie stawki obwiązują w Wołowie, świadczyć może także ich porównanie z cennikiem opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg krajowych i autostrad, jeśli kabel telekomunikacyjny kładziony jest wzdłuż drogi, stawki wahają się w granicach 4- 16 zł za metr kwadratowy w zależności od tego czy kanał znajduje się w jezdni czy poza jezdnią oraz czy w terenie zabudowanym czy poza nim.

Atut linii kolejowej może nie przekonać

Przykład Wołowa nie jest niestety odosobniony. – W ten sposób gminy może próbują podreperować swój budżet, jednocześnie jednak uderzają w lokalnych inwestorów. Często są nieświadome, że dziś dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna to jeden z istotnych czynników, które biorą pod uwagę inwestorzy decydujący się lokalizować swej firmy w jakimś regionie – mówi Piotr Combik.
Niebawem atut jakim się chwali Wołów, a którym jest linia kolejowa łącząca Wrocław ze Szczecinem i Kraków z Berlinem, może nie wystarczyć by przyciągać inwestorów. Dziś bowiem dostęp do szybkiego internetu jest często bardziej istotny niż linia kolejowa. A jak wynika z przeprowadzonej przez urząd marszałkowski inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych w gminie Wołów jest pod tym względem nienajlepiej. Około 30 proc. powierzchni tej dolnośląskiej gminy to obszary białe (usług nie świadczy żaden operator), a 20 proc. to obszary szare (infrastruktura bardzo słabo rozwinięta). Co gorsze do połowy ubiegłego roku żadna firma telekomunikacyjna nie wyraziła zainteresowania, by inwestować w tamtych rejonach. To nie może dziwić, skoro opłaty za dostęp do pasa drogowego są tak wysokie.

Jak rozwiązać problem?

Na problem horrendalnie wysokich opłat za dostęp do pasa drogowego zwrócił też niedawno uwagę Business Centre Club (BCC). Ta reprezentująca przedsiębiorców organizacja podkreśla, że megaustawa  pociągnęła za sobą korzystne zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych, odnoszące się do infrastruktury telekomunikacyjnej, ponieważ obniżono opłaty za instalację infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym będącym w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z drugiej strony, ustawodawca nie przewidział podobnej – i bardzo potrzebnej – zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
„Efektem są znaczne różnice w wysokości opłat ponoszonych przez operatorów telekomunikacyjnych za zajęcie pasa drogowego będącego w zarządzie samorządów terytorialnych w porównaniu do opłat za zamieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie dróg będących w zarządzie GDDKiA. Są one tym bardziej dokuczliwe, bo samorządy bardzo często ustalają opłaty na maksymalnym , możliwym poziomie, a większość nowych inwestycji firm telekomunikacyjnych realizowana jest na pasach dróg podlegających jednostkom samorządu terytorialnego” – pisze BCC w swym oświadczeniu. Organizacja zarazem postuluje wprowadzenie zmian prawnych w tym zakresie przy okazji prac nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego i kilku związanych z tym ustaw.

Marek Jaślan
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, samorządy, operatorzy, megaustawa, inwestycje

przeczytaj_tresc_ponownie