Przejdź do treści

Gdańsk: Relacja z warsztatów nt. opiniowania planów zagospodarowania

Data: 2011-04-13 00:00:00
Gdańsk: Relacja z warsztatów nt. opiniowania planów zagospodarowania

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w Gdańsku odbyły się pierwsze warsztaty regionalne pt. „Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych". Przedstawiamy relację z tego spotkania.

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w Gdańsku odbyły się pierwsze warsztaty regionalne pt. „Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych". Przedstawiamy relację z tego spotkania.

Współorganizatorem spotkania, obok Północnej Okręgowej IzbyUrbanistów oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Było to kolejne już, po warsztatach centralnych z dnia 31 stycznia 2011 r., spotkanie z urbanistami, służące wypracowaniu jednolitego, wspólnego stanowiska odnośnie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu zabrakło niestety przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Warsztaty otworzyli Wiesław Zymni, pzewodniczący POIU oraz  Maciej Koziara ,zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury UKE.

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył „Podstaw telekomunikacji”. W ramach tego bloku  Eugeniusz Gaca z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji przybliżył uczestnikom warsztatów następujący temat:

Wymagania techniczne w zakresie telekomunikacji przy projektowaniu mpzp – inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny, praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

Kolejny blok tematyczny zatytułowany „Stanowisko UKE” miał przybliżyć uczestnikom warsztatów podejście Prezesa UKE do opiniowania postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego bloku Jakub Porczyński z Departament Rozwoju Infrastruktury UKE omówił następujący temat:

Podejścia Prezesa UKE do opiniowania postanowień miejscowych planów zagospodarowania. Przykłady „nowej" interpretacji kilku postanowień.

W ostatnim bloku pt. „Inwestycje telekomunikacyjne w opracowaniach planistycznych - podstawowe problemy" prelegenci z Północnej Okręgowej Izby Urbanistów  przedstawili swoje stanowiska w sprawie tworzenia postanowień miejscowych planów. Następujące tematy omawiali:

Jadwiga Pankau, Irena Romasiuk, Małgorzata Górecka – Skutki Megaustawy dla planowania przestrzennego,

Wiesława Witkowska-Kołakowska – Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny,

Iwona Markesić – Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennym w planie miejscowym,

Dariusz Łaguna – Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedstawiciele urbanistów zaprezentowali między innymi model istniejącego współdziałania urbanistów z operatorami na obszarze Miasta Gdańsk. Pani Iwona Markesić poruszyła również ważny problem oddziaływania istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej na nową zabudowę, projektowaną w ich obszarze oddziaływania.

Zwrócono uwagę na bardzo dobrze układającą się współpracę z UKE w zakresie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei Pani Wiesława Witkowska-Kołakowska odniosła się do zapoczątkowanej podczas debaty w dniu 31 stycznia 2011 r. owocnej współpracy z Panem Eugeniuszem Gacą, Członkiem Zarządu KIGEiT, reprezentującym operatorów telekomunikacyjnych.
 
Przed nami kolejne warsztaty regionalne, które odbędą się kolejno w:
• Warszawie w dniu 14 kwietnia 2011 r.,
• Katowicach w dniu 19 kwietnia 2011 r.,
• Wrocławiu w dniu 28 kwietnia 2011 r.

W załączonych plikach znajdują się materiały prezentowane podczas warsztatów.

Źródło: UKE

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

plany zagospodarowania, mpzp, warsztaty, UKE, megaustawa

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie