Przejdź do treści

Ełk nie chce czekać na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej

Data: 2011-09-08 00:00:00
Ełk nie chce czekać na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej

Choć unijne dofinansowanie na budowę sieci światłowodowej Ełkowi przyznano w zeszłym roku, przygotowania do tej inwestycji trwały w mieście od czterech lat. Prezydent Ełku zalecił bowiem, aby przy okazji każdej inwestycji miejskiej związanej np. z budową czy przebudową drogi, robić tam także miejsce dla telekomunikacyjnych kabli. 

 

Choć unijne dofinansowanie na budowę sieci światłowodowej Ełkowi przyznano w zeszłym roku, przygotowania do tej inwestycji trwały w mieście od czterech lat. Prezydent Ełku zalecił bowiem, aby przy okazji każdej inwestycji miejskiej związanej np. z budową czy przebudową drogi, robić tam także miejsce dla telekomunikacyjnych kabli. 

- To powoduje, że projekt budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku – postępuje bardzo sprawnie – mówi Artur Dobkowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. informatyzacji. Wykonawcą kanalizacji teletechnicznej i sieci magistralnej jest firma In Telekom, a sieci przyłączeniowej firma Sprint.  Sieć, która swym zasięgiem obejmie 34 jednostki miejskie powinna wystartować w czerwcu przyszłego roku. 

Blisko 14 km światłowodów 

– Ma ona charakter hybrydowy światłowodowo-radiowy i wybudowane zostanie 13,6 km światłowodów. Pozwoli to na dotarcie ze światłowodem do połowy jednostek, a druga połowa będzie objęta siecią radiową – mówi Artur Dobkowski.  W ramach inwestycji powstanie też Centrum Zarządzania Siecią. 

Całkowita wartość projektu to 5, 4 mln zł. Wkład miasta Ełku wyniesie blisko 818 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 4, 6 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. 

Projekt przewiduje też , że w mieście powstanie też 31 hotspotów, a w miejscach ogólnodostępnych zostaną zamontowane infokioski z dostępem do Internetu. Powstaną też 34 PIAP-y (publiczne punkty dostępu do Internetu). 

Hotpsoty i e-usługi

Pierwotnym założeniem władz miasta było, by wszyscy mieszkańcy  Ełku mieli możliwość dostęp do Internetu (z ograniczoną przepływnością) za darmo. Niektórzy za pomocą bezprzewodowej sieci, czyli hotspotom, inni dzięki PIAP-om i infomatom. Jednak polityka Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym zakresie  istotnie zweryfikował te plany. Uruchamiane hotspoty  będą mogły być wykorzystane w okrojonym zakresie (np. ograniczenie liczby użytkowników, które mogą korzystać z hotspota równocześnie ). A zdaniem Artura Dobkowskiego szerokie udostępnienie internetu na takich zasadach miałby w Ełk swoje uzasadnienie. – W mieście działa dwóch dużych operatorów TP i Multimedia.  Generalnie nie wchodzą sobie w drogę. To powoduje, ze ceny jakie oferuje w mieście Multimedia za swe usługi są znaczenie wyższe niż np. w Warszawie – mówi Artur Dobkowski. Jego zdaniem to powoduje, ze wiele osób w Ełku nie korzysta z Internetu, bo jest to dla nich zbyt droga usługa. 

- W Ełku teoretycznie jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, w praktyce jednak nie jest już tak różowo – mówi Artur Dobkowski.  A wynika to z tego, jak tłumaczy, że w mieście mieszczą siedzę zakład energetyczne, przy których zlokalizowane są potężne węzły telekomunikacyjne. W praktyce jednak ich wykorzystać nie za bardzo można. 

Dlatego też własna sieć światłowodowa bardzo przyda się miastu. – Budujemy też centralna serwerownię dla wszystkich miejskich jednostek administracyjnych. Będzie ona jednocześnie zapasowym data center dla Wrót Warmii i Mazur – mówi Artur Dobkowski. Miasto planuje także rozwijać usługi z zakresu e-administracji. Jedną z pierwszych uruchomionych usług ma być system płatności dla podmiotów gospodarczych. Będzie on umożliwiał przegląd płatności kontrahenta z tytułu podatków od osób prawnych, koncesji alkoholowych, opłat wynikających z posiadania i obrotu nieruchomościami. Dzięki temu firmy przez sieć będą mogły sprawdzać, jak przedstawiają się  ich aktualne zobowiązania podatkowe  wobec miasta i je regulować. Miasto z kolei będzie mogło powiadamiać kontrahentów o stanie ich płatności, za pośrednictwem email i SMS.

Niezależni od SSPW 

Wybudowaną siecią miasto zamierza zarządzać samo. Jednak, jak zastrzega Artur Dobkowski, nie przywiduje się w związku z tym wzrostu zatrudnienia w urzędzie, bo sieć nie może obciążać budżetu miasta. Automatycznie Urząd Miejski w Ełku stanie się dostawcą usług internetowych dla objętych projektem 34 swych  jednostek. – Sami nie powinniśmy mieć problemów z dostępem do szybkiego łącza. Przez miasto biegnie np. optyczna sieć Pionier, swe sieci mają Exatel czy TP – mówi Artur Dobkowski. Dlatego też z rezerwą patrzy on na projekt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW), która ma przebiegać też przez  woj. warmińsko-mazurskie. – Projekt ten ciągnie się bardzo długo i nie wiem czy zakończy się  powodzeniem. My wolimy polegać na sobie – mówi Artur Dobkowski. 

Marek Jaślan 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

warmińsko-mazurskie, sieci, infrastruktura, samorząd, RPO, dofinansowanie, inwestycje, hotspot

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie