Przejdź do treści

Działanie 8.4 POIG - Droga projektu do dofinansowania

Data: 2009-10-05 00:00:00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”) Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość Działanie 8.4. ma na celu stworze...

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie 8.4. ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Działanie jest komplementarne z prowadzonymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych inwestycjami w budowę szkieletowych sieci dostępowych. Uruchamiane jest w tych regionach, dla których zidentyfikowane zostały obszary kwalifikowalne oraz udostępniona została informacja o funkcjonujących i planowanych węzłach dostępowych w regionie.

Informacje o kwalifikowalności obszaru oraz dostępnych i planowanych w danym regionie węzłach sieci szkieletowej dostępne są na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego, czyli: 

Cały dokument zawierający szczegółowe informacje o składaniu wniosku, ocenie formalnej i merytorycznej i wielu innych aspektach związanych z dofinansowaniem w ramach działania 8.4 znajduje się tutaj

Źródło: WWPE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, ostatnia mila, WWPE

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie