Przejdź do treści

Co Polacy wiedzą o bezpiecznym korzystaniu z sieci

Data: 2013-02-05 20:46:00
Co Polacy wiedzą o bezpiecznym korzystaniu z sieci

Co piąty polski internauta nie zna żadnego sposobu ochrony przed zagrożeniami podczas korzystania z sieci, a aż 14 
proc. używa w Internecie tego samego hasła dostępowego do wszystkich usług online, także finansowych – wynika z raportu przygotowanego przez firmę SW Research na zlecenie organizacji BezpieczniejwSieci.org.

Zdaniem autorów raportu to pokazuje, że polscy internauci potrzebują rzetelnej wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

Raport fundacji BezpieczniejwSieci.org to diagnoza stanu 
bezpieczeństwa polskich internautów. W badaniu fundacja porównuje wyniki uzyskane w styczniu 2013 r. z wynikami podobnego projektu badawczego przeprowadzonego pod koniec 2011r. Raport skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa, handlu online, urządzeniach mobilnych, zachowaniach 
internautów oraz ich świadomości zagrożeń.

Większy strach przez włamaniem do mieszkania niż cyberzagrożeniem

Dziś informacje o zagrożeniach w sieci i sposobach walki z nimi Polacy czerpią przede wszystkim od znajomych, rodziny oraz z portali dedykowanych komputerom i technologiom. Kolejnymi źródłami, które wskazali badani były: praca codzienna w wersji online, telewizja oraz specjalistyczne magazyny komputerowe w wersji papierowej, z tych źródeł informacji korzysta więcej niż 1 na 4 badanych. Z porad znajomych częściej korzystają kobiety, zaś mężczyźni częściej przeglądają portale dedykowane komputerom i czytają specjalistyczne magazyny komputerowe w wersji papierowej.

Wśród najbardziej prawdopodobnych zagrożeń związanych z codziennym użytkowaniem komputera i Internetu, respondenci najczęściej wskazywali ryzyko utraty danych z komputera na skutek awarii dysku. Na drugim miejscu znalazło się przypadkowo zainfekowanie wirusem komputerowym. Trzecią pozycję zajmuje obawa przed byciem oszukanym podczas zakupów on-line.

Za największe cyberzagrożenie badani uważają ryzyko włamania do komputera, a następnie dokonania kradzieży lub skasowania danych. Najmniej obaw internauci przejawiają wobec bankowości elektronicznej. Rzadko boją się, że podając dane do logowania, zostaną one przekazane internetowym przestępcom, ani że ktoś włamie się na konto i dokona kradzieży wszystkich środków. I co charakterytyczne internauci za bardziej dotkliwe uważają zagrożenia niezwiązane bezpośrednio z korzystaniem z Internetu, na przykład możliwość wzięcia kredytu skradzionych dokumentów lub włamanie do mieszkania połączone z kradzieżą.

Oswajanie się z płatnościami online

Polscy internauci wykazują ciągle nieufność wobec regulowania platnośc on-line kartą kredytową. Ponad 40 proc. respondentów zaznaczyło, że nie dokonuje płatności online za pomocą karty kredytowej. Wolą to robić za pomocą internetowych przelewów bankowych. 70 proc. badanych wykonuje je kilka razy w miesiącu lub częściej. Dla porównania z płatności za pomocą systemów transakcji internetowych kilka razy w miesiącu lub częściej korzysta 39 proc. badanych. Zakupy lub sprzedaż w Internecie to aktywności, które co najmniej raz w miesiącu wykonuje 77 proc. badanych.

Jednak w porównaniu do 2011 roku, w 2012 spadł odsetek osób, które nigdy nie korzystały z płatności z pomocą systemów transakcji internetowych (spadek o 22 punkty proc. do 22 proc.), o kilka punktów procentowych spadły również: odsetek osób, które nigdy nie zarządzały stroną internetową oraz nigdy nie dokonywały płatności online z wykorzystaniem numeru karty kredytowej.

Zabezpieczanie urządzeń mobilnych

Autorzy raportu mocno akcentują, że rośnie liczba osób łączących się z internetem za pomocą tabletów i smartfonów. Urządzenia mobilne stają się coraz bardziej uniwersalnym środkiem do komunikacji i załatwiania codziennych spraw. Przykładowo, w ubiegłym roku co trzecia osoba korzystała ze smartfona do wysyłania emaili, podczas gdy w roku 2011 taką deklarację złożył co piąty internauta.

Nie idzie za tym jednak świadomość zadbania o bezpieczne korzystanie z tych urządzeń w sieci. Większość respondentów (59 proc.) spontanicznie nie wskazała żadnego sposobu ochrony danych na telefonie komórkowym. Najbardziej popularnymi metodami ochrony telefonu komórkowego były: programy antywirusowe – 26 proc. wskazań, zabezpieczenie hasłami – 10 proc. oraz zabezpieczenie kodem PIN lub PUK – 6 proc.

Najpopularniejsze metody ochrony danych na telefonach komórkowych, które badani wybrali z listy to: hasło odblokowujące ekran/klawiaturę – 69 proc., stosowanie ochrony antywirusowej – 52 proc. i tworzenie kopii zapasowej – 37 proc. Oprogramowanie typu firewall oraz programy do szyfrowania danych wskazał 1 na 4 badanych. O żadnym z powyższych sposobów ochrony danych na telefonie komórkowym nie słyszało 21 proc.

– Brak aktywacji zabezpieczeń w końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych może rodzić wiele problemów, z którymi styka się Urząd Komunikacji Elektronicznej. Przede wszystkim chodzi tu o niezamierzoną inicjację połączeń telefonicznych, w tym także połączeń z siecią Internet, co powoduje nieprzewidziane koszty po stronie abonenta. Szczególnie dotkliwe konsekwencje tego typu sytuacji daje się odczuwać w przypadku wykonywania połączeń w ramach roamingu, gdzie opłaty za połączenia są wyższe niż za połączenia krajowe. Aktywacja zabezpieczeń w końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych leży przede wszystkim w interesie użytkowników smartfonów – komentuje te wyniki Renata Piowowarska, dyrektor departamentu detalicznego rynku telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Antywirus najpopularniejszym zabezpieczeniem

W kwestii stosowania zabezpieczeń respondenci deklarowali umiarkowaną ostrożność. Aż 69 proc. nigdy nie wysyła haseł mailem, a 51 proc. nigdy nie zapisuje ich na kartce. 26 proc. badanych zawsze sprawdza siłę ważniejszych haseł, jednak jedynie 16 proc. nigdy nie używa tych samych haseł, a 12 proc. regularnie zmienia hasła dostępu do różnych kont.

Spośród spontanicznie wymienianych sposobów ochrony danych i komputera najwięcej wskazań uzyskały programy antywirusowe – 70 proc. wskazań, stosowanie zapory sieciowej – 23 pr, zabezpieczanie komputera/profilu hasłem – 19 proc., tworzenie kopii zapasowych - 11 proc., tworzenie trudnych haseł – 8 proc., Innymi sposobami, które wymieniali respondenci były: programy do szyfrowania, częsta zmiana haseł, tworzenia zaufanych stron, kontaktów, itp. Jednak aż 21 proc. respondentów nie zna żadnego sposoby ochrony.

Najbardziej popularne sposoby ochrony danych i komputera, które wskazywali respondenci to: ochrona antywirusowa (stosowana przez 92 proc. badanych), hasło dostępu (86 proc.) oraz tworzenie zapasowej kopii danych (74 proc.).

Raport badawczy BezpieczniejwSieci.org powstał na podstawie badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej dla populacji polskich internautów powyżej 16 roku życia, liczącej ponad 1,4 tys. osób.

Patronat merytoryczny nad raportem objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Partnerami raportu są także: Allegro.pl, Kaspersky Lab Polska, NK.pl oraz Gemius.

Opracował: Marek Jaślan

Zdjęcie: Maksim Kabakou / Photogenica

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

raport, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie