Przejdź do treści

8.4 POIG: Więcej miejsc do inwestowania i nowe kryteria

Data: 2011-09-27 00:00:00
8.4 POIG: Więcej miejsc do inwestowania i nowe kryteria

W zeszłym tygodniu Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wykaz miejscowości kwalifikujących się do dofinansowania w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili) po zmianie kryteriów, według których oceniane będą wnioski w najbliższym naborze. Teraz operatorzy mogą ubiegać się o unijne wsparcie chcąc prowadzić inwestycje w  45 tys. miejscowości.  Według poprzednich kryteriów i list „białych plam" sporządzanych przez marszałków województw takich miejscowości było 29 tys. Czy to oznacza, że przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ubiegającym się o  dofinansowanie w ramach tego działania będzie teraz łatwiej dostać wsparcie?  I tak i nie.
 

W zeszłym tygodniu Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wykaz miejscowości kwalifikujących się do dofinansowania w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili) po zmianie kryteriów, według których oceniane będą wnioski w najbliższym naborze. Teraz operatorzy mogą ubiegać się o unijne wsparcie chcąc prowadzić inwestycje w  45 tys. miejscowości.  Według poprzednich kryteriów i list „białych plam" sporządzanych przez marszałków województw takich miejscowości było 29 tys. Czy to oznacza, że przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ubiegającym się o  dofinansowanie w ramach tego działania będzie teraz łatwiej dostać wsparcie?  I tak i nie.
 
– Rzeczywiście miejsc, gdzie można prowadzić takie inwestycje jest teraz  znacznie więcej, ale celem wprowadzenia nowych kryteriów było wyeliminowanie praktyk blokowania miejscowości do inwestycji przez operatorów, którzy projektem chcieli objąć bardzo duży obszar podłączając tam minimalną wymaganą w programie liczbę abonentów (40 osób) – mówi Marek Ostanek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE.
 
Kombinatorom i cwaniakom powinno być więc trudniej. UKE, który wnioskował o wprowadzenie nowych kryteriów, chodziło o wyeliminowanie sytuacji, że ktoś dostaje wsparcie na  projekt, a potem w efekcie tej inwestycji w danej miejscowości dostęp do internetu ma tylko kilka procent mieszkańców. Teraz składając wniosek operator będzie musiał też podać liczbę planowanych do podłączenia użytkowników końcowych w każdej miejscowości objętej projektem. Ten wymóg ma wyeliminować opisane wcześniej zjawisko „blokowania miejscowości”. – Celem tych zmian jest uczynienie dziania 8.4 POIG bardziej efektywnym, by pieniądze na budowę sieci ostatniej mili były lepiej wykorzystywane.

Dlatego teraz podstawowym kryterium w decyzji o przyznaniu dofinansowania będzie stopień nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jeśli w dniu ogłoszenia konkursu w danej miejscowości poziom nasycenia usługami  dostępu do Internetu o przepustowości min.2 Mbit/s będzie niższy niż 30 proc., to operator, który składa wniosek o dofinansowanie budowy tam sieci, może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

- Nieistotne więcej będzie czy w danej miejscowości działa jeden czy pięciu operatorów. Decydujące będzie jaki odsetek mieszkańców ma możliwość korzystania z internetu o przepustowości 2 Mbit/s. To ważna zmiana w podejściu przy ocenie wniosków – mówi Marek Ostanek. 

Przyjmując  w kryteriach wskaźnik  30 proc. dostępności łączy o przepływności  2Mbit/s  kierowano się statystykami Unii Europejskiej, gdzie  średni poziom nasycenia usługami szerokopasmowymi dostępu do Internetu wynosi 26,6 proc.,  podczas gdy w Polsce kształtuje się ona poziomie 16 proc.

Oczywiście jest to średni wskaźnik i sytuacja w poszczególnych rejonach Polski jest bardzo różna. UKE przygotował mapę, która pokazuje, gdzie potrzebne inwestycje w sieci ostatniej mili w ramach działania 8.4 POIG są najbardziej potrzebne. Generalnie są to tereny Wschodniej Polski, ale też duże obszary woj. kujawsko-pomorskiego czy Mazowsza. Odmiennie jest natomiast na Śląsku, gdzie nasycenie usługami szerokopasmowymi na większości obszaru przekracza przyjęty w nowych kryteriach 8.4 POIG wskaźnik.

Przy ocenie wniosków brana pod uwagę będzie też technologia w jakiej operator chce świadczyć usługi potencjalnym klientom. Po raz pierwszy będzie się można starać o dofinansowanie na technologię satelitarną. Jednak operatorzy, którzy będą chcieli  dostarczać internet w ten sposób otrzymają o wiele mniej punktów przy ocenie wniosku niż ci, którzy planują projekty w technologii światłowodowej.

W najbliższym naborze 8.4 POIG, który ruszy 31 października i trwać będzie do 30 grudnia wnioskodawcy będą musieli się wykazać nie tylko odpowiednim potencjałem technicznym i  kadrowym umożliwiającym realizacje projektu, ale i ekonomicznym. Ma to wyeliminować z projektu mało wiarygodne finansowo firmy.  

Marek Jaślan

 

 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, prawo, UKE, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie