Przejdź do treści

Zakończono nabór wniosków w ramach działań 8.3

Data: 2009-10-19 00:00:00

16 października br. zakończono kolejny nabór wniosków w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, I...

16 października br. zakończono kolejny nabór wniosków w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Instytucji Wdrażającej działania 8.3 PO IG, wpłynęło 108 wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 368,5 mln zł, zaś wnioskowana kwota dofinansowania - 312,8 mln zł.

W ramach ostatniej rundy aplikacyjnej działania 8.3 PO IG największe projekty złożyli:

Fundacja Edukacji Ekonomicznej – projekt realizowany w woj. wielkopolskim  – 49,9 mln,

Województwo Kujawsko-Pomorskie – 29,6 mln,

Fundacja Edukacji Ekonomicznej – projekt realizowany w woj. lubuskim – 29,6 mln,

Powiat Przysuski – 19,1 mln,

Miasto Łódź – 18,3 mln,

Miasto Stołeczne Warszawa – 13,3 mln zł,

Gmina Miasta Radom – 10,1 mln.

Pozostałe projekty mają wartość od kilkuset tysięcy zł do 4-6 mln zł.


Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania eInclusion prowadzone są od czerwca 2008 roku. Dotychczas zatwierdzono 62 projekty o łącznej wartości blisko 150 mln zł.

W 2009 roku MSWiA zaproponowało wprowadzenie zmian, ułatwiających beneficjentom - jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym - prowadzenie projektów w ramach tego działania i zwiększających jego atrakcyjność. Poszerzona została grupa docelowa działania 8.3, tak, aby we wdrażanie działania mogły być włączone m.in. szkoły, biblioteki publiczne, instytucje kultury i rodziny zastępcze.

Jednym z celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce i administracji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Źródło: MSWiA

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie