Przejdź do treści

Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości internetu

Data: 2018-11-05 14:21:00
Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości  internetu

Zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu 
monitorowania jakości dostępu do internetu. Wzięło w nich udział ponad 
1600 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów.   

Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu, 
mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i 
pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi 
stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w 
sieci aplikacja pozwala na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje 
w jakich warunkach był realizowany. Sprawdza m.in. takie elementy jak 
obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz 
VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej 
użytkownika. 

Testy mechanizmu wykonać mógł każdy użytkownik internetu. Wzięło w 
nich udział 1616 osób, które wykonały w aplikacji dla Windows 1438 
pomiary certyfikowane internetu stacjonarnego, dokonane gdy urządzenie 
końcowe użytkownika wykorzystane do pomiaru spełniało wymagania 
zapewniające wiarygodność pomiaru niezbędną w postępowaniu 
reklamacyjnym. Wykonali oni również w aplikacji dla Windows i 
aplikacji Web 4247 pomiarów niecertyfikowanych, tj. pomiarów 
dokonanych w celach informacyjnych, gdy urządzenie końcowe użytkownika 
wykorzystane do pomiaru nie spełniało wszystkich wymagań, np. było 
podłączone za pomocą Wi-Fi.

Ponadto użytkownicy wykonali pomiary jakości internetu mobilnego, a 
więc niepodlegające certyfikacji: dzięki aplikacji Android – 1694 i 
aplikacji iOS - 157.

Użytkownicy testów podzielili się szeregiem uwag, które zostały 
uwzględnione przez dostawcę mechanizmu - wybraną w konkursie Otwórz w 
nowym oknie firmę V-Speed sp. z o.o. Dzięki temu dwukrotnie poprawiono 
silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników 
mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie 
parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do 
maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6.
Nie zgłoszono natomiast żadnych problemów związanych z poprawnością 
wyników pomiarów, generowaniem raportów z certyfikowanych pomiarów, 
aplikacją WEB i obsługą panelu www użytkownika.
Mechanizm przejdzie teraz ostateczną weryfikację, a następnie Prezes 
UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być 
wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z 
warunkami określonymi w umowie.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

przeczytaj_tresc_ponownie