Przejdź do treści

Z operatorami telekomunikacyjnymi o sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej

Data: 2010-05-20 00:00:00

Operatorzy telekomunikacyjni zainteresowani udziałem w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, by zapoznać się jakie możlwości biznesowe dla nich stwarza to przedsięwzięcie. 

Operatorzy telekomunikacyjni zainteresowani udziałem w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, by zapoznać się jakie możlwości biznesowe dla nich stwarza to przedsięwzięcie. 

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z cywilizacyjnego znaczenia upowszechnienia dostępu do internetu w Polsce Wschodniej. Państwa udział w projekcie jest niezbędny dla jego powodzenia – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman otwierając spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi w sprawie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.


Najważniejsze założenia projektu przedstawił Krzysztof Heller, reprezentujący konsorcjum, które przygotowało studium wykonalności. – Zaangażowanie środków publicznych w budowę sieci szerokopasmowej ma na celu wsparcie mechanizmów rynkowych a nie zastąpienie ich. Dzięki tej inwestycji operatorzy telekomunikacyjni zyskają możliwość dostępu do infrastruktury na równych zasadach – podkreślił.

Przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych zapoznali się z zasadami, na jakich będzie możliwe korzystanie z wybudowanej infrastruktury, informacjami na temat przebiegów sieci oraz kwestiami związanymi z pomocą publiczną. Zaprezentowany został również harmonogram działań w ramach projektu.
– Od początku postawiliśmy na pełną transparentność w pracach nad projektem – zaznaczył wiceminister Hetman. Poinformował, że konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi odbędą się także w poszczególnych województwach Polski Wschodniej.

Kolejne spotkania odbędą się:

24 maja 2010 r. w województwie podkarpackim (zmiana terminu z 27.05.2010 r.)
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
ul. Towarnickiego 3A
sala konferencyjna
Godzina konferencji 9.30
Informacja na stronie: http://si.podkarpackie.pl


25 maja 2010 r. w województwie świętokrzyskim
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (tzw. „Okrąglak)
Ul. Aleja IX Wieków Kielc 3
Sala nr 10
Godzina konferencji 11.00
Informacja na stronie: www.sejmik.kielce.pl


28 maja 2010 r. w województwie podlaskim
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard.  S. Wyszyńskiego 1
Sala nr 115.
Godzina konferencji 11.00
Informacja na stronie: http://si.wrotapodlasia.pl


31 maja 2010 r. w województwie lubelskim
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
ul. Spokojna 4, w sali "Błękitnej"
Godzina konferencji 11.00
Informacja na stronie: www.lubelskie.pl


Warty około 300 mln euro projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowany jest w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zakłada budowę infrastruktury szerokopasmowej w pięciu województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Sieć zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Jednocześnie umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a także mieszkańcami oraz firmami.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operatorzy, sieci, inwestycje, infrastruktura, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie