Przejdź do treści

Wzory dokumentów dla JST

Data: 2010-07-21 00:00:00
Wzory dokumentów dla JST

Urząd Komunikacji Elektronicznej, mając na względzie zmiany prawne wynikające z wejścia w życie tzw. "Megaustawy", przygotował wzory dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to: wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, wzór wniosku do Prezesa UKE o wydanie opinii w sprawie wykonywania planowanej działalności w telekomunikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wzór wniosku jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, mając na względzie zmiany prawne wynikające z wejścia w życie tzw. megaustawy, przygotował wzory dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to:

Przedstawione wzory wniosków nie są obligatoryjne, mają jedynie służyć wygodzie jednostki samorządu terytorialnego i UKE oraz przyspieszeniu postępowania wyjaśniającego/administracyjnego. Wnioski zawierają podstawowy zakres potrzebnych informacji. W szczególnych przypadkach może okazać się, że zaistnieje konieczność uzupełnienia danych, ze względu na to, że wszyscy dopiero poznają funkcjonowanie megaustawy. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkich uwag i sugestii dotyczących zawartości merytorycznej załączonych dokumentów.

Ostatni ze wzorów związany jest z art. 7 ust. 1 megaustawy. W związku z jej wejściem w zycie w dniu 17 lipca 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić własną działalność telekomunikacyjną i dostarczać szerokopasmowy Internet tam, gdzie nie opłaca się to prywatnym firmom, gdzie istnieje potrzeba stymulacji popytu lub gdzie jest konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Tego rodzaju przedsięwzięcia będą stanowiły zadanie własne samorządu. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły nie tylko budować czy eksploatować sieci telekomunikacyjne, lecz także świadczyć usługi z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych bądź użytkowników końcowych. Przy spełnieniu pewnych warunków, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostarczać mieszkańcom Internet po obniżonych cenach lub nawet za darmo. Prezes UKE, aby ułatwić samorządom występowanie z  wnioskami o uzyskanie zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, przygotował wspomniany wyżej wzór wniosku w tej sprawie.

 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

megaustawa, wzory dokumentów, jst

przeczytaj_tresc_ponownie