Przejdź do treści

Wzorcowa dokumentacja do wniosków w działaniach 8.3 POIG

Data: 2010-09-23 00:00:00

W dniu 22 września br., z inicjatywy Prezesa UKE, odbyło się spotkanie Gmin objętych inwestycjami w tzw. białych plamach w ramach Porozumienia Prezesa UKE z TP.

W dniu 22 września br., z inicjatywy Prezesa UKE, odbyło się spotkanie Gmin objętych inwestycjami w tzw. białych plamach w ramach Porozumienia Prezesa UKE z TP.

Spotkanie, z udziałem Telekomunikacji Polskiej SA jako inwestora, poświęcone było synergii działań inwestycyjnych oraz działań dotyczących tzw. włączenia cyfrowego, (czyli zapewnienia indywidualnego lub publicznego dostępu do sieci dla osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wsparcia technicznego i budowy kompetencji informatycznych).


Spotkanie w szczególności dotyczyło możliwości skorzystania ze środków POIG 8.3. w celu zapewnienia dostępu do Internetu dla osób i gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub kryterium dochodowe, jak również w celu zapewnienia dostępu do Internetu w jednostkach organizacyjnych gminy na potrzeby stworzenia w ramach działań koordynacyjnych publicznie dostępnego „lokalnego centrum społeczeństwa informacyjnego", w trwającym do końca października lub w następnych naborach.

W ramach spotkania:

1) UKE udostępnilił Gminom wzorcową dokumentację dla przykładowego projektu zgłaszanego do dofinansowania z działania 8.3. POIG; przykładowy projekt obejmuje zapewnienie sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu na 3 lata dla 30 gospodarstw domowych oraz wyposażenie świetlicy gminnej w w sprzęt pozwalający na stworzenie „lokalnego centrum społeczeństwa informacyjnego" z dostępem do Internetu minimum 20 Mb; udostępniona dokumentacja składa się z: wypełnionego wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej projektu (wysokość wydatków jest hipotetyczna), opisu inwestycji oraz wykazu kompletu dokumentów potrzebnych  do załączenia do wniosku o dofinansowanie wraz z informacją o sposobie ich sporządzenia lub pozyskania,

2) UKE zadeklarował indywidualne wsparcie w przygotowaniu wniosku (dotyczącego aktualnego naboru do działania 8.3. POIG).

Publikujemy ww. materiały w celu wykorzystania przez każdą zainteresowaną Gminę przy opracowaniu indywidualnego wniosku o dofinansowanie z działania 8.3. POIG jako przykładu dobrej praktyki. Przypominamy, że w dotychczasowych naborach zagospodarowano jedynie 8% spośród 364 mln euro. Jednocześnie zastrzegamy, że wyłącznie Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest uprawniona do oceny wniosków o dofinansowanie, a za przygotowanie indywidualnego wniosku odpowiedzialność ponosi beneficjent.

Termin zakończenia bieżącego naboru dla działania 8.3. POIG upływa 29.10.2010 r. o godz. 16:15.


Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

inwestycje, UKE, wykluczenie cyfrowe, dofinansowanie, samorządy, POIG, wzory dokumentów, prawo

przeczytaj_tresc_ponownie