Przejdź do treści

Wzór umowy o dostęp do budynku dla operatorów telekomunikacyjnych

Data: 2011-04-19 00:00:00

UKE przedstawiał opracowany po konsultacjach społecznych wzór umowy o dostęp do budynku między jego zarządcą a operatorem telekomunikcyjnym celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego oraz wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej, jeśli budynek nie jest w nią wyposażony.

UKE przedstawiał opracowany po konsultacjach społecznych wzór umowy o dostęp do budynku między jego zarządcą a operatorem telekomunikcyjnym celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego oraz wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej, jeśli budynek nie jest w nią wyposażony.

UKE przypomina, że wynika to z obowiązków jakie nakłada megaustawa  w zakresie udostępniania budynków przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości.

Szablon umowy ma służyć wskazaniu zarówno operatorom, jak i właścicielom budynków, użytkownikom wieczystym oraz zarządcom jak powinna wyglądać realizacja obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przepisy te nakładają na właścicieli budynków, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości określone obowiązki w zakresie udostępniania budynków dla operatorów celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego oraz wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej, jeśli budynek nie jest w nią wyposażony.

Obecna wersja szablonu umowy o dostęp do budynku zawiera uwagi zgłoszone przez środowisko w toku konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie styczeń-luty 2011 r.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

spółdzielnia, wzory dokumentów, umowa, operatorzy, megaustawa, prawo, UKE

przeczytaj_tresc_ponownie